Carl Weidner on Mon, 9 Nov 2009 12:11:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Manifestatie: Amsterdam wil haar vrijheid terug & Support de MS Stubnitz


Aanstaande vrijdag de 13e zal een manifestatie gehouden worden op de Dam. Het thema zal zijn de verregaande inperking van culturele vrijheden in Amsterdam.
Het manifest is hieronder te lezen.

Tevens zal er aandacht zijn voor de levensbedreigende situatie waarin de MS Stubnitz terecht is gekomen als direct gevolg van de controledrift op subculturen.

Wij roepen op deze manifestatie in grote getale te komen ondersteunen. Op zaterdag de 14e zal tevens een debat gehouden worden in de Balie waarbij ook allen die iets zinvols aan deze discussie toe te voegen hebben van harte welkom zijn.

De website voor deze actie is www.tolerantamsterdam.jimdo.com.

Wij hopen tevens een donatie te mogen ontvangen in de hoop het project Stubnitz niet te laten kapseizen. Meer info hierover en verdere achtergrond informatie is ook op deze site te vinden.

Ook roepen wij op de petitie <www.clanrewired.com/Steun_MS_Stubnitz_in_Amsterdam.html> te ondertekenen die te vinden is op www.stubnitz.com.

Wij danken allen voor uw steun.

------------------------------------------------------------------------

Amsterdam, 3 november 2009
*
Amsterdam wil haar vrijheid terug!*

Amsterdam wil graag gezien worden als creatieve Metropool: een tolerante stad, een bruisende, energieke en innovatieve stad die meetelt in de top tien van `s werelds meest inspirerende steden. Een stad die werkt als een magneet op kunstenaars, toeristen en ondernemers in de culturele sector en de creatieve industrie. Ondanks dit goedbedoelde streven heeft Amsterdam al lang niet meer de internationale aantrekkingskracht waar het van droomt en is het eveneens niet meer die tolerante wereldstad waar de marketingmachine van onze gemeente zich graag mee wenst te presenteren.

Een van de oorzaken is dat het Amsterdam ontbeert aan 'n heldere visie op de voorwaarden voor een echte creatieve stad, waardoor vertrutting, controledrift en overmatige bemoeizucht op alle niveau's de overhand nemen en de culturele en creatieve ruimte zwaar onder druk komt te staan. Ondertussen roepen politieke partijen van links tot rechts dat ze tegen de 'vertrutting' zijn. Tegelijkertijd is de vertrutting een toenemende tendens waardoor Amsterdam haar creatieve, vrije en tolerante karakter met betrekking tot het gebruik van de publieke ruimte dreigt te verliezen.

Wij vragen ons af waar het stoute randje van Amsterdam gebleven is ?
Kan de 24-uurs economie nu echt niet gerealiseerd worden ?
Wat doen we met het gat in de nacht ?
Voor zowel nieuwe als bekende initiatieven worden meer drempels opgeworpen dan ruimte geboden. Is het noodzakelijk dat de vitaliteit en de bruisendheid van de straat en de stad per definitie moet wijken voor eenzijdige stadsontwikkeling?

Voorbeelden van het inperken van de publieke ruimte voor cultuur en ontmoeting zijn er in overvloed. Het meest recente dieptepunt is de sluiting van de varende cultuurtempel de Stubnitz, de boot van de 100 subculturen. Dan zijn er de café's die worden beboet omdat hun klanten met een biertje in de hand op het terras staan, of de festivals die het werken onmogelijk wordt gemaakt door steeds striktere interpretaties van de regelgeving en de culturele vrijplaatsen (o.a. ADM) die één
voor één worden gesloten.

En hoe zit het met de djembee spelers in het park, de nachtelijke potjes voetbal op het plein en de spontane gratis openlucht bioscopen op blinde muren ? Of het nuttigen van 'n drankje op een straatbankje, voor de eigen deur of een parkveldje ? Mensen krijgen boetes en worden zelfs gearresteerd voor het 'nutteloos vertoeven' op de Dam ! Voor het wereldvermaarde Robodock festival lijkt Amsterdam geen plaats meer te hebben, Awakenings werd bijna verboden, café de Diepte werd gesloten en het Sleaze festival moest uitwijken naar Wijk aan Zee. We moeten weer trots kunnen zijn op de risicovolle en spannende culturele activiteiten die zouden en moeten kunnen gebeuren in onze stad. Er moet meer adem komen, meer ruimte voor alle culturele diversiteiten en creatieve smaken die onze stad herbergt.

De binnenstad, maar ook de buitenringse gebieden en de rafelranden moeten bezien worden als onderdeel van de publieke ruimte, een bruisende ruimte die ons allen
toebehoort en die onderdeel is van een metropool met internationale allure.
Laten we een halt toeroepen aan doorgeslagen regelgekte en controledrift op alle gebieden. Laten we zoeken naar een hernieuwde en meer tolerante balans tussen wonen en werken en uitgaan. Laten we ageren tegen de vertrutting, tegen de verkrampte attitude van de gemeente, tegen het aanharken en beperken van onze
publieke ruimte. Wij willen onze alledaagse vrijheid terug !

Wij willen van Amsterdam weer een tolerante, diverse en vrijheidslievende stad maken. Een stad waar mensen de vrijheid hebben om zich zonder bemoeizucht en verstikkende regelgeving te kunnen ontplooien, een stad waar inwoners weer nutteloos kunnen vertoeven en vooral: een stad waar
spannend cultureel en innovatief ondernemerschap gekoesterd wordt !

*Wij willen:

o Onttrutting
o Het koesteren van bestaande en nieuwe (sub)culturele initiatieven
o Verandering van mindset van beslissingsbevoegde beleidsmakers
o Meer ruimte voor experiment, spontaniteit, cultuur en subcultuur
o Flexibeler evenementenbeleid
o Meer gebruik van tijdelijke ruimtes voor de Dag en de Nacht
o Ruimere interpretatie van regelgeving (zoek de rek binnen de grenzen)
o 24-uurs economie en dichten van het Gat in de Nacht
o Een drugsbeleid minder gericht op repressie van privaat gebruik
o Opzetten van een nieuw Platform voor Advies en Samenwerking
o Ruimere mogelijkheden voor Koninginnedag en -nacht

Wij roepen op tot een manifestatie tegen de vertrutting van Amsterdam en
vóór een vrijheidslievend Amsterdam op vrijdag 13 november 2009.

Lokatie: de Dam
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur

Op 14 november vind er vervolgens een stedelijke discussie plaats over de
vertrutting van Amsterdam .

Lokatie: de Balie
Tijd: van 20.30 tot 23.00 uur

*
------------------------------------------------------------------------
*
www.admleeft.nl
www.ailoveamsterdam.nl
www.clanrewired.com/Steun_MS_Stubnitz_in_Amsterdam.html
www.clubzonderfilter.nl
www.damoclash.nl
www.vrijeruimte.nl
www.ndsm.nl
www.pickupclub.nl
www.rietveldlandscape.nl
www.ruigoord.nl
www.stubnitz.com - e.v.a. www.tolerantamsterdam.jimdo.com*
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).