Geert Lovink on Mon, 27 Apr 2009 08:28:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuw nummer Krisis online


From: Tijdschrift Krisis <info@krisis.eu>
Date: 26 April 2009 6:57:05 PM
To: Tijdschrift Krisis <info@krisis.eu>
Subject: Nieuw nummer Krisis online
Vrij te lezen en te downloaden voor iedereen, het nieuwe nummer van Krisis is online! Bovendien is een steeds grotere hoeveelheid oudere nummers op de site te lezen en te downloaden. Kijk onder ‘nummers’. Binnenkort zal het volledige archief online zijn op www.krisis.eu

We beginnen 2009 met een speciaal nummer over Science & Technology Studies (STS) en kunst, onder redactie van Ruth Benschop. Kunst en filosofie hebben altijd een bijzondere verhouding gehad. Niet in de laatste plaats omdat beide een bijzondere status claimden, als praktijk of idee die het hoogste of bijzonderste aan de mens zou uitdrukken. Krisis richt in dit nummer opnieuw de schijnwerper op de relatie tussen filosofie en kunst en gaat na hoe de kunst vanuit het perspectief van STS zou kunnen worden belicht. Vanuit de gedachte dat wetenschap, filosofie en kunst métiers zijn die men bedrijft, werpt een viertal artikelen een ‘zakelijke’ blik op kunstzinnige praktijken. Ze beschouwen uiteenlopende kwesties als hoe het orgelgeluid van eeuwen terug kan worden gerestaureerd, hoe virtuele kunstwerken van de ondergang kunnen worden gered, hoe men geluid tentoon kan stellen en hoe authenticiteit van oude werken mede een functie is van hedendaagse kennisproductie. Als ‘bonus’ bij dit themagedeelte volgt een beschouwing over de omstreden status van artistiek onderzoek als wetenschapsbedrijf.

Naast het speciale nummer, geeft Koen Beumer een overzicht van de relatie tussen mensen en ratten en de relatie tussen ratten en mensen in de twintigste eeuw. Door daarbij gebruik te maken van diverse bronnen weet hij verschillende dimensies van deze relaties te verkennen.

Natuurlijk bevat Krisis ook een reeks recensies van binnenlandse en buitenlandse boeken. Gijs van Oenen recenseert Politieke stukken. Een pleidooi voor kosmopolitisme (Lolle Nauta). Theo de Wit beschouwt Marc de Wilde’s boek, Verwantschap in extremen, over Schmitt en Benjamin. Topkitsch & Slow Science (René Boomkens) wordt besproken door Christophe Andrades. Guus Dix behandelt Foucaults recentelijk gepubliceerde The Birth of Biopolitics. Tenslotte recenseert Ton Groeneweg Political Theologies (Hent de Vries, red.).

Op 10 april vierde Krisis uitbundig haar digitalisering met een avond vol presentaties die allen op het thema boekverbranding ingingen. Het feest heeft tot in de kleine uurtjes geduurd en het schijnt dat er zelfs een aantal filosofen gedanst hebben! De verschillende presentaties waren zeer stimulerend, we zijn dan ook blij om te melden dat alle presentaties in het volgende nummer gepubliceerd zullen worden.

Tenslotte nog een korte mededeling van de redactie:
Krisis wil voor iedereen toegankelijk zijn. De bijdragen in het blad zijn gratis te raadplegen en te downloaden. Al houden wij de productiekosten zo laag mogelijk, toch kost het maken van Krisis geld. In het bijzonder willen wij vasthouden aan een betaalde redactiesecretaris en corrector om de kwaliteit hoog te houden. De rest van de redactie werkt onbetaald. Om de gratis uitgave van Krisis mogelijk te maken doen wij graag een beroep op giften.

Link Ideal:
http://krisis.eu/#htmlpart=content/sponsors_nl.htmlpart

U kunt uw financiële bijdrage ook storten op:
Krisis, Rekeningnummer 5172630, Postbank/ING, Amsterdam.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).