cimedart-fgw on Tue, 27 Jan 2009 08:22:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Essaywedstrijd 2009 - Cimedart/De Groene Amsterdammer


Cimedart, het blad van de Afdeling Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, organiseert in samenwerking met De Groene Amsterdammer een landelijke essaywedstrijd voor studenten en net afgestudeerden.

Het winnende essay wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, de beste drie inzendingen worden tevens geplaatst in Cimedart. Aan het winnende essay is een prijs verbonden van ? 500,-. De tweede en derde prijswinnaars ontvangen respectievelijk een jaarabonnement op De Groene Amsterdammer en de bundel De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (Prometheus).

De jury bestaat uit Bas Heijne, Maarten Doorman, Joke Hermsen, Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer) en prof. Ruth Sonderegger (UvA Wijsbegeerte). De prijsuitreiking  vindt plaats op 25 april 2009 tijdens het filosofisch festival Drift.

De deelnemers wordt gevraagd een essay te schrijven. Het essay is reflectie in geschrifte. Elke inhoud is voor het essay geschikt, zolang die ?noodzakelijk eenieder aangaat?. De essayist reflecteert in vrijheid op een zelf te bepalen onderwerp, en brengt zijn gedachten vervolgens in gepaste vorm over aan de lezer. Er is bij deze essaywedstrijd één aanvullende eis: sluit aan bij de actualiteit.

De essaywedstrijd moet studenten uitdagen zich van hun beste denkende en schrijvende kant te laten zien. Tevens mag een goede vaardigheid in de essayistiek gerust een vereiste voor wetenschapsbeoefening worden genoemd. Behalve wetenschappelijk is het essay ook cultureel en maatschappelijk van belang. 

Aandacht voor de essayistiek is helaas nodig, want ze staat onder druk, zo benadrukte de Amsterdamse Universiteitshoogleraar Abram de Swaan bij de in ontvangstneming van de P.C. Hooftprijs 2008. Want: ?Het essay als beschouwend proza is de vorm bij uitstek voor de meningsuiting en de gedachtewisseling tussen volgroeide mensen, bij hun volle verstand, die niet worden aangesproken als experts op een deelgebied, en ook niet als gelovigen in eigen kring, en al helemaal niet als verstrooide idioten, maar als leken, mensen dus die over alles wel iets weten en over van alles nog iets meer willen weten, die proberen zich over veel verschillende zaken een mening te vormen en die zich enigszins verantwoordelijk voelen voor de wereld waarin ze leven.?

De deadline is 1 maart 2009. Voor meer informatie, de wijze van inzenden en het wedstrijdreglement zie www.cimedart.nl 

Doe mee met een essay!


Cimedart
Nieuwe Doelenstraat 15
1012 CP Amsterdam
cimedart-fgw@uva.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).