Eric Kluitenberg on Wed, 21 Jan 2009 14:03:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reminder: Crisisdebat MAS! Monetaire Alternatieve Systemen, morgen, donderdag 22 januari in De Balie, Amsterdam


R E M I N D E R

Donderdag 22 januari, 20.30 uur
De Balie, Amsterdam
www.debalie.nl/crisisdebat


Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen

Zoektocht naar optimale hervorming van het financiële systeem

De financiële crisis domineert het maatschappelijke en politieke 
debat. Vrijwel iedereen is het er over eens dat vergaande hervormingen 
van het financiële systeem onvermijdelijk zijn. Meer “checks en 
balances” en betere risicomodellen, minder marktwerking, meer 
overheid, het einde van het Angelsaksische model, vervanging van 
Bretton Woods? Het debat is nog in volle gang en de 
oplossingsrichtingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Toch vallen de 
voorgestelde hervormingen tot nu toe doorgaans onder de noemer “betere 
regels en toezicht”. 	

Fundamentele aanpassingen worden voorgesteld op het internet, maar 
komen in het debat in de mainstream media, wetenschap en politiek tot 
nu toe niet aan de orde. Argumenten hiervoor liggen voor de hand. De 
aanpak van de crisis veelt geen uitstel. En een fundamenteel debat zou 
het vertrouwen nog verder schaden en de crisis verergeren. Het is 
echter de vraag of deze argumenten terecht zijn. Blijft hierdoor de 
kans op herhaling niet aanwezig? Worden zo praktische oplossingen voor 
economische malaise niet over het hoofd gezien?

Deze vragen komen 22 januari aan de orde wanneer voorstanders van 
fundamentele hervormingen in debat gaan met experts die een meer 
behoudende aanpak voorstaan. Aan de discussieavond zullen naast 
wetenschappers ook vertegenwoordigers van banken, 
consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en de politiek deelnemen.


Met:

Prof. Margrit Kennedy, auteur van verscheidene boeken en artikelen 
over monetaire innovatie, organiseert al vele jaren internationale 
workshops over dit onderwerp en was betrokken bij de invoering van 
complementaire geldsystemen in India, Columbia, Argentinië, Duitsland 
en Nieuw-Zeeland.

Henk van Arkel, directeur van de Nederlandse stichting STRO, een 
internationaal opererende sociale handelsorganisatie, die in diverse 
landen rentevrije handelsnetwerken opzet voor kleine en middelgrote 
bedrijven, consumenten en lokale overheden.

Valer Mischenko, op eigen titel, tevens directeur van Stichting NLnet 
die zich inzet voor een open informatiemaatschappij; over de urgentie 
van het afschaffen van de monopolie van banken op het betalingsverkeer 
en geldcreatie, redenerend vanuit de kosten- en risicoanalyses.

Anthony Migchels, initiatiefnemer van de Gelre, een aanvullend, 
regionaal geldsysteem voor een handelsnetwerk in Gelderland dat in 
september van dit jaar goedgekeurd werd door de NCB.

Rob van Hilton, Rob van Hilten, directeur van Qoin en met vijftien 
jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid en alternatieve, 
complementaire geldsystemen een sterke voorstander van hervorming met 
betrekking tot economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Forumleden

1.  Willem Middelkoop (Journalist, schrijver van het boek "De dag 
dat de dollar valt" en beleggingsadviseur)
2.  Eric Bartelsman (Hoogleraar Economie, Lid van de Economische 
Adviesraad van de Tweede Kamer, en voormalig medewerker van het CPB en 
de Federal Reserve Board in de VS)
3.  Wouter Elsenburg (Expert financiële stabiliteit van De 
Nederlandse Bank)
4.  Paul de Beer (Hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA)
5.  Wim Suyker (Wetenschappelijk medewerker van het CPB)

O.l.v. Wim Hafkamp, econoom en wetenschappelijk directeur van het 
NICIS Institute.

Expositie:
Homemade Money van Nico Lootsma.
www.trashtown.nl/index.php?paginaid=6

Meer informatie:
Via de website van De Balie zijn diverse achtergrondartikelen in pdf 
formaat te vinden:
www.debalie.nl/crisisdebat

Live Stream:
Dit programma is tevens live te volgen via internet - zie:
www.debalie.nl/live

Datum:
Donderdag 22 januari
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: 5 euro (geen korting)

------------

RESERVEREN OF ON-LINE KAARTEN KOPEN:

De telefonische reserveerlijn is bereikbaar op werkdagen van 12.00 uur 
t/m 18.00 uur op telefoonnummer 020-5535100.

De kassa is op werkdagen geopend vanaf 18.00 uur tot een half uur na 
aanvang van het programma (Let op! Dus alleen geopend als er een 
programma is!).
In het weekeinde is de kassa geopend anderhalf uur voordat het 
programma begint tot een half uur na aanvang.

Kaarten zijn ook te koop via de website.
De link "kaartjes" verdwijnt een dag voor aanvang van het programma.
Kaartjes zijn dan - indien nog beschikbaar - wel telefonisch te 
reserveren.

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
www.debalie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).