Geert Lovink on Sun, 11 Jan 2009 11:58:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Connecting Creativity


Connecting Creativity
Symposium Creativity Means Business
http://www.ccaa.nl/page/11382

 27 Jan 2009 Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht organiseert in samenwerking met de Taskforce 
Innovatie Regio Utrecht, Creative Cities Amsterdam Area en iMMovator 
Crossmedia Network het symposium ‘Creativity means Business’ op 27 
januari 2009 in het gebouw van de Faculteit Economie en Management, 
Padualaan 101, Utrecht.

Voor wie is het symposium bedoeld en wat valt er te halen?

   * Vertegenwoordigers van de creatieve industrie: Kontakten met 
potentiële opdrachtgevers, investeerders en onderzoekers.
   * Vertegenwoordigers van innoverend bedrijfsleven: Kontakten met 
oplossers met nieuwe gezichtspunten en met onderzoekers.
   * Vertegenwoordigers van kennisinstellingen (managers, 
onderzoekers, docenten, studenten): ‘Circuleerbare’ kennis.
   * En verder iedereen met creativiteit, een open geest en/of 
belangstelling in de toekomst.

Crisis, What Crisis?
Bij de pakken neerzitten, daar is de economie niet bij gebaat. Het 
gaat erom, om uit de huidige malaise te komen, om in te zetten op 
creativiteit en ondernemerschap. Die combinatie is volop voor handen, 
in de vorm van onze sterk groeiende creatieve en dienstverlenende 
industrie. Denk aan vormgevers, gamebedrijven, marketingbureaus, 
crossmedia, etc. Is investeren in de creatieve industrie mogelijk de 
‘Way Out’?

The Ultimate Challenge
Enkele gerenommeerrde bedrijven zullen hun innovatiebehoefte 
voorleggen aan vertegenwoordigers van de creatieve industrie en van 
kennisinstellingen. Gezamenlijk zullen deze laatsten in workshops 
oplossingen verzinnen en plenair ‘pitchen’. De beste oplossingen 
worden in principe uitgevoerd. Het geheel is een demonstratie van het 
vermogen van de creatieve industrie om het ondernemende bedrijfsleven 
te helpen innoveren.

Connecting Creativity
De Hogeschool Utrecht is de kennislink tussen de creatieve industrie 
en het ondernemende bedrijfsleven. Tijdens het symposium worden 
workshops verzorgd door de lectoren Harry van Vliet (HU en Telematica 
Instituut) over crossmedia, Remko van der Lugt (HU en TUD) over 
product design en Gilbert Silvius (HU en Van Aetsveld) over marketing 
2.0. Daarnaast zijn er lezingen door gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse sprekers. Het symposium is tevens de kick-off van een 
door het ministerie van EZ gesubsidieerd project ‘Connecting 
Creativity’.

Market Your Skills
De Creatieve Industrie heeft de gelegenheid om zich te presenteren op 
een markt rondom de symposiumzalen en daarmee in contact te komen met 
het (grote) bedrijfsleven enerzijds en vertegenwoordigers van 
kennisinstellingen (onderzoekers, studenten) anderzijds.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Wim van der Plas van de Hogeschool Utrecht, 
per telefoon: 06-24932339 of per mail

www.hucc.nl/
Partner

   * Hogeschool Utrecht,
   * iMMovator Cross Media Network,
   * CCAA Organisatie,
   * Taskforce Innovatie Regio Utrecht,
   * Kronenburg MMS


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).