Eric Kluitenberg on Thu, 8 Jan 2009 21:21:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen, De Balie, Donderdag 22 januari, 20.30 uur


A A N K O N D I G I N G

Crisisdebat: MAS!
Monetaire Alternatieve Systemen

Zoektocht naar optimale hervorming van het financiële systeem

De Balie, Amsterdam
Donderdag 22 januari, 20.30 uur
www.debalie.nl/crisisdebat


De financiële crisis domineert het maatschappelijke en politieke 
debat. Vrijwel iedereen is het er over eens dat vergaande hervormingen 
van het financiële systeem onvermijdelijk zijn. Meer “checks en 
balances” en betere risicomodellen, minder marktwerking, meer 
overheid, het einde van het Angelsaksische model, vervanging van 
Bretton Woods? Het debat is nog in volle gang en de 
oplossingsrichtingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Toch vallen de 
voorgestelde hervormingen tot nu toe doorgaans onder de noemer “betere 
regels en toezicht”.

Fundamentele aanpassingen worden voorgesteld op het internet, maar 
komen in het debat in de mainstream media, wetenschap en politiek tot 
nu toe niet aan de orde. Argumenten hiervoor liggen voor de hand. De 
aanpak van de crisis veelt geen uitstel. En een fundamenteel debat zou 
het vertrouwen nog verder schaden en de crisis verergeren. Het is 
echter de vraag of deze argumenten terecht zijn. Blijft hierdoor de 
kans op herhaling niet aanwezig? Worden zo praktische oplossingen voor 
economische malaise niet over het hoofd gezien?

Deze vragen komen 22 januari aan de orde wanneer voorstanders van 
fundamentele hervormingen in debat gaan met experts die een meer 
behoudende aanpak voorstaan. Aan de discussieavond zullen naast 
wetenschappers ook vertegenwoordigers van banken, 
consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en de politiek deelnemen.


SPREKERS:

Prof. Margrit Kennedy (o.v.), auteur van verscheidene boeken en 
artikelen over monetaire innovatie, organiseert al vele jaren 
internationale workshops over dit onderwerp en was betrokken bij de 
invoering van complementaire geldsystemen in India, Columbia, 
Argentinië, Duitsland en Nieuw-Zeeland.

Henk van Arkel, directeur van de Nederlandse stichting STRO, een 
internationaal opererende sociale handelsorganisatie, die in diverse 
landen rentevrije handelsnetwerken opzet voor kleine en middelgrote 
bedrijven, consumenten en lokale overheden.

Valer Mischenko, - Op eigen titel, tevens directeur van Stichting 
NLnet die zich inzet voor een open informatiemaatschappij; over de 
urgentie van het afschaffen van de monopolie van banken op het 
betalingsverkeer en geldcreatie, redenerend vanuit de kosten- en 
risicoanalyses en vanuit het concept van Instant Payment Flow.

Anthony Migchels, initiatiefnemer van de Gelre, een aanvullend, 
regionaal geldsysteem voor een handelsnetwerk in Gelderland dat in 
september van dit jaar goedgekeurd werd door de NCB.

Rob van Hilton, directeur Qoin, met een eigen visie op een 
handelsnetwerk voor de regio Amsterdam/Noord-Holland.

O.l.v. Wim Hafkamp, econoom en wetenschappelijk directeur van het 
NICIS Institute.


EXPOSITIE:

Homemade Money van Nico Lootsma.
http://www.trashtown.nl/index.php?paginaid=6


ALTERNATIEVEN:

Mogelijkheden voor fundamentele hervormingen van het financiële 
systeem die tijdens het debat aan de orde komen zijn onder meer:

   * Complementaire, rentevrije geldsystemen binnen het bestaande 
geldsysteem. Dergelijke systemen opereren al. Zo is er bijvoorbeeld 
het WIR geldsysteem waaraan 25% van de Zwitserse bedrijven meedoen. 
Deze systemen kunnen mogelijk niet alleen toekomstige crises helpen 
voorkomen, maar ook de huidige crisis helpen verlichten. 
Complementaire geldsystemen zouden snel populair kunnen worden en de 
huidige crisis kunnen verzachten, wanneer overheden belastingbetaling 
met nieuw, rentevrij geld zouden toestaan. Ook reguliere banken kunnen 
voordeel hebben bij het ondersteunen van complementaire systemen en 
nemen daarom vaak aan deze systemen deel.

   * Het Bancor systeem voor internationale handel zoals voorgesteld 
door John Maynard Keynes. Bij dit systeem worden grote en langdurige 
tekorten of overschotten op de betalingsbalans van landen 
onaantrekkelijk. Hierdoor zou een evenwichtiger wereldhandel kunnen 
ontstaan met betere kansen voor ontwikkelingslanden.

   * De Tobin belasting; een kleine belasting op internationale 
transacties waarmee mogelijk de groei van wereldwijd, speculatief 
“flitskapitaal” tegen kan worden gegaan.

   * Rentevrije geldcreatie, zoals de door Lincoln in de USA 
geïntroduceerde ‘Greenbacks’, in combinatie met afschaffing van 
geldcreatie door commerciële banken. Grote speculatie bubbels en 
systeembanken die failliet gaan horen dan wellicht tot het verleden.

   * Het betalingsverkeer is door banken gemonopoliseerd en daardoor 
kan een bankencrisis ook een crisis in het betalingsverkeer 
veroorzaken. Demonopolisering van het betalingsverkeer, dat wil zeggen 
een (digitaal) betalingssysteem zonder tussenkomst van banken en 
bankrekeningen, zou wellicht kunnen zorgen voor lagere risico's, 
snellere betalingen en een aanzienlijke daling van de 
handelstransactiekosten.

   * Een zeer radicale hervorming zou het volledig vrijgeven van de 
geldschepping zijn. Niet alleen banken, maar iedereen mag geld creëren 
en ermee betalen, uitlenen, etc. Het klinkt paradoxaal, maar volgens 
aanhangers van deze optie zou het vanzelf leiden tot één stabiel, 
mondiaal ruilmiddel dat vrij van rente en inflatie zal zijn, zonder 
dat het door speculanten en machthebbenden beïnvloed kan worden.

Verscheidene sprekers leiden met korte presentaties de verschillende 
perspectieven in, veelal vanuit een rijke praktijkervaring, en 
beargumenteren zo hun voorstellen tot monetaire innovatie.

Een belangrijke inspiratiebron voor een aantal sprekers vormt het 
gedachtegoed van Bernard Lietaer, die bij de Belgische Centrale bank 
verantwoordelijk is geweest voor de invoering van de ECU en Euro. 
Bernard Lietaer heeft 14 boeken geschreven, waaronder “The Future of 
Money” dat is vertaald in 18 talen. Zijn recente artikel Options for 
Managing Systemic Bank Crises biedt een scherpe analyse van de diepere 
oorzaken van de huidige crisis en breekt een lans voor de invoering 
van complementaire, rentevrije geldsystemen.

MEER INFORMATIE:

Via de website van De Balie zijn diverse achtergrondartikelen in pdf 
formaat te vinden:
www.debalie.nl/crisisdebat

Voor vragen en opmerking kunt u een mail versturen naar:
Tanja den Broeder
tanja@denbroeder.net


DATUM:

Donderdag 22 januari
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: 5 euro (geen korting)


RESERVEREN OF ON-LINE KAARTEN KOPEN:

De telefonische reserveerlijn is bereikbaar op werkdagen van 12.00 uur 
t/m 18.00 uur op telefoonnummer 020-5535100.

De kassa is op werkdagen geopend vanaf 18.00 uur tot een half uur na 
aanvang van het programma (Let op! Dus alleen geopend als er een 
programma is!).
In het weekeinde is de kassa geopend anderhalf uur voordat het 
programma begint tot een half uur na aanvang.

Kaarten zijn ook te koop via de website.
De link "kaartjes" verdwijnt een dag voor aanvang van het programma.
Kaartjes zijn dan - indien nog beschikbaar - wel telefonisch te 
reserveren.


De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
www.debalie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).