A. Andreas on Wed, 7 Jan 2009 03:53:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Das Kapital ist der wirklichen Agressor FYI: http://www.nictoglobe.com/new/daskapitalistderwirklichenagressor.png AA


FYI:

http://www.nictoglobe.com/new/daskapitalistderwirklichenagressor.png

AA

A. Andreas

e:	a.andreas@nictoglobe.com
w:	http://www.nictoglobe.com


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).