Woordvoering XS4ALL on Wed, 16 Jul 2008 13:30:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Call for proposals FIFI 2008


FIFI 2008 
Technology: Fear it / Fix it? 
Conferentie over de invloed van technologie op de maatschappij 
27 en 28 november 2008, Westergasfabriek Amsterdam 

Vijftien jaar geleden werd de eerste Nederlandse internetprovider voor particulieren opgericht: XS4ALL. Sindsdien is er veel veranderd in de maatschappij: technologie is een steeds prominenter rol gaan spelen en internet is voor velen in korte tijd volledig onmisbaar geworden. 

Die ontwikkeling heeft in veel kleine stappen, soms vrijwel ongemerkt plaatsgevonden, terwijl ons leven er fundamenteel door veranderd is. Tijd voor een inventarisatie: een blik op de afgelopen 15 jaar en een blik in de toekomst. 

XS4ALL organiseert FIFI 2008: een tweedaagse conferentie in Amsterdam over de invloed van technologie op de maatschappij, uiteraard met bijzondere aandacht voor internet. Het programma wordt door een grote groep vrijwilligers samengesteld in een wiki op www.fifi2008.nl 

De conferentie zal bestaan uit verschillende tracks en richt zich op een breed publiek. De volgende thema's kunnen aan de orde komen: 
- Ontwikkelingen in vogelvlucht 
- Robotica 
- De kloof tussen technici en beleidsmakers 
- Augmented reality 
- Internet en kwaliteit van leven 
- Onderwijs 
- Connected art 
- We can fix it 
- Sociale gevolgen van open source 
- Power to the nerd 

Deze thema's worden toegelicht op wiki.fifi2008.nl/index.php/Onderwerpen 

Call for proposals 
Voorstellen voor sprekers en presentaties kunnen worden gestuurd naar proposals@xs4all.nl, of je kunt ze direct in de wiki zetten. 

De conferentie is een uitstekende gelegenheid om projecten en plannen, prototypes en theorieën te presenteren en bespreken met een groot, divers publiek en de pers. Door de brede opzet van de conferentie zal het publiek zeer verschillende achtergronden en kennisniveaus hebben. We hopen op proposals toe die voor iedereen inspirerend en begrijpelijk zijn. 

Proposals kunnen worden ingediend tot 1 oktober. Hou het kort en begrijpelijk, laat ons weten hoe lang je presentatie duurt en wat je nodig hebt en voeg wat informatie over jezelf toe.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).