Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Sun, 1 Jun 2008 13:22:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 47: Sophie in 't Veld, nieuw bestuur, Spreeksteen op Livedebat.nl, Cohen en de krakers


Inhoud:

1. Sophie in t' Veld (Europarlementariër D66) in augustus op Spreeksteen
2. Nieuw bestuur stichting Spreeksteen
3. Livedebat.nl gaat Spreeksteen live uitzenden
4. Cohen wel boos op krakers als ze ruiten in gooien
5. Huishoudelijk


1. Sophie in t' Veld (Europarlementariër D66) in augustus op Spreeksteen

Ze heeft het erg druk de komende tijd, maar heeft in principe toegezegd in augustus naar de Spreeksteen te komen om een speech over vrijheid te houden. Wij hebben haar gevraagd vanwege haar niet aflatende stem in het Europarlement voor de vrijheid van iedereen. Dat Hirsi Ali daar kon spreken is op haar conto te schrijven. Als er een antidemocratische Syrische groot-moefti het Europarlement komt toespreken dan stelt ze daar vragen over en eist dat diens seculiere tegenhangers ook komen spreken. Ze roert zich voor de vrijheid en het is een eer dat ze toezegt om daar eens een heldere en uitgesproken speech over te komen geven op de plek van het vrije woord. Later meer over de datum.


2. Nieuw bestuur stichting Spreeksteen

Het is nog een kernbestuur, maar er is een nieuwe voorzitter. Judith Fischer, promovenda in de internationale mensenrechten en voormalige voorzitter van stichting Mara <http://www.stichtingmara.nl> en van het Amsterdamse studenten korps - <http://www.asc-avsv.nl/>.

Onze nieuwe secretaris, Reinder Rustema, bemoeide zich al eerder met de spreeksteen. Docent media op de UvA en publicist over met name politieke vernieuwing en democratisering. Hij is ook webmaster van <http://www.petities.nl>. We zijn nog op zoek naar een penningmeester en mensen die zich intensief met projecten willen bezig houden.


3. Livedebat.nl gaat Spreeksteen live uitzenden

<http://www.livedebat.nl> is een organisatie die zich puur richt op het online brengen van zoveel en divers mogelijk debat. Aangezien we dit alleen maar toejuichen en het prima samengaat met de vaste camera bij de Spreeksteen (de automatische persconferentie machine) en met Spreeksteen TV (brengt meer in beeld dan debat alleen), heten we de dames en de heren van live debat hartelijk welkom bij de Spreeksteen. Ook zullen zij proberen zelf speciale sprekers en onderwerpen naar de Spreeksteen te halen.


4. Cohen wel boos op krakers als ze ruiten in gooien...

Maar hij legt ze geen strobreed in de weg als ze aan politieke intimidatie, bedreiging en het verstoren van vergaderingen, openbare bijeenkomsten en debatten doen. De ruiten van de democratie ingooien mag, maar als ze de ruiten van het gemeentehuis of de ambtswoning ingooien is de maat vol. Wat ons verbaast is niet zozeer die boosheid (terecht), maar dat burgemeester en wethouders nu pas verontwaardigd zijn. B&W waren immers geïnformeerd over ergere acties van deze dames en heren bij de Spreeksteen?

Het zijn mensen die proberen politieke tegenstanders te intimideren met geweld, kabaal en dreigementen en niet geloven in democratie. Daarvan mag je verwachten dat ze ook de neutrale burgermeester en het stadshuis bedreigen met gewelddadige acties als ze hun zin niet krijgen. B&W vonden het geen probleem dat deze dames en heren debatten verstoren, met knokploegen de openbare ruimte bezetten en in victorie kraaien dat dit een goede traditie is in Amsterdam. <http:// www.youtube.com/watch?v=WY5sXNWyOVk>

Volgens de burgemeester hoort dat te kunnen in de openbare ruimte. In reactie op <http://spreeksteen.petities.nl> schreef hij <http://biodata.asp4all.nl/andreas/ 2008/09012f97803408c7/09012f97803408c7.pdf>

Door boos en verbaasd te zijn over de gebroken ruiten, maar niet op de bres te springen voor de vrijheid van politiek, informatie en meningsuiting en dus het vrije en openbare debat te laten stikken, laadt hij de verdenking op zich, geen gevoel voor verhoudingen te kennen.

In onze optiek is een ruit in gooien ook niet goed natuurlijk, maar op de schaal van erg tot erger minder erg dan politieke intimidatie, bedreiging, geweld tegen opponenten en anders denkenden en het door kabaal en geduw en getrek verhinderen van spreken en debat. Wij roepen B&W dan ook bij herhaling op, om die gebroken ruiten in een perspectief te plaatsen en niet als een belangrijk incident te beschouwen.

Ingegooide ruiten zijn een symptoom en niet het probleem zelf. Ook het kraken is een symptoom. Kenmerkend voor deze groep is de verdwaasde en onbelemmerde intolerantie, de democratie ondermijnende activiteiten, allerlei geweld om het eigen gelijk te halen en de absolute weigering om democratische wegen te bewandelen voor de doelen die deze groep zichzelf stelt. De enige keren dat deze lieden juichen over democratie en rechtsgang, is als ze gelijk krijgen. Bij 'geen gelijk', nemen ze toch gelijk, breekt de hel los en gaat er van alles aan diggelen, waarvan een ruit zoals eerder opgemerkt nog wel het minste is.


5. Huishoudelijk

Bent u niet geinteresseerd in deze nieuwsbrief? Markeert u deze dan aub niet als spam. Zo is de brief niet bedoeld en bovendien heeft dat hele vervelende consequenties. Maakt u aub gebruik van de mogelijkheid om uit te schrijven, of als dat niet lukt, doe ons dan het verzoek dit te regelen. Hiervoor zijn wij u dan dankbaar.Met vrijmoedige groet,

Spreeksteen
www.spreeksteen.nl
www.spreeksteen.tv


_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen@lists.opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).