michelle on Wed, 28 May 2008 22:44:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Woensdagavond rondetafelgesprek bij Waag Society


(e n g l i s h v e r s i o n b e l o w)

Rondetafelgesprek ter gelegenheid van ‘Deep Screen – Art in Digital
Culture: Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen 2008,

Theatrum Anatomicum, Waag Society, Amsterdam

Woensdagavond om 20.30 uur (zaal open 20.00)

Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Gratis toegang
De voertaal is Engels
Livestream: www.killertv.nl
Meer informatie: lucas {AT} waag.org.

Andreas Broeckmann – kunsthistoricus en voorheen directeur van
Transmediale Festival, Berlijn
Yves Bernard – directeur van iMAL, centre for digital culture and
technology, Brussel
Susanne Jaschko – curator en onderzoeker, momenteel verbonden aan het
Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam
Ann de Meester – directeur van kunstcentrum De Appel, Amsterdam
Voorgezeten door Arno van Roosmalen – directeur van Stroom, Den Haag

Vrijdag 29 mei aanstaande opent de tentoonstelling, “Deep Screen –
Art in Digital Culture, Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen
2008”, in het Stedelijk Museum, Amsterdam

“Deep Screen [...] presenteert hedendaagse kunstwerken die sporen van
de digitale cultuur in zich dragen. De jury, onder voorzitterschap
van gastcurator Andreas Broeckmann, selecteerde 18 kunstenaars uit
meer dan 200 inzendingen. [...] De toenemende digitalisering van onze
cultuur heeft gevolgen voor de kunsten. We maken snapshots met een
mobieltje, kiezen met één blik op het scherm digitale foto’s en
creëren onze eigen werkelijkheid met behulp van Photoshop en iPhoto.
De invloed op de kunst is te zien aan het tijdelijke karakter van de
gebruikte beelden, waarbij proces, herhaling en verandering
sleutelwoorden zijn.”

Centrale vraag tijdens het ronde tafel gesprek voorafgaand aan de
opening van Deep Screen is of de geselecteerde werken van de
tentoonstelling een reflectie zijn van het gehele spectrum of de
gehele bandbreedte van artistieke praktijken binnen de digitale
cultuur, of dat er ook andere vormen van kunst zijn voortgekomen uit
die digitale cultuur die ‘minder collectioneerbaar zijn voor een
instituut als het Stedelijk Museum, maar die wel van artistieke
betekenis en belang zijn. Een andere vraag is welke rol digitale
kunst of kunst voortgekomen uit digitale cultuur op hun beurt kunnen
spelen voor een instituut als het Stedelijk Museum.

Andreas Broeckmann was zelf tot 2007 artistiek directeur van
Transmediale, festival for art and digital culture in Berlijn.
Transmediale biedt elk jaar ruimte aan het tentoonstellen van kunst,
maar is tegelijk een belangrijke hub voor de vele (transnationale)
netwerken van kunstenaars, theoretici, curatoren, activisten die een
reflectie vormen van een kunstpraktijk die voortkomt uit en gevoed
wordt door digitale cultuur, maar niet zozeer leidt tot tasbare
objecten.

Yves Bernard, presenteerde recent de tentoonstelling ‘Holy Fire – Art
of the Digital Age’, die ondermeer aantoont dat er een significant
aantal kunstverzamelaars bestaat dat digitale kunst verzamelt. Holy
Fire toonde werken van ondermeer UBERMORGEN.COM, Eddo Stern,
0100101110101101.org, Golan Levin, Jodi en Boredomresearch, allemaal
afkomstig uit privé verzamenlingen.

Susanne Jaschko is als curator en onderzoeker van hedendaagse kunst
en digitale cultuur momenteel verbonden aan het Nederlands Instituut
voor Mediakunst (NIMk). Als collectiehouder houdt NIMk er een eigen
collectiebeleid op na. Welke zijn daarbij de belangrijkste artistieke
selectiecriteria?

Ann de Meester leidt kunstcentrum De Appel, dat niet zozeer exclusief
de kunsten verbonden aan digitale cultuur presenteert, maar wel een
geschiedenis heeft binnen de performance. Met name de laatste
vertegenwoordigt in zijn actuele vorm het huidige postmediale in de
kunst.(e g l i s h v e r s i o n)

Round table on the occasion of ‘Deep Screen – Art in Digital Culture’
Proposal for Municipal Art Acquisitions 2008, May 28th, 8 pm,
Theatrum Anatomicum, Waag Society, Amsterdam

Andreas Broeckmann – art historian and former director of
Transmediale Festival, Berlin
Yves Bernard – director of iMAL, centre for digital culture and
technology, Brussels
Susanne Jaschko – curator and researcher currently connected to the
Netherlands Media Art Institute, Amsterdam
Ann de Meester – director of de Appel arts centre, Amsterdam

Chaired by Arno van Roosmalen – Director of Stroom, Den Haag

Date: Wednesday, May 28th 2008,
Start: 8.30 pm (doors 8 pm)
Location: Theatrum Anatomicum of the Waag,
Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Free entrance
Livestream: www.killertv.nl
More information: society {AT} waag.org.

May 29th, “Deep Screen – Art in Digital Culture, Proposal for
Municipal Art Acquisitions 2008”, will open at Stedelijk Museum,
Amsterdam

“Deep Screen [...] presents contemporary works of art which are all
in some way marked by today’s digital culture. The jury, chaired by
guest curator Andreas Broeckmann, has selected 18 artists out of the
200-plus submissions. [...] The increasing digitalisation of our
culture has consequences for the arts. We take instant photos with
our cell phones, pick out the shots we want in the blink of an eye on
the computer screen, and create our own version of reality using
Photoshop and iPhoto. The influence on the visual art world is
apparent in the temporary nature of the images used and the
centrality of process, repetition and change.”

Central question of the round table advancing the opening of the Deep
Screen is whether the selected works reflect the real bandwidth of
practices of art in digital culture, or whether there are in fact
other forms of art deriving from digital culture that are less
‘collectable’ for a collection like the one of Stedelijk Museum, but
still have an artistic or other meaning of importance? Another
question is what role art, marked by digital culture can play on the
other hand for an institution like the Stedelijk Museum?

Andreas Broeckmann himself was until 2007 artistic leader of
Transmediale, festival for art and digital culture in Berlin.
Transmediale offered space for exhibiting art, but also the many
networks in digital culture that form a mere reflection of art
practices that not so much lead to tangible objects. Transmediale,
besides becoming an important hub in European digital culture, showed
many works of hactivist nature, tactical media, transnational online
collaboration and more.

Yves Bernard, recently curated the exhibition ‘Holy Fire – Art of the
Digital Age’, showing that there is a significant number of art
collectors, collecting digital art. Holy Fire showed works from among
others UBERMORGEN.COM, Eddo Stern, 0100101110101101.org, Golan Levin,
Jodi, Boredomresearch all from private collections.

Susanne Jaschko curator and researcher in contemporary visual art and
digital culture currently works for the Netherlands Media Art
Institute (NIMK) that holds its own collection. What is the
collection policy of NIMK and what artistic parameters are important
for selection?

Ann de Meester leader of De Appel arts centre, not so much
exclusively hosts events that contain art derived from the digital
but De Appel as an institution has a long history in performance art,
that in its current state reflect much of the – if you want - post
medial in art.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).