Eric Kluitenberg on Fri, 30 Nov 2007 15:55:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re-launch Orakelmachine / discussie over urban screens, kunst en openbare ruimte


geachte nettime-nl'ers,

Een informeel programma ter gelegenheid van de herstart van de Orakelmachine, de gevel-installatie voor de facade van De Balie in Amsterdam, aanstaande dinsdag-avond - wees welkom - ontduik de sinterklaas-ellende... en leg uw kwesties voor aan het orakel - aan ons allen dus!

vriendelijke groet,
eric


A A N K O N D I G I N G

Re-launch Orakelmachine
Een interactieve urban screen installatie voor de façade van De Balie
www.orakelmachine.nl


Publieke discussie over urban screens en kunst en publieke ruimte Dinsdag 4 december 20.30 uur De Balie Amsterdam Toegang: vrij


Ontwerper Jeroen Joosse ontwierp een interactieve installatie voor de façade van cultureel en politiek centrum De Balie. De Orakelmachine verschijnt als projectie op vijf schermen, die vanaf 4 december weer dagelijks - na zonsondergang - vanaf het Kleine-Gartmanplantsoen en Leidseplein op de ramen van de De Balie te zien is.


Op dinsdag 4 december wordt deze ‘urban screen’ installatie opnieuw in gebruik genomen. Ter gelegenheid van deze re-lauch organiseert De Balie een ‘publiek gesprek’ over urban screens (elektronische schermen in de publieke ruimte) als een nieuwe plek om kunst te vertonen en de relatie tussen hedendaagse kunst en publieke ruimte als een alternatieve vorm van publieke communicatie.

Aan het gesprek nemen deel:

Jeroen Joosse - ontwerper van de Orakelmachine.
www.orakelmachine.nl
Jan Schuijren - onafhankelijk tentoonstellingsmaker en programmeur van het videoscherm CASZ (Contemporary Art Screen Zuidas).
www.caszuidas.nl


Gesprekleider: Eric Kluitenberg (De Balie)

De Orakelmachine toont een continue stroom uitspraken en meningen over maatschappelijke, politieke en culturele onderwerpen. Deze teksten komen niet uit de mond van journalisten, programmamakers, schrijvers, redacteuren of andere specialisten, maar rechtstreeks uit de virtuele publieke ruimte: het internet.
De actualiteit bepaalt de onderwerpen, maar het is voor iedereen mogelijk de stroom te onderbreken en een onderwerp in te sturen per SMS, om zo zelf de gevel van De Balie te besturen.


Met de hedendaagse explosie van opinie op weblogs, fora en andere plekken op het web, en de grote toegankelijkheid tot deze informatie, lijkt het klimaat voor publiek debat en individuele meningsvorming in hoogconjunctuur te zijn. Maar de versnippering is groot, net als de onverschilligheid.

De Orakelmachine laat deze kakofonie zien, onderzoekt de spanning tussen diversiteit en betrokkenheid en brengt de de virtuele en de fysieke publieke ruimte dichter bij elkaar. De automatische manier waarop teksten van het internet worden gehaald en de 'bias' die hierbij gebruikt wordt - dezelfde als die van de grote zoekmachines - confronteert ons met onze informatiepraktijken: dit is wat wij schrijven, dit is wat wij lezen, dit is hoe wij nu met informatie omgaan.

De onuitputtelijke stroom berichten op de schermen van de machine is een reflectie van wat allang de dagelijkse praktijk is op internet. De Orakelmachine prikkelt, draagt bij aan meningsvorming, laat onverschillig, irriteert en provoceert. En dat alles met de 'stem van de gemeenschap'.

De Orakelmachine werd ontworpen door Jeroen Joosse en geprogrammeerd door Karel Brascamp.
Technische realisatie: De Balie / Beam Systems, Amsterdam
Met dank aan: Richard Rogers en Remko Scha (wetenschappelijk advies)


De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
www.debalie.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).