Stoffel Debuysere @ argos on Fri, 9 Nov 2007 12:14:33 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CONSERVERING EN ARCHIVERING VAN AUDIOVISUELE DOCUMENTEN


PACKED (Platform Archivering en Conservering van Kunstcreaties op Elektronische en Digitale dragers) presenteert:

CONSERVERING EN ARCHIVERING VAN AUDIOVISUELE DOCUMENTEN
Informatiebijeenkomst voor de erfgoed- en cultuursector

Vrijdag 16.11.2007 // 13:00 - 18:00
Vlaams-Nederlands Huis deBuren // Leopoldstraat 6 B // 1000 Brussel

Welke strategieën, formaten en technieken hanteert men in Nederland en Vlaanderen voor de bewaring van audiovisuele documenten? Welke positie nemen video- en audioformaten op in het hedendaagse digitale archief? Welke specifieke noden en behoeftes dienen zich aan? Is er behoefte aan standaardisering en waarom wel, waarom niet? Hoe kan kennis hieromtrent vlot gedeeld worden tussen grotere en kleinere instituten?

Op deze en tal van andere vragen wordt ingegaan door zeven sprekers van verschillende instellingen in Vlaanderen en Nederland, op 16 november 2007 in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel). Deze bijeenkomst, georganiseerd door PACKED in samenwerking met DEN (Digitaal Erfgoed Nederland), is gericht op de uitwisseling van kennis rond de bewaring van audiovisuele documenten en volgt op de expertmeeting "Documentformaten Audiovisueel Erfgoed" die in juni 2007 plaatsvond in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum) (verslag is hier beschikbaar).

PACKED fungeert in Vlaanderen als kenniscentrum, in de eerste plaats gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling rond de inventarisering, conservering en ontsluiting van audiovisuele kunst en erfgoed. PACKED wil actief meewerken aan de uitbouw van een internationaal kennisnetwerk omtrent deze problematiek, die niet stopt bij de landsgrenzen. Met deze informele presentatiesessie wordt een aanzet gegeven tot het bevorderen van een dergelijke internationale kennisuitwisseling. Een aantal toonaangevende instituten uit Nederland en Vlaanderen zullen in korte presentaties aangeven hoe zij te werk gaan bij de conservering van hun audiovisuele content. Wat zijn hierbij hun overwegingen en behoeftes, volgens welke principes wordt er gearchiveerd? Op het programma staan PACKED, DEN, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Vlaams Theater Instituut, Filmmuseum Brussel, Expertisecentrum DAVID en Gemeente Archief Rotterdam.

Programma
12.30 : Ontvangst
13.00 : Introductie Chris Vastenhoud // PACKED
13.15 : Presentatie Marco Streefkerk // DEN
13.35 : Presentatie Brigit Hoomans // Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
13.55 : Presentatie Dries Moreels // Vlaams Theater Instituut
14.15 : Presentatie Erik Martens // Filmmuseum Brussel
14.35 : pauze
14.50 : Presentatie Willem Vanneste // Expertisecentrum DAVID
15.10 : Presentatie Jantje Steenhuis (o.v.) // Gemeente Archief Rotterdam
15.30 : discussie, vragen
16.30 : borrel
18.00 : einde


Toegang vrij. Gelieve te registreren via info@packed.be.

www.packed.be______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).