El Holandaman on Fri, 21 Sep 2007 13:25:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nederlandse Moslims in Argentinië


Beste lezers,
Met deze mail willen we je attent maken op de nieuwe site http://holandaman.org
Met vriendelijke groet,
El Holandaman

De 'Holandamanes' zijn hoogopgeleiden nieuwe Nederlanders, woonachtig in Argentinië, die direct of indirect oorspronkelijk afkomstig zijn uit landen met een islamitische cultuur. Zij kunnen islamitisch, christelijk of seculier zijn maar door de rigide manier van denken in Nederland waren ze daar allen ingedeeld in de 'moslim categorie'. Het bleek voor deze groep onmogelijk zich verder te ontplooien in Nederland. Ze voelden zich op een of andere manier buitengesloten en zijn op zoek gegaan naar een immigratieland, een land met een traditie van hybride culturen, Argentinië.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).