Geert Lovink on Mon, 17 Sep 2007 19:05:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vanessa Ohlraun verbonden aan staf Piet Zwart Instituut


PERSBERICHT: Vanessa Ohlraun verbonden aan staf Piet Zwart Instituut
Rotterdam, 1 september 2007

De Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam is verheugd u de benoeming aan te kondigen van Vanessa Ohlraun als opleidingscoördinator van de masteropleiding Fine Art van het Piet Zwart Instituut van de WdKA.

Vanessa Ohlraun heeft kunstgeschiedenis, culturele antropologie en genderstudies gestudeerd aan de Albert-Ludwigs Universiteit in Freiburg, de Universiteit van Washington in Seattle/USA, de Vrije Universiteit in Berlijn en de Humboldt Universiteit daar.

Voorafgaande aan haar aanstelling als opleidingscoördinator van de masteropleiding Fine Art van het Piet Zwart Instituut is Vanessa Ohlraun werkzaam geweest als Cultureel Attaché bij de Canadese Ambassade in Berlijn, waar ze sinds 2000 verantwoordelijk was voor het bedenken, ontwikkelen en implementeren van een uitvoerig cultureel programma ter promotie van beeldende kunsten, film en nieuwe media uit Canada in het buitenland. In die hoedanigheid heeft ze een grote serie activiteiten ontplooid ter verhoging van het profiel van de Canadese kunst, onder andere door het ontwikkelen van contacten met internationale curatoren, galerieën and kunstcritici, het opzetten van public relations met de vakpers en het vestigen van langdurige uitwisselingen tussen Canadese en internationale kunstinstellingen. Zij heeft een internationaal bezoekprogramma voor curatoren en een residency programma voor Canadese kunstenaars in Berlijn opgezet. Verder heeft ze tentoonstellingen, lezingen en publicaties geïnitieerd en georganiseerd, en heeft ze langdurige samenwerkingsprojecten met buitenlandse partners op poten gezet.

Vanaf 2006 was Vanessa Ohlraun tevens mede-directeur en curator van de onafhankelijke kunstruimte 'Center' in Berlijn, waar ze een aantal tentoonstellingen met opkomende internationale kunstenaars heeft begeleid. Recentelijk sloot Vanessa Ohlraun een periode als gastcurator af bij 'Witte de With - Center for Contemporary Art' in Rotterdam; daar kon ze haar inzicht in de hedendaagse Nederlandse kunstwereld verdiepen.

In een verder verleden heeft Vanessa Ohlraun Cultural Studies, Postcolonial Studies en Gender Studies gedoceerd aan de Vrije Universiteit in Berlijn. Verder heeft ze als freelancer voor het 'Haus der Kulturen der Welt' aan diverse tentoonstellingen gewerkt. Ook heeft ze samengewerkt met culturele en academische bladen, zoals 'Lettre International' en 'Signs'.

Vanessa Ohlraun is lid van de 'International Association of Curators', IKT.

Vanessa Ohlraun komt naar het Piet Zwart Instituut met een wijdvertakt internationaal netwerk van contacten in de kunstwereld. Zij zal de nationale en internationale banden van het PZI uitbreiden en verstevigen. Met haar uitgebreide ervaring op het gebied van public relations zal ze werken aan het verhogen van het profiel en het vergroten van de zichtbaarheid van het programma van de masteropleiding Fine Art van het PZI.

Voortbouwend op het ambitieuze programma zoals neergezet door haar voorganger Anke Bangma, zal ook Vanessa Ohlraun toonaangevende beroepsbeoefenaren uitnodigen om zich intensief bezig te houden met de studenten van de masteropleiding Fine Art, om op die manier de opleiding een inspirerende academische omgeving voor hun werk te laten zijn. Verder zal ze intensief samenwerken met lokale en internationale partners bij het ontwikkelen van een dynamisch en stimulerend publiek programma.

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------
Contactpersoon WdKA:
Albert Van Der Weide, Head of School of Fine Art | t: +31 10 241 4750 / 4712 | e: A.van.der.Weide ( AT) hro.nl
Postbus 1272 | 3000 BG Rotterdam | visiting address: Blaak 10 | 3011 TA | w: www.wdka.nl


Contactpersoon PZI:
Vanessa Ohlraun, Course Director MA Fine Art | t: +31 10 404 5054 | f: +31 10 404 5046 | e: V.L.Ohlraun (AT) hro.nl
Postbus 1272 | 3000 BG Rotterdam | visiting address: Karl Doornmanhof 45 | 3012 GC Rotterdam


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).