media art on Sat, 15 Sep 2007 14:12:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wereldpremière/ World premiere solo Max Hattler


Vooraankondiging/ Announcement Media Art Friesland

English: scroll downWereldpremière: eerste solo tentoonstelling van Max Hattler op Media Art Festival 2007 in Friesland

Locatie: satellietlocatie Fries Museum, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Opening: donderdag 15 september om 16.00 uur

Duur: t/m 30 september 2007

Openingstijden: dagelijks van 11.00 - 17.00 uur, ma. Gesloten

Extra: workshop en performance op 28 September in het festivalgebouw Amicitia en 058podium, Ruiterskwartier 41 Leeuwarden

Informatie: www.mediaartfriesland.nl


LEEUWARDEN, 14 SEPT - Het internationale tentoonstellingsprogramma van het Media Art Festival 07 heet Spotlight. Max Hattler heeft zijn eerste solo tentoonstelling ooit.


Spotlight Max Hattler - Landscape of human exhistance

Landscape of human existence presenteert twee Nederlandse premières. Geïnteresseerd in de ruimte tussen abstractie en het figuratieve, waar verhalen bevrijd zijn van het traditioneel narratief. Hattler’s werk peinst over microkosmossen, momenten, atmosferen; close-ups als reflecties van het grotere geheel. Ondanks dat zijn films over het algemeen zonder dialoog zijn, onderzoeken zij de relatie tussen geluid, muziek en bewegend beeld. Als onderdeel van een jonge, internationale generatie filmmakers transformeren Hattler’s ideeën in individuele meesterwerken.

Mount Allen, 3:40 Duitsland/Groot-Brittannië 2007

Mount Allen, een muziek video voor avant-garde rockers Economy Wolf. Deze tweede samenwerking tussen Max Hattler en Economy Wolf is een vervolg op de succesvolle video Theme For Yellow Kudra. Mount Allen is “opnieuw een juweeltje van een video” (Trial & Error Recordings) met daarin een tweede deel van de moderne dans van Johannes Ender in een pakhuis in Beieren. Momenteel staat het op de playlist van MTV2.

Drift, 3:30 Duitsland/Groot-Brittannië 2007
Drift is een experimentele korte film gemaakt in samenwerking met componist Mark Bowden. Drift laat het lichaam als metaforisch landschap zien. Mysterieus en af en toe te dichtbij komend, is deze film in staat het dagelijkse bekende te transformeren in iets poëtisch en mysterieus. De sfeer staat centraal in dit werk. Eén deel horror film en één deel natuur studie staan garant voor een boeiende mix.


De abstracte politieke films van Max Hattler (1976 Ulm/Duitsland) hebben meerdere prijzen gewonnen, waaronder de LUX Award voor Beste Experimentele Film. Dazed and Confused omschreven Max als één van “de drie meest intrigerende jonge animators van de wereld”, samen met PES en Model Robot. In juli 2007 ontving hij samen met de Duitse animator Robert Seidel de DEFA Award voor de co-regie van een korte experimentele film. Zijn werk word wereldwijd vertoond op film festivals en tentoonstellingen, waaronder Annecy, Clermont-Ferrand, Media Art Festival, Resfest en Imagina Awards.

Noot voor de pers: Voor informatie of beeldmateriaal kunt contact opnemen met Nadine Bors, info@mediaartfriesland.nl of 06-42670733.

=============================================
World premiere: first solo exhibition by Max Hattler at Media Art Festival 07 in Friesland, The Netherlands.


Location: satellite location Fries Museum, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Opening: Thursday 15 September, 16.00hrs

Duration: Spotlight exhibition: till 30 September 2007

Opening times: daily from11.00 - 17.00hrs, Monday closed

Extra: workshop and performance on 28 September in the festival building Amicitia and 058podium, Ruiterskwartier 41 Leeuwarden

Information: www.mediaartfriesland.nl


LEEUWARDEN, 14 SEPT - The international exhibition programme of Media Art Festival is called Spotlight. Max Hattler has his first solo exhibition ever.


Spotlight Max Hattler - Landscape of human existence

Landscape of human existence presents two Dutch premieres. Interested in the space between abstraction and figuration, where storytelling is freed from the constraints of traditional narrative. Hattlers work contemplates microcosms, moments, atmospheres; close-ups as reflections on the big picture. While his films tend to be without dialogue, they explore the relationship between sound, music and the moving image. Part of a young international generation of filmmakers Hattlers ideas transform into individual dynamic masterpieces.

Mount Allen, 3:40 Germany/UK 2007

Mount Allen, a music video for avant-garde rockers Economy Wolf. This second collaboration between Max Hattler and Economy Wolf, follows the acclaimed Theme For Yellow Kudra. Mount Allen is “yet another gem of a video” (Trial & Error Recordings) and features a second instalment of the contemporary dance of Johannes Ender in a warehouse in Bavaria. It is currently play-listed on MTV2.

Drift, 3:30 Germany/UK 2007

Drift is an experimental short film made in collaboration with new music composer Mark Bowden. Drift shows the body as a metaphorical landscape. Eerie and sometimes too close for comfort the film manages to transform the familiar and mundane into something poetic and mysterious. The mood is at the heart of this piece. One part horror film and one part nature study certainly makes for a compelling mix.

Biography
Max Hattler (1976 Ulm/Germany) abstract political short film Collision has won several prizes including the LUX Award for Best Experimental Film, and Dazed and Confused described Max as one of “three of the world’s most exciting young animators”, next to PES and Model Robot. In July 2007 he received the DEFA Award with German animator Robert Seidel to co-direct an experimental short film. Max Hattler signed to Bermuda Shorts as a director. His work is shown at film festivals and exhibitions worldwide, including Annecy, Clermont- Ferrand, Media Art Festival, Resfest and Imagina Awards.


Remark for the press: For information or material, please contact Nadine Bors at info@mediaartfriesland.nl or 0031 58 2155204.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).