Hendrik-Jan Grievink on Mon, 10 Sep 2007 10:27:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] REMINDER DATASCAPE CULTUUR


REMINDER
PRESENTATIE DATASCAPE CULTUUR

Vanmidag 15.00 – 17.00 uur
De Balie, Amsterdam

Entree vrij, vol is vol.
Voertaal is Nederlands

"Een slecht bekeken VPRO zondagavond trekt evenveel mensen als de Stadsschouwburg Amsterdam in een heel jaar"

Deze en andere eye-openers staan in de datascape cultuur; een bijzonder document in de vorm van een ruim zeven meter lange (!) leporello. Gebaseerd op een analyse van meer dan 200 onderzoeken, geeft de datascape cultuur een nieuw en sterk visueel totaaloverzicht van de status quo van kunst, cultuur en creativiteit in Nederland. Aan de hand van een krachtig overzicht van feiten, verrassende inzichten en vraagtekens wordt het huidige cultuurlandschap geschetst. De datascape cultuur wordt bewust gepresenteerd aan het begin van een nieuw cultureel seizoen, dat ook de opmaat vormt voor een nieuwe Cultuurnota. Hiermee is de datascape een onmisbare publicatie voor beleidsmakers, cultuurproducenten of ieder ander werkzaam in de cultuursector.

DEBAT
Vanmiddag 10 september wordt de datascape gepresenteerd in De Balie in Amsterdam. Er zal worden ingegaan op de noodzaak van de datascape en de totstandkoming ervan, maar ook op de belangrijkste inhoudelijke inzichten en discussiepunten die de datascape noemt. Onder leiding van Ruben Maes wordt gereageerd op de datascape door:


Jo Houben (directeur Kunstenaars&CO)
Dingeman Kuilman (directeur Premsela)
Bertien Minco (De Cultuurformatie)

De zaal wordt uitgenodigd mee te discussiëren en de eerste tachtig aanwezigen ontvangen een gratis exemplaar van de datascape cultuur.

OVER DE MAKERS
De datascape cultuur is een initiatief van cultureel adviseur Johan Idema en een co-productie van Johan Idema en ontwerper Hendrik-Jan Grievink (Sandberg Instituut). Tijdens de productie trad een speciaal hiervoor samengesteld projectteam van onafhankelijke professionals uit diverse disciplines op als klankbord. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en het Fonds BKVB. Er is dankbaar gebruikt gemaakt van de recente ervaringen van de Cultuurformatie bij het vernieuwen van het (zelf)beeld van de cultuursector.


www.debalie.nl
www.hendrikjangrievink.web-log.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).