Stoffel Debuysere @ argos on Mon, 3 Sep 2007 13:52:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ARGOS CONFERENCE // Media, Memory and the Archive 06.10


Argos, centrum voor Kunst en Media, presenteert:

Media, Memory and the Archive
CONFERENTIE

Sat 06.10.2007 11:00 – 19:00

Co-productie met Packed

www.packed.be


Moderator: Marleen Wynants (CROSSTALKS, Vrije Universiteit Brussel - VUB)


Hoe zullen komende generaties terugkijken op de artistieke productie van de 20ste en 21ste eeuw? Mediaformaten, besturingssystemen, soft- en hardware, browsers en het internet zoals we het vandaag kennen zullen onherkenbaar veranderd zijn, zowel in vorm als gebruik. Welke strategieën kunnen worden gehanteerd om op technologie gebaseerde werken - variabel, hybride en efemeer van aard - te transponeren naar een ongekende en onberekenbare toekomst? Hoe kunnen intentie, context en ervaring geregistreerd en blijvend geïnterpreteerd worden? Het archiveringsproces representeert niet alleen een poging om bepaalde noties te bewaren, maar impliceert ook dat andere worden vergeten. Wat is relevant om te bewaren? De technische structuur van het archief bepaalt de structuur van de inhoud, zelfs op het moment van zijn ontstaan. Archivering registreert niet alleen, maar produceert ook betekenis. Welke impact hebben de gebruikte modellen, technische structuren en tools op de constructie van het culturele geheugen? Hoe reist informatie door de tijd, nu de wereld steeds meer wordt ge(re) presenteerd en georganiseerd als database, dynamisch en genetwerkt? Hoe gaan musea en andere geheugeninstellingen om met deze nieuwe paradigma’s en welke rol kunnen mediakunstenaars en wijzelf spelen bij de schikking van het publieke geheugen?

Sprekers: Josephine Bosma, Jean-François Blanchette, Steve Dietz, Wolfgang Ernst, Charlie Gere, Oliver Grau, Richard Rinehart

-------------------------------------------------

Deze conferentie maakt deel uit van OPEN ARCHIVE#1 (29.09 - 10.11.07), een reeks programma's en evenementen als antwoord en reflectie op de uitgebreide mediacollecties van Argos, maar ook als onderzoek naar de hedendaagse betekenis van media en geheugen. Gedurende zes weken worden tal van trajecten uitgestippeld, dwars doorheen het landschap van audiovisuele kunst en cultuur. Thema's die uitgebreid zullen worden verkend zijn onder andere het potentieel van video op het internet (conferentie en screenings op 5 oktober), de relatie tussen cinema en de beeldende kunsten (een lezingenreeks), de cinema van Ken Jacobs en Tony Conrad (o.a. unieke, nooit eerder in België uitgevoerde performances) en de hedendaagse cultuur van klankexperiment en -improvisatie (concerten en lezingen).

www.argosarts.org

ARGOS
Werfstraat 13 rue du Chantier
B-1000 Brussels
Belgium
tel +32 2 229 00 03______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).