Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Fri, 27 Jul 2007 21:20:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 33: archief op spreeksteen.tv , Rene van Spanje spreekt, dichters, terugblik op 'Picknick' en Ex-Moslim Shirts.


Inhoud:

1. De verbeterde archief-functie op spreeksteen.tv werkt
2. Zondag 29 juli: René van Spanje en zijn aanklachten
3. Zondag 19 augustus: dichters die wat te zeggen hebben
4. 'Links geselt zichzelf' (en rechts blijft weg)
5. T-shirt: 'Ik ben ook een ex-moslim' begint een succes te worden...
6. Huishoudelijk

1. De verbeterde archief-functie op spreeksteen.nl werkt

http://www.spreeksteen.tv/archive.php

Een doorn in het oog was het, maar nu werkt het dan toch echt. U kunt in een oogopslag alle afleveringen in een overzicht zien, evenals het extra materiaal of ongeknipte, integrale versies.

In de toekomst integreren wij 'Wordpress' in spreeksteen.tv zodat wij en anderen artikelen en commentaren erin kwijt kunnen. Reageren of agenderen kunt u dan ook zelf met eigen foto- of videomateriaal. Rondom elk onderwerp of persoon kan het materiaal dan autonoom groeien.


2. Zondag 29 juli: René van Spanje en zijn aanklacht tegen van alles en nog wat.


Wie kan nou beter uitleggen waar zijn toespraak over zal gaan dan de spreker zelf?
Aangezien deze spreker het over heel veel wil hebben laat ik René van Spanje maar integraal in zijn eigen woorden zichzelf aankondigen:
From: <mailto:vanspanje1@planet.nl>René van Spanje
Subject: Crematoria of Graf, u zegt het maar. WAARSCHUWING!
Aan de heer BART DE GROOT OPRICHTER/SPREEKSTEEN zie ener naschrift...
Onderstaand document heb ik doen uitgaan naar een aantal betrokkenen, wiens namen ik heb weggelaten omwille van redenen van privacy! Zie wat er aan de hand is in Bananenrepubliek Nederland BV. U weet u mag mij altijd bellen! Wellicht schrijft u mede geschiedenis, met het aankaarten van zwaarwichtige onderwerpen als deze. Hopelijk staan we aan de vooravond van een rechtvaardige maatschappij, maar we moeten eerst hardnodig puinruimen.. Vul alleen de F in op GOOGLE en klik op mijn site: foute advocatuur. En jawel daar zijn we weer. Dit naschrift stuur ik u graag zo heb ik er nod duizenden! Ter uwer met vr. groet Renè (ik hoop dat u over een sterk hart beschikt)


Geachte strijders,

Laat dit goed tot u doordringen!!!

Waar wij voor strijden: een eerlijke maatschappij- is nu volstrekte utopie! Kijk eens naar een gerenommeerd deskundige, zijn jarenlange strijd tegen leven op dodelijke gifgronden, en over geïmpregneerd hout met dodelijke wolmanzouten. En niet te vergeten, zijn strijd tegen foute misdadige ambtenaren! Kijk ook naar René van Spanje zijn website: http://www.fouteadvocatuur.nl en derden die hier telkens gewag van maken. De rij der slachtoffers is eindeloos en groeit gestaag door. Velel dit rond, onder ons zijn mensen rond de zestig die NOOIT hun recht krijgen die zij opeisen! Zij zullen tevergeefs sterven na hun eindeloze strijd! Op naar het volgende dossier. Ondanks het feit dat zij door het OM, Justitie of de Raad van State in het gelijk worden gesteld, worden beloftes NOOIT INGELOST! En de politiek zwijgt als het graf. En die Balkenende heeft het telkens over waarde en normen, wie denkt de man eigenlijk wel dat hij is? Bent u zich ervan bewust dat er hier geen eerlijke rechtspraak bestaat! Dit is te erg, en laat zich nauwelijks in woorden vatten. Het ONGESTRAFT voor GOD SPELEN ten koste van vele onschuldige slachtoffers, is zo leuk dat mag je- deze juridische monsters toch niet afnemen! Door leeftijd (vele onder ons zijn plm 60) zullen onze kreten uiteindelijk verstomd worden door de dood. Zo gaat het telkens maar door, een nieuwe generatie staat op om vervolgens geknecht te worden, door deze juridische zijnde incompetente zwijnen! Hoezo recht? CREMATORIA en GRAFDELVERS doen goede zaken dankzij deze doorgaande rotzooi! De opgevoerde subjecten met hun juridisch maar vooral dodelijke geblaat zetten hun onfrisse praktijken lustig voort! De verantwoordelijke autoriteiten moeten keihard ingrijpen. Zend deze brief maximaal door naar zowel buitenlandse danwel binnenlandse Media!. Renè van Spanje 0299 4768.85Wij van Spreeksteen kunnen nu nog niet overzien wat hier allemaal bedoeld wordt, maar hopen de boel komende zondag duidelijk te krijgen. Hop met rechte rug naar het spreekgesteente, wie A zegt moet ook B zeggen...3. Zondag 19 augustus: dichters die wat te zeggen hebben

Onlangs werden we benaderd met de boodschap dat er toch wel degelijk dichters waren die wat te melden hebben. Maar natuurlijk! We waren ons zelfs niet eens bewust van enige bewering van het tegenovergestelde door ons. Maar op 19 augustus komen er maar liefst 8 levende dichters met aanklachten, kritiek, engagement en ironie. Minimaal 80 minuten pure poëzie voor wie wil. Niet in een muf en berookt zaaltje maar recht onder het blote hemelgewelf. Zelf ook dichter en iets te melden? Kom vooral ook.


3. 'Links geselt zichzelf' (en rechts blijft weg)

Vooraf stonden er door onze eigen stomme schuld berichtjes in kranten met de foute datum 21 juli. De krantenredacties hadden wel een rectificatie ontvangen, maar die worden minder goed opgemerkt dan de aankondiging zelf. 'Links geselt zichzelf', liet het vriendelijke krantje het Parool weten na zondag 22 juli. Ach, het maakt ons niet zoveel uit hoe je het noemt, maar vermakelijk en eerlijk was het allemaal wel afgelopen zondag. Wat een vriendschappelijke wedstrijd tussen links en rechts, progressief en conservatief had moeten worden, liep uit op een linkse picknick met rechtse en linkse uit de boom-kijkers erbij. Dat was niet de schuld van links. Kennelijk vond rechts het niet sexy of interessant genoeg. "Te veel linkse witte mannen een enkele Iraanse islamofobe homoseksueel en wat vrouwelijke groupies" zouden ze gedacht kunnen hebben.

Toch was dat niet echt het geval, er gebeurden allerlei interessante dingen die wellicht erg leerzaam hadden kunnen zijn voor stijle 'rechtse types'. Eshan Jami, u weet wel, de ex-moslim, was er. Met overslaande stem (baard in de keel?) geëmotioneerd, over zijn tong struikelend knalde hij zijn verhaal doorspekt met stellingen over geloven, het westen, eigenwaarde, polemiseren en het al of niet bestaan van goden, er uit. Je kon meteen zien, dit is geen pose, dit is een moetje. In zijn haast haalt hij dingen door elkaar, raffelt hij af en trapt hij op zieltjes, maar de boodschap komt wel over:

"Geloven moet een privézaak zijn... De staat moet beter nadenken over hoe de scheiding tussen staat en kerk in de praktijk beleden moet worden... Het moet duidelijk zijn dat godsdienstkritiek geen racisme is... Iedereen mag weten hoe moeilijk niet-meer-gelovige moslims het hebben binnen hun gemeenschap... Zeggen dat je het bent maakt je leven vrijwel ondraaglijk in veel gevallen..."

Natuurlijk ging het meteen weer over de toon waarop hij het zei en niet over de inhoud. Mensen zagen het probleem niet (het is ook lastig je te verplaatsen in de benauwde positie van een ongelovige homoseksuele twintigste eeuwse puber midden in een gemeenschap van steeds reactionairder wordende gelovigen, veelal zonder opvoeding in zelfkritiek, geweldloosheid, rede, wetenschappelijkheid, zonder echt persoonlijk vrijheidsbesef, zonder echte waardering voor individualiteit en originaliteit en met weinig tolerante gevoelens aangaande 'andere' seksualiteit'. Een wit en links middenklasse meisje met een universitaire opleiding kan nog zoveel invoelingsvermogen hebben maar daar gaat het misschien juist wel mis.

Een wat ouderwetse rechtse bal had hier mooi uitkomst kunnen bieden om te middelen en uit te leggen (of werkt dat juist als een rode lap op een stier bij linkse witte meisjes?) hoe dat nou ook al weer in elkaar steekt met vrijheid, wetenschappelijkheid, burgerlijke waarden, al die dingen die de Islamitische gemeenschap node mist om zich om te kunnen vormen tot een met westerse waarden compatible geloof.

Gelukkig hadden we de verassende vragen en opmerkingen van Bahram Sadeghi (jakhals). Bahram wierp zich op tot interviewer van de sprekers. Niet helemaal zoals het hoort bij een spreeksteen, maar voor de gelegenheid niet erg en een ieder liet het zich (heel Nederlands) gezellig aanleunen. Hij deed het dan ook goed.

Eddy Terstall was langs gekomen om nogmaals uit te leggen dat hij geen stasi-ambtenaar in dienst van de PvdA is, maar zich juist de oudere wijze broer voelt van het zichzelf onderpissende mongooltje (of iets van die strekking) als hij naar de PvdA kijkt. Hij houdt van zijn stinkende, kwijlende, ongemanierde, onredelijke, domme, verassende broertje maar er is ook een grens aan het geduld. Wanneer trek je je handen af van iets waarvan je houdt omdat je er al heel lang van houdt?

Ook de vergelijking met sjorren aan een dood paard (PvdA) werd door hem gemaakt. De woordvoerder van 'Rood' (jonge SP'ers) wilde de hele welvaartsstaat terug of iets van die strekking en vond de SP een hele democratische partij. De gemeentelijke CDA afgevaardigde viel alleen maar mee, de jonge Democraat (D66) hield een D66-praatje.

Zijn we nog iemand vergeten? De dichter. De dichter was een goede dichter, Robin Brock. Op 19 augustus dit jaar staat hij hopelijk weer op de Spreeksteen met enkele gedichten.


5. T-shirt: 'Ik ben ook een ex-moslim' begint een succes te worden...

Het eerder aangekondigde t-shirt: 'Ik ben ook een ex-moslim' begint een succes te worden. Zie onze 31e nieuwsbrief. Wij van Spreeksteen zeggen "ik ben ook een ex-moslim..." om ex-moslims te steunen. Iedereen die deze steun ook wil uitdragen en uitspreken, kan tegen kostprijs (en eventueel verzendkosten) een t-shirt bij ons bestellen met daarop die tekst: "Ik ben ook een ex-moslim..." Bestel ook en de eerste druk kan dan snel verzonden worden.


6. Huishoudelijk

U kunt zich uitschrijven van deze nieuwsbrief, zie de instructies daarvoor bovenin deze e-mail, maar u kunt ook anderen aanmelden voor deze nieuwsbrief, juist omdat u vindt dat meer mensen van de Spreeksteen en de uitzendingen moeten weten. Zie:
http://spreeksteen.nl/overspreeksteen.php?pag=nieuwsbrief_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen@opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).