NLnet foundation on Thu, 5 Jul 2007 14:17:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Financieringsronde NLnet voor projecten 0 - 30.000 euroCALL FOR PROPOSALS Open inschrijving voor financiering (0 - 30.000 euro)

             - Technology wants to be free -
    NLnet: financiers van de open informatierevolutie

        Deadline voor indiening: 1 augustus 2007

Zit je met een waardevol idee op het gebied van open source en/of open
standaarden, en zoek je naar financiele middelen om je idee mogelijk te
maken? Of heb je een waardevol bestaand project dat extra middelen
nodig heeft om verdere ontwikkeling mogelijk te maken? Dien dan voor 1
augustus een aanvraag is bij Stichting NLnet om te kijken of en hoe wij
je verder kunnen helpen. Wij zitten niet vast aan ambtelijke apparaten
of volatiel politiek draagvlak, en kunnen onze middelen dus vrij
inzetten om het nut van open technologieen voor de samenleving te
maximaliseren. Wat voor ons belangrijk is dat door jou ontwikkelde
technologie voor anderen bruikbaar is en gebruikt zal worden.
We zijn benieuwd naar je voorstel! NB: ook als je een inspirerend
idee hebt maar het zelf niet kunt uitvoeren, horen we het graag van
je.


** VEEL MOGELIJKHEDEN

Stichting NLnet is een ideele (private) not-for-profitorganisatie die
haar eigen fondsvermogen inzet om de open informatiesamenleving
dichterbij te brengen. Jaarlijks besteedt de stichting om en nabij twee
miljoen Euro aan het ondersteunen van strategische initiatieven voor de
open informatiesamenleving, in het bijzonder voor ontwikkeling en
popularisering van open standaarden en (netwerkgerichte) open
source-technologie. Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan
het maatschappelijk debat over deze onderwerpen.

Stichting NLnet steunt een breed palet aan activiteiten, van
softwareontwikkeling, standaardisatiewerk en ontwikkeling van
onderwijsmateriaal tot en met hackersfestivals, digitale burger-
rechtenactiviteiten en de internationale ontwikkeling van open source
softwarelicenties. De NLnet-bijdrage kan ook worden gebruikt als zg.
matching voor andere (EU)-projecten en subsidies.


** HOE WERKT HET

NLnet biedt zes maal per jaar gelegenheid aan kleinere en opstartende
projecten (budget tussen 0 en 30.000 euro met een looptijd van maximaal
een jaar) om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning. De
eerstvolgende deadline voor indiening is 1 augustus 2007 om 12:00 uur
's middags.

De stichting bepaalt in een korte en overzichtelijke procedure op basis
van relevantie, kwaliteit, en urgentie welke initiatieven zij steunt en
welke niet. Maatschappelijke gerichtheid is een pre, evenals een
duidelijk toepassingsdomein. Een belangrijke bepaling is dat eventuele
softwareprogrammatuur die voortkomt uit een project beschikbaar moet
komen onder een erkende open source licentie (GPL, BSD, Apache, etc.).
Ook reisbeurzen en ondersteuning van evenementen zijn mogelijk.

Het wordt gewaardeerd als je bij je aanvraag uitlegt op wie je project
gericht is en hoe je je projectresultaten gaat verspreiden. Binnen twee
weken na sluiting van de deadline hoor je of je project volgens de
stichting voldoet aan alle criteria, en binnen vier weken weet je of we
met je verder willen. Vervolgens bespreken we met je de projectplannen
en wat onze visie op je project is. De stichting heeft een uitgebreid
netwerk en kan je mogelijk koppelen aan andere ervaren partijen. Als
alles goed omschreven is kun je binnen zes weken aan de slag zijn!

Voor 2007 gelden de volgende deadlines voor inschrijvingen: 1 augustus,
1 oktober en 1 december.


** MIJN IDEE VERGT MEER

Projecten die aanzienlijk meer budget vragen dan binnen de open
inschrijving van NLnet mogelijk is, adviseren we een afspraak te maken
met een van onze medewerkers om de mogelijkheden door te spreken. De
mogelijkheid bestaat dat NLnet ofwel de kosten alsnog voor haar
rekening kan nemen, ofwel kan helpen om het project op weg te helpen om
andere financieringsbronnen te vinden. Ook cofinanciering is niet
uitgesloten.

Voor meer informatie:

Michiel Leenaars         Valer Mischenko
Manager Strategie        Directeur
Stichting NLnet         Stichting NLnet
Kruislaan 419          Kruislaan 419
1098 VA Amsterdam        1098 VA Amsterdam
+31 6 27 050 947         +31 (0)20 888 42 51
m.leenaars [at] nlnet.nl     v.mischenko [at] nlnet.nl

OVER STICHTING NLNET

Stichting NLnet is een onafhankelijke stichting die haar middelen
betrekt uit donaties, legaten en uit renteinkomsten over een
aanzienlijk vermogen dat in 1997 ontstaan is door de verkoop van de
eerste ISP van Nederland. Door het eigen vermogen is NLnet in staat een
eigen en absoluut onafhankelijke positie in te nemen. De statutaire
doelstelling van Stichting NLnet is "het bevorderen van elektronische
informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn". Op dit moment worden enkele tientallen
projecten en organisaties geldelijk ondersteunt, waaronder het
onderzoekslab NLnet Labs, onderzoeksgroep IIDS (Vrije Universiteit), de
Free Software Foundation, ThinkQuest en Internet Society.

                            http://nlnet.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).