ravage on Tue, 20 Feb 2007 14:00:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Oorlog met Iran: We stonden erbij en keken er naar...


Terwijl de Amerikaanse oppositie tegen het mislukte avontuur in Irak aan kracht
wint, bereidt Bush de publieke opinie voor op een aanval op z'n nieuwe doelwit:
Iran. Met dezelfde leugens, terwijl de publieke verontwaardiging nagenoeg
uitblijft. "Is dit écht opnieuw aan het gebeuren, minder dan vier jaar na de
aanval op Irak, die het leven koste aan zo'n 650.000 mensen?", vraagt John
Pilger zich vertwijfeld af.

De VS bereiden een aanval voor op Iran, het wordt een catastrofe. Voor de kliek
van Bush is die aanval een manier om 'tijd te kopen' voor haar Irak-debâcle.
Toen Bush extra Amerikaanse troepen voor Irak aankondigde, wees hij Iran aan
als het daadwerkelijke doelwit. "We zullen de stroom van steun [aan de Iraakse
opstand] uit Iran en Syrië stoppen", zei hij. "We zullen de netwerken opsporen
en vernietigen die geavanceerde wapens en training verstrekken aan onze vijanden
in Irak."

"Netwerken" slaat op Iran. "Er zijn harde bewijzen dat Iraanse agenten bij deze
netwerken betrokken zijn en dat ze samenwerken met individuen en groepen in
Irak, en dat het de Iraanse regering is die hen stuurt", zei een woordvoerder
van het State Department op 24 januari. Net zoals met de bewering van Bush en
Blair dat ze over onomstotelijke bewijzen beschikten dat Saddam Hoessein
massavernietigingswapens bezat, is ook deze keer het 'bewijsmateriaal' totaal
ongeloofwaardig.

lees verder:
http://www.ravagedigitaal.org/2007/deel1/artikel/artikel09.php


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).