rini on Tue, 20 Feb 2007 13:49:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] www.openheidoverirak.nuNu met de juiste en aanklikbare URL:

rini

http://www.openheidoverirak.nu/Tekent U ook?
En stuur vooral door als je het ermee eens bent.
Groet,

Alfred Broer


PvdA stopt Irak in doofpot

Een nachtmerrie is werkelijkheid geworden. De PvdA, jarenlang een sterke
bondgenoot in onze roep om openheid, heeft haar harde eis voor een
parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak
ingeslikt. Tientallen malen heeft de partij, bij monde van Wouter Bos en
anderen, het de afgelopen jaren overduidelijk gesteld: een van de eerste
dingen die de PvdA zou doen zodra ze in de regering zou komen, was het
instellen van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog. Die
harde belofte blijkt nu in de kabinetsformatie als
wisselgeld te zijn gebruikt. Plotseling is het broodnodige onderzoek
verder weg dan ooit. We zijn verbijsterd.

Wij hebben begin januari brieven geschreven aan informateur Wijffels en
alle Kamerfracties, waarin we het belang van een onderzoek opnieuw
benadrukten. We hebben onlangs de PvdA-Kamerleden nog eens afzonderlijk
aangeschreven. Uit reacties blijkt dat velen binnen de PvdA diep
ongelukkig zijn over de reuzenzwaai van Wouter Bos. Zij vinden dat de
waarheid rond 'Irak' hoe dan ook boven tafel moet komen. Zij vinden dat
je
niet in zee mag gaan met een premier die als leugenaar te boek staat. Zij
beseffen dat hun partij zich nu verbindt aan de doofpotcultuur van de
vorige kabinetten-Balkenende, die het algemeen belang zo schaamteloos
ondergeschikt maakten aan eigenbelang. Die de burger de rug toekeerden
wanneer die terechte vragen stelde. Die het bedrijven van 'oude
politiek' tot kunst verhieven en onze parlementaire democratie zware
schade toebrachten.

Wij roepen alle PvdA'ers die zich bekocht voelen op om hun zorg en
verontwaardiging luid en duidelijk te laten horen. Wij roepen de PvdA op
om tijdens haar congres van 17 februari a.s. duidelijk 'nee' te zeggen
tegen regeringsdeelname op basis van het huidige regeerakkoord.Wij, en
zeker de PvdA-leden onder ons, zullen daar op alle mogelijke manieren op
aandringen, onder meer door middel van een uitvoerige brief aan de lokale
PvdA-afdelingen. We zullen ook buiten de partij van ons laten horen. Te
beginnen in Vrij Nederland, dat op 7 februari een interview
<http://www.vn.nl/web/show/id=59318/contentid=1390> met
Openheid-oprichter Allard de Rooi publiceert. Wij roepen u op ook in actie
te komen. Niet alleen door op deze site ons initiatief te
ondertekenen, maar ook door uw stem waar mogelijk te laten horen.
Premier Balkenende heeft vier jaar geleden de massavernietigingswapens van
Saddam Hussein tegen ons ingezet om zijn steun aan de oorlog te
rechtvaardigen. Het is onacceptabel dat de vele vragen daarover nog langer
onbeantwoord blijven.


+++ Als de PvdA in de regering komt, zal de partij zich er sterk voor
inzetten een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak
alsnog te laten plaatsvinden... (website PvdA) +++ Een van de eerste
dingen die we gaan doen als we gaan regeren is een onderzoek naar de inval
in Irak... Je moet als land bereid zijn jezelf kritisch te onderzoeken...
(PvdA-Kamerlid Aleid Wolfsen, 12 november 2006) +++ Fatsoen moet je
doen... (J.P. Balkenende) +++ Het CDA heeft de inval in Irak in 2003
ondersteund, niet vanwege de dreiging van
massavernietigingswapens, maar omdat Irak zich niet hield aan
VN-resolutie 1441... (officieel CDA-standpunt) +++ De essentie [van ons
besluit] is de ontwapening van een agressor die massavernietigingswapens
in zijn bezit heeft... (J.P. Balkenende) +++ De legitimatie voor
optreden van de internationale gemeenschap ligt voor mij nagelvast in de
kwestie van de massavernietigingswapens... (J. De Hoop Scheffer) +++ Drie
maanden voor het begin van de oorlog had president Bush nog nooit van
soennieten en sjiÃeten gehoord... (P.W. Galbraith) +++ In dit potje wordt
niet meer geroerd... (B.R. Bot) +++ Een minister-president die nu nog
vindt dat zijn steun aan de oorlog verantwoord was mag niet het gezicht
van Nederland vertegenwoordigen in de komende vier jaar... (H. van Mierlo)
+++
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).