Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Mon, 19 Feb 2007 10:08:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 22: sprekers in februari, maart en april en een 'advies aan de regering'


Inhoud:

1. Sprekers in februari, maart en april
2. Advies aan de nieuwe regering
3. Huishoudelijke mededeling


1. Sprekers in februari, maart en april en mei


25 februari 2007

De bestseller 'Het zijn net mensen' wordt op 25 februari door Reinder
Rustema (docent media op de UvA) besproken. In dit boek schrijft
ex-Midden Oosten correspondent Luyendijk over de onmogelijkheid om
'normaal' journalistiek werk te doen in een dictatuur. Verplichte
kost voor elke kritische burger beweert hij.


18 maart 2007

Het Van Gogh gedenkteken De Schreeuw wordt om 15:00 onthuld in het
Oosterpark, met een praatje van Hans Teeuwen. Daaraan voorafgaand
spreken op de Spreeksteen om 13:30 Frank Karsten (MeerVrijheid) en
daarna Michiel Eijsbouts (Rokerskerk).


Frank Karsten is de voorzitter van http://www.meervrijheid.nl/ MeerVrijheid beoogt de discussie omtrent vrijheid en onvrijheid te stimuleren. Het wil tevens mensen informeren over de morele en praktische argumenten voor vrijheid. Het wil mensen, groepen en organisaties met elkaar in contact brengen en hoopt zo een breder maatschappelijk draagvlak te creëren voor politieke veranderingen ten gunste van individuele, economische en politieke vrijheid.

Michiel Eijsbouts, 'Rooksteker' van http://www.herenlunch.nl/ Komt met
een korte uiteenzetting over de heerlijke voordelen van het
religieuze Roken (waaronder onbeperkt contact met God, luxueus
verblijf in hiernamaals, varkensvlees na het huwelijk) en de nakende
Heilige oorlog tegen de ongelovigen onder leiding van onze
opperstrijder de Hofnarschalk.


1 april 2007

Erno Eskens (Filosofie Magazine) komt op over een aantal zaken
spreken: dieren, dierenrechten en geweld door dierenrechtenactivisten.

Ook is april de Maand van de Filosofie. Filosofie in de publieke
ruimte en voor iedereen. Denk aan onderwerpen zoals:
- spreken in het openbaar
- democratie en filosofie
- debat en filosofie
- filosofie voor iedereen
- filosofie en publiek


8 april 2007

Geoffrey Deckers (Een Dier Een Vriend) strijdt al jaren vóór
dierenrechten en tegen de bio-industrie. Ook is hij tegenstander van
circussen en import van exotische dieren.


29 april 2007

Hans Kennepol (Maand van de Filosofie) zal een hedentijds
'filosofische' vraag of oplossing bespreken. Hij is
organisator/programmamaker bij Felix & Sophie (Felix Merites) en bij
Arminius (Roterdams debat centrum).


5 mei 2007

Said Bensallam, Amsterdammer van het jaar (2006-2007) en oprichter
van Karam (geven). Saïd 'bemoeit' zich overal tegenaan. Van
rolstoelen voor Marokko en blindenstokken voor Suriname tot jongeren
in Amsterdam West die door anderen als een probleem worden beschouwd.
http://www.stichtingkaram.nl/karam/page.php?172. Het advies ( ;-) van de stichting Spreeksteen aan de nieuwe regering

"Doe minder alstublieft! Laat vrijheid en ontwikkeling prevaleren.
Probeer het land zo te besturen dat u zichzelf en 'de overheid'
zoveel mogelijk overbodig maakt. Laat wat wij kunnen doen als
burgers, gewoon aan ons over, dat is net zo makkelijk.

Niet dat we het zelf bij dit advies laten. We gaan zoveel mogelijk
(vrije) ideeën naar de Spreeksteen halen. Ideeën willen vrij zijn.
Mensen ook. U wantrouwt de vrijheid van het individu, zoals al
tijdens de verkiezingen bleek. Maar half-half, zo werkt de vrijheid
niet. Dat snapt u zelf ook wel.

Daar gaan wij dit jaar als spreeksteen weer 'oppositie' tegen voeren.
Tegen de neiging tot het breidelen en verdacht maken van vrijheid.
Tegen de neiging om de gemeenschap boven het individu te stellen.
Extra-parlementaire partijloze oppositie. Lekker op zondagmiddag in
het Oosterpark vrije gedachtes wisselen. We gaan ook oppositie voeren
met een tv-programma vanaf 1 april dit jaar en we blijven het doen
met nieuwsbrieven, websites en andere uitingen. Extra-parlementaire
partijloze oppositie. Is dat wat men journalistiek noemt?

Hoe het ook zij, de Spreeksteen is er."


3. Huishoudelijke mededeling

Mocht de website spreeksteen.nl de komende dagen onbereikbaar zijn
dan betekent dat verder niets. Er zijn wat alleen wat technische
verandering op handen en mogelijk is de website een korte periode
'down'.Bart de Groot
web: www.spreeksteen.nl
mob: 0649630211_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen@spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).