MediumGallery frontoffice on Thu, 1 Feb 2007 18:25:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MediumGallery presents: Jantine Wijnja ; "The Dutch Society for Psychical Research under Heymans"


Persbericht / Pressrelease (English text below)

van:    MediumGallerybetreft:
Expositie Jantine Wijnja
Getiteld : "De Studievereeniging onder Heymans"


2 februari t/m 2 maart Opening: Vrijdag 2 februari 20:00 De MediumGallery nodigde Jantine Wijnja uit voor het realiseren van een tentoonstelling in de MediumGallery. Zij nam van die gelegenheid gebruik om haar pr oject 'Mind Radio' te la nceren, waarin zij onderzoek doet naar het gegeven telepathie. De start van het onderzoek zal getoond worden in de MediumGallery en behelst de rustige beginjaren van het ledenblad van de parapsychologische Studievereniging onder Gerard Heymans.

--
MediumGallery
menadostraat 37b
9715kw Groningen
the Netherlands
--
office@mediumgallery.nl
+31(0)847139105 (Fax)
+31(0)643538893 (phone)
+31(0)638115717 (W.Sibum ) +31(0)642224661 ( D.D. de Wit)
--
openings hours: during opening & on appointment
more info:     www.mediumgallery.nl
for map see: www.mediumgallery.nl/map.jpg


________________________________ Pressrelease

  from: MediumGallery


concerns : Show by Jantine Wijnja Titled: " The Dutch Society for Psychical Research under Heymans"


2nd of February util the 2nd March Opening: Friday 2nd of February 20:00 The MediumGallery invited Jantine Wijnja to realize a art-show in the MediumGallery. She saw in this a great opportunity to launch her research-pr oject 'Mind Radio', in which she investigates the subject of telepathy. The start of the research will be shown and contains the (calm) starting years of the The Dutch Society for Psychical Research under Heymans.


-- MediumGallery menadostraat 37b 9715kw Groningen the Netherlands -- office@mediumgallery.nl +31(0)847139105 (Fax) +31(0)643538893 (phone) +31(0)638115717 (W.Sibum ) +31(0)642224661 ( D.D. de Wit) -- openings hours: during opening & on appointment more info: www.mediumgallery.nl for map see: www.mediumgallery.nl/map.jpg ______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).