Eric Kluitenberg on Fri, 24 Nov 2006 21:52:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Avond van de Imaginaire Media - Maandag 4 December, De Balie, Amsterdam


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G


De Avond van de Imaginaire Media

De imaginaire toekomst van de media

/ Book Launch / DVD presentatie / lezing Richard Barbrook / live optreden Peter Blegvad /

(English version below)


De Balie, Amsterdam Maandag 4 December 19.30 uur: boekpresentatie 20.30 uur: avondprogramma


Ter gelegenheid van het verschijnen van het door De Balie samengestelde “Boek en DVD van de Imaginaire Media” bij NAi Uitgevers in Rotterdam, pakt De Balie nog één keer uit met een intiem maar spectaculair programma rondom het concept van de ‘imaginaire media’. Al eeuwen dromen mensen over het ultieme communicatiemedium dat het voortdurende alomtegenwoordige misverstand voor eens en altijd uit de wereld moet helpen - maar de miscommunicatie lijkt nog steeds onuitroeibaar....


De avond start met de officiële presentatie van het Boek van de Imaginaire Media, waarna RICHARD BARBROOK spreekt over de imaginaire toekomst van kunstmatige intelligentie en de super-reële koude-oorlog agenda die hier schuil achter ging. Richard Barbrook is researcher en leider van het Hypermedia Research Centre aan de University of Westminster, London. Barbrook werkt momenteel aan een boek over dit onderwerp dat onder de titel “Imaginary Futures - From Thinking Machines to the Global Village” volgend voorjaar zal verschijnen.

Daarnaast wordt een PREVIEW gegeven van de “DVD of Imaginary Media”, waaronder de son et lumière bewerking van “On Imaginary Media” van Peter Blegvad, gebaseerd op de theaterperformance die hij in 2004 De Balie ontwikkelde.

PETER BLEGVAD treedt tevens op als zanger. Naast cartoonist en dichter werkte Blegvad in het verleden met cultbands als Faust, Slap Happy en Henry Cow en met avantgardisten als John Zorn. Ondertussen ontwikkelde hij een opmerkelijke solo-carrière als zanger en componist. Hij maakte ook furore met radiohoorspelen voor de BBC radio in London.

Zie ook de Balie website:
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=88375


ACHTERGROND:

In 2004 organiseerde De Balie een mini-festival over de dromen, visioenen, imaginaties van het ultieme communicatiemedium met een keur aan wereldvermaarde mediawetenschappers, media-archeologen, schrijvers, kunstenaars en filmmakers. Het boek en de DVD ronden deze archeologische expeditie nu af.


DE PUBLICATIE:

Het Boek van de Imaginaire Media is vanaf midden November verkrijgbaar via NAi Uitgevers in Rotterdam en in de betere boekhandel - met bijdragen van Siegfried Zielinski, Erkki Huhtamo, Bruce Sterling, John Akomfrah, Zoe Beloff, Edwin Carels, Timothy Druckrey, Richard Barbrook en onder redactie van Eric Kluitenberg (De Balie).

De bijbehorende DVD bevat naast “On Imaginary Media” van Peter Blegvad, de experimentele korte film “Aqua Micans” van Francois Ducat en een selectie van de speciaal voor het festival in 2004 vervaardigde serie cartoons van Ben Katchor, Peter Blegvad, Thomas Zummer, Jonathan Rosen, Sasa (aka Aleksander Zograf), Gary Panter, Dick Tuinder, Neal Fox en Les Coleman.

Informatiepagina NAi Uitgevers:
http://www.naipublishers.nl/kunst/ima_media_nl.html


PROGRAMMA:

19.30 - Book Launch Boek van de Imaginaire Media

20.30 - Start avondprogramma.

Afronding: ± 22.30 uur.

Toegang: gratis / reserveren is mogelijk via de Balie website

Voertaal: Engels

Informatie: http://www.debalie.nl/media

Rondom het project is tevens een uitgebreid web dossier samengesteld:
http://www.debalie.nl/archaeology


----------------------------------------------------------

A  N  N  O  U  N  C  E  M  E  N  T

The Evening of Imaginary Media

The imaginary future of media..

/ Book Launch / DVD presentation / lecture Richard Barbrook / live performance Peter Blegvad /


De Balie, Amsterdam Monday December 4, 2006 19.30 hrs: Book presentation 20.30 hrs: Evening program


In conjunction with the publication of the “Book & DVD of Imaginary Media” by De Balie, Centre for Culture and Politics in Amsterdam, in collaboration with NAi Publishers (Rotterdam), De Balie presents an intimate yet spectacular program around the concept of ‘imaginary media’. For centuries mankind has dreamt about the ultimate communication medium, which should once and for all eradicate the ubiquitous human misunderstanding - however, miscommunication still prevails today as a seemingly inextinguishable feature of human experience...


The evening will start with the presentation of the “Book of Imaginary Media”, after which RICHARD BARBROOK will speak about the imaginary future of artificial intelligence and the extremely real cold war agenda hiding behind these imaginations. Richard Barbrook is a researcher and co-ordinator of the Hypermedia Research Centre at the University of Westminster, London. Barbrook is currently working on a book devoted to this topic, which will appear next spring under the title “Imaginary Futures - From Thinking Machines to the Global Village”

A PREVIEW will be given of the “DVD of Imaginary Media”, which includes the son et lumière adaptation of “On Imaginary Media” by Peter Blegvad, based on the theatre performance he developed for De Balie in 2004.

PETER BLEGVAD will also perform live and contribute some of his elusive songs. Blegvad collaborated in the past with cultbands such as Faust, Slap Happy and Henry Cow, and with avant-garde artists as John Zorn. He is the creator of the famous Leviathan cartoon, published in the Independent on Sunday, and he developed a remarkable solo-career as a singer / composer. He also gained esteem with his sound plays (Eartoons) for BBC radio in London.

Further information can be found at the Balie website:
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=88410


BACKGROUND:

In 2004 De Balie organised the mini-festival “An Archaeology of Imaginary Media” about the dreams, visions and imaginations of the ultimate communication medium with a selection of world-renown media scientists, media archaeologists, writers, artists and filmmakers. The Book and the DVD of Imaginary Media now conclude these archaeological explorations.


THE PUBLICATION:

The Book of Imaginary Media will be available from mid-November from NAi Publishers in Rotterdam and in bookshops - with contributions by Siegfried Zielinski, Erkki Huhtamo, Bruce Sterling, John Akomfrah, Zoe Beloff, Edwin Carels, Timothy Druckrey, Richard Barbrook, and edited by Eric Kluitenberg (De Balie).

The accompanying DVD contains, next to “On Imaginary Media” by Peter Blegvad, the experimental short movie “Aqua Micans” by François Ducat, and a selection of cartoons specially produced for the 2004 festival by Ben Katchor, Peter Blegvad, Thomas Zummer, Jonathan Rosen, Sasa (aka Aleksander Zograf), Gary Panter, Dick Tuinder, Neal Fox en Les Coleman.

Information page of NAi Publishers:
http://www.naipublishers.nl/art/imaginary_media_e.html


PROGRAM:

19.30 - Book Launch Book of Imaginary Media

20.30 - Start evening program.

Conclusion: ± 22.30 hrs.

Admission: free / reserving tickets is possible via the Balie website

Language: English

Information: http://www.debalie.nl/media

An extensive web dossier has previously been compiled around this project:
http://www.debalie.nl/archaeology


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).