Gridforum.nl Nieuwsbrief on Wed, 12 Jul 2006 10:30:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Gridforum Nederland Nieuwsbrief Nummer juli 2006 (Modified by Geert Lovink)


---------------------------------------------------<<
 Gridforum Nederland Nieuwsbrief Nummer  juli 2006

Voor een html-versie van de Nieuwsbrief, inclusief zoekfunctie en archief van oude exemplaren, ga naar: http://gridforum.nl/contentsnieuwsbrief200607.html
---------------------------------------------------<<

-------------------------------------
OGF nieuws
-------------------------------------

EGA en GGF vormen samen het Open Grid Forum

De Enterprise Grid Alliance (EGA) en het Global Grid Forum (GGF) hebben hun fusie operatie afgerond en het Open Grid Forum (OGF) gevormd. De nieuwe organisatie verenigt de twee grootste Grid standaardorganisaties om het gebruik van Grids op wereldvlak te bevorderen. Het Open Grid Forum zal geleid worden door de voormalige GGF voorzitter Mark Linesch, die zal optreden als president en chief executive officer. In de volgende maanden zal OGF de integratie van beide organisaties afronden. Daarbij wordt de Board of Directors geinstalleerd en het beleidsteam voor het dagelijkse beheer aangesteld. Bestaande leden zullen naar de nieuwe organisatie worden overgeheveld en nieuwe leden aangeworven. Ook worden nieuwe samenwerkingsverbanden met standaardorganisaties gesmeed en oude geconsolideerd, naast de uitbouw van regionale functies over de hele wereld.
http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20060707-16-31-56.html


-------------------------------------
Cursussen en evenementen
-------------------------------------

18-19 september 2006: Grid Tutorial in Groningen

NIKHEF, de Universiteit van Groningen en SARA organiseren gezamenlijk een Grid tutorial op 18 en 19 september 2006 in het Computing Center van de Universiteit van Groningen, de Zernikeborg. De voornaamste focus van het tutorial ligt op de toegang tot de Nederlandse Grid Faciliteiten die deel uitmaken van het Europese EGEE Grid en op het vertrouwd raken met de EGEE middleware gLite. Tijdens het tutorial kunnen de deelnemers certificaten bekomen om toegang te verwerven tot het Grid. Zij moeten wel een paspoort of rijbewijs kunnen tonen. Gratis registratie is open tot en met 10 september via http://www.dutchgrid.nl/events/tutorial06/
http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20060707-16-24-55.html


19-21 september 2006: European Grid Technology Days 2006 in Brussel

DG INFSO F2 organiseert op 19 september in Brussel het Derde European Grid Technology Days (EGTD) Event. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe Grid projecten die succesvol doorheen de FP6 IST Call 5 kwamen, gelanceerd. Op 20 en 21 september is er een zogenaamd community concertation event voor academici, bedrijfsmensen en beleidslui die betrokken zijn in nationale en Europese Grid activiteiten. In de ochtend van 19 september vinden er een aantal keynote presentaties plaats, gevolgd door een paneldiscussie. Komen aan bod de evolutie van Grids naar Service-georienteerde Architecturen en de weg die moet leiden naar commercialisering en algemene aanvaarding van Grids. Het event dient als voorbereiding op de richting die ICT zal inslaan in FP7 op het gebied van Grids en diensten.
http://cordis.europa.eu/ist/grids/event-190906.htm


25-28 september 2006: IEEE Internationale Cluster Computing Conferentie in Barcelona

Cluster2006 zal plaatsvinden in Barcelona, Spanje van 25 tot en met 28 september 2006. In minder dan tien jaar zijn PC clusters uitgegroeid tot de meest prijsvriendelijke computerplatforms om een brede waaier aan HPC toepassingen uit te voeren, varierend van moleculaire biologie tot zoek- en indexeringsopdrachten op het internet. Cluster2006 biedt een open forum voor onderzoekers, beoefenaars en gebruikers van clusters om problemen, richting en resultaten te bespreken die de toekomst van cluster computing moeten vormgeven.
http://www.cluster2006.org/


28-29 september 2006: Zevende IEEE/ACM Internationale Grid Computing Conferentie in Barcelona

Grid 2006 zal plaatsvinden, vlak na Cluster 2006 in Barcelona, Spanje. Deze reeks van Grid Conferenties is een jaarlijks terugkerende internationale ontmoeting van onderzoekers, ontwikkelaars, beoefenaars en gebruikers die bezig zijn met Grid technologie. Het doel van de bijeenkomst is om het beste Grid onderzoek voor te stellen en een forum te bieden waar nieuwe concepten kunnen geintroduceerd en verkend worden.
http://www.grid2006.org/


-------------------------------------
Ledennieuws
-------------------------------------

Europa kent terugval tot minder dan 100 machines in the TOP500

Met slechts 83 machines in de TOP500 valt Europa terug tot het laagste niveau wat betreft het aantal machines in de TOP500 tijdens het laatste decennium. In november 2003 had Europa nog 142 supercomputers. Sindsdien is het aantal steeds maar weer gezakt, eerst langzaam, dan steeds vlugger. Als het zo doorgaat, zal de lijst in juni 2008 de laatste zijn met een Europese machine maar misschien klinkt dat te pessimistisch. Als we kijken naar de prestatie van de Europese TOP500 machines, dan zien we een status quo van rond de 20 procent over de afgelopen tien jaar. Daaruit kunnen we concluderen dat het vooral de kleinere machines zijn in Europa die een terugval tonen. En Nederland? Nog slechts drie machines in Nederland komen in de TOP500 voor.
http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20060707-16-33-36.html


Grid Computing wordt volwassen volgens Oracle Grid Index 4

Oracle maakt de resultaten bekend van de vierde Oracle Grid Index, een halfjaarlijks terugkerend onderzoek naar de wereldwijde acceptatie van Grid Computing. Daarnaast worden daaraan gerelateerde technologische ontwikkelingen en gevolgen voor het bedrijfsleven onderzocht. Dit jaar was het hoofdthema Service Oriented Architecture. Uit het onderzoek blijkt dat Grid Computing een volwassen technologie is geworden. De wereldwijde score is gestegen naar 5,4 op een schaal van 0 tot 10, ten opzichte van 5,2 in september 2005. Alle onderliggende indicatoren die ten grondslag liggen aan de uiteindelijke score - 'Foundation Readiness', 'Knowlegde & Interest' en 'Adoption Lifecyle' - laten een stabiele groei zien in alle regio's. Daarnaast blijkt dat vooral Service Oriented Architecture (SOA) steeds belangrijker wordt bij het maximaliseren van de bedrijfsvoordelen van IT.
http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20060707-16-40-46.html


SPICE project wint ISC2006 Innovation Award

Het "Simulated Pore Interactive Computing Environment" (SPICE) project heeft een van de ISC2006 Innovation Awards gewonnen. SPICE maakt gebruik van een federatie Grid om vrije energie voor biomoleculaire systemen te berekenen. Het federatie Grid bestaat uit het Britse National Grid Service en het Amerikaanse TeraGrid. Het project hoopt in de toekomst tevens beroep te kunnen doen op de Europese DEISA Grid infrastructuur. SPICE is een model voor genenexpressie in eukaryotische cellen om virale infecties op te sporen. Hiervoor worden interactieve simulaties opgezet die een enorme rekenkracht vereisen.
http://www.hoise.com/primeur/06/articles/live/LV-PL-06-06-25.html


SURFnet Bulletin 06.2 nu beschikbaar

Het nieuwe SURFnet Bulletin is uit. In het tweede nummer van dit jaar staat een interview met Annejet Meijler, directeur Exacte Wetenschappen bij NWO, waarin zij praat over de nieuwe mogelijkheden met SURFnet6. Daarnaast bevat het blad onder meer een fotoreportage van de SURFnet Relatiedagen en wordt aandacht geschonken aan de diensten op het gebied van beveiliging.
http://www.surfnet.nl/info/publicaties/bulletin/home.jsp


IBM domineert in de lijst van TOP 500 Supercomputers

IBM is met 240 van de 500, en met meer dan de helft van het totale processing power, in de lijst van meest krachtige supercomputers, die op 27 juni tijdens de ISC2006 Conferentie in Dresden voor de 27ste maal werd uitgebracht, in de wereld sterk vertegenwoordigd. In de top 20 staan onder andere de Blue Gene's Stella van Astron, de supercomputer van Juelich en de Ecole Polytechnique Federale te Lausanne en het Linux cluster van het Barcelona Supercomputer Center. De lijst wordt aangevoerd door IBM's Blue Gene/L te Lawrence Livermore (US), met een performance van 280,6 Teraflops. Met een aandeel van 48% in de lijst, laat IBM over de gehele linie van Blue Gene, POWER en BladeCenter-based systemen groei zien.
http://www.ibm.nl


Transitie naar SURFnet6 voltooid

De transitie van de aangesloten instellingen van SURFnet5 naar SURFnet6 is voltooid. Op dinsdag 20 juni 2006, in het maintenance window, is de transitie van de aangesloten instellingen van SURFnet5 naar SURFnet6 afgerond met de omzetting van de 360ste en laatste poort. De hekkensluiter was SNET-AT-SARA, de verzameling service-LANs van SURFnet bij SARA in Amsterdam. Een groot deel van de tweede helft van 2005 is gebruikt voor het gereed krijgen van het netwerk en zijn documentatie en het NOC. Dit gewenste niveau is begin dit jaar bereikt en toen is de transitie, waarbij aangesloten instellingen daadwerkelijk van SURFnet6 afhankelijk werden gemaakt, voorzichtig gestart om de kans op fouten te minimaliseren. Na deze bewust langzame start is tempo gemaakt, nadat de processen hiervoor op orde waren gebracht.
http://www.surfnet.nl


Marktaanvaarding van Grid computing stijgt volgens Insight Research rapport

Grid computing is onderhand veel verder doorgedrongen dan tot de grote onderzoeksinstituten die de eerste waren om technieken te ontwikkelen om computerbronnen te virtualiseren en heeft de "early adoption" fase betreden in het mainstream commerciele computergebeuren. Dit wordt vastgesteld in een nieuwe marktonderzoekstudie, uitgebracht door de Insight Research Corporation. Volgens het rapport "Grid Computing: A Vertical Market Perspective 2006-2011" zal het wereldwijd budget voor Grid stijgen van 1.8 miljard dollar in 2006 tot ongeveer 24.5 miljard in 2011. De Griduitgaven werden onderzocht voor 14 vertikale bedrijfstakken, vooral in industrie en financiele diensten. Het volledige rapport van 185 pagina's kost 3995 dollar.
http://www.insight-corp.com/reports/grid06.asp


Hoe Grids "alive and kicking" houden na de projectsubsidies?

Tijdens de ISC2006 Conferentie in Dresden werden er voor het eerst Birds-of-a-Feather sessies gehouden. Twee daarvan draaiden rond het Gridgebeuren, meerbepaald over de leefbaarheid ervan en over het Duitse D-Grid initiatief, een wetenschapsGrid dat actief op zoek gaat naar samenwerking met bedrijven en de gebruikers daarbij centraal stelt. EGEE project leider Dieter Kranzlmuller hamerde op het verhogen van het bedrijfsgebruikersaantal voor de EGEE infrastructuur en op het vermeerderen van de commerciele toepassingen, het invoeren van nieuwe projecten en het verzorgen van de interoperabiliteit om EGEE te laten overleven na de subsidies. D-Grid directeur Wolfgang Gentzsch van zijn kant gelooft sterk in het creeren van nieuwe bedrijfsmodellen voor Grid diensten en het integreren van nieuwe Gridgemeenschappen van de tweede generatie. De infrastructuur moet daarbij ondersteund worden door professionele service providers. Verder vertrouwt hij op een nauwe samenwerking met de andere Europese Grid initiatieven.
http://www.isc2006.org


HP lanceert doorbraak in blade architectuur

HP introduceert het nieuwe HP BladeSystem c Class portfolio, dat een belangrijk onderdeel is van HP's Adaptive Infrastructuur oplossingen waarmee gebruikers een volledig geautomatiseerd en beveiligd datacentrum kunnen bouwen tegen aanzienlijk lagere kosten. Nieuwe technologie op het gebied van virtualisatie, stroomverbruik, koeling en systeembeheer zorgen voor miljoenen euro's besparingen bij de verdere uitbouw van datacentra. Met deze aankondiging voorziet HP in een doorbraak naar het "bladen" van alle technologie, van NonStop servers naar printers.
http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20060707-16-42-31.html


-------------------------------------
Jobcorner
-------------------------------------

OMII-Europe Project zoekt Projectmedewerker voor IT Departement bij CERN

Ten behoeve van het OMII-Europe Project is er een vacature beschikbaar als projectmedewerker in het IT Departement bij CERN. EU-OMII wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Europese Commissie. Doel is een reeks van inter-operabele Grid diensten aan te bieden om de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid van Grid e-infrastructuren te verbeteren. CERN levert hiervoor een webgebaseerde repository van software componenten voor meerdere platformen met volledige oplaad- en download en zoekmogelijkheden. De ideale kandidaat heeft ervaring met het opzetten van web servers en onderhoud op Linux en Windows platformen alsmede kennis van systeemadministratie. Verder gewenst zijn web applicatie ontwikkeling in HTML en JSP en kennis van web en Grid services architecturen. Ook kennis van de Python taal wordt aanbevolen. Meer informatie is te verkrijgen via mailto:it-support-eu-projects@cern.ch


---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).