Bolle Zijde on Mon, 27 Feb 2006 09:16:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RFD-4: nl.filosofie.gesprek


       REQUEST FOR DISCUSSION (RFD)

      unmoderated newsgroup nl.filosofie.gesprek

This is a formal Request For Discussion (RFD) for the creation of an
unmoderated Dutch-language newsgroup nl.filosofie.gesprek. This is not
a Call For Votes (CFV); you cannot vote at this time. Any discussion
ensuing from this RFD should take place in nl.newsgroups (default
follow-up). The rest of this RFD runs in Dutch.

Dit is een officieel voorstel voor de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek. Dit
is geen oproep om te stemmen, u kunt in dit stadium niet stemmen.
Informatie over de procedure is hieronder opgenomen.WIJZIGING ten opzichte van RFD-3:

Motivering aangepast.
Verspreiding aangepast.

RFD-3 werd gepubliceerd op 6-5-2005
Message-ID: <d5gnn7$c61$1@reader10.wxs.nl>EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.filosofie.gesprek  Filosofische gesprekken.


CHARTER: nl.filosofie.gesprek

De nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek is een plaats voor filosofische
gesprekken. In een filosofisch gesprek wordt geprobeerd tot diepgang te
komen. Het filosofische toont zich in een systematische aanpak van het
onderwerp dat aan de orde is. Filosoferen is voor deze nieuwsgroep het
doordenken van het onderwerp, het zoeken naar achtergronden en
motiveringen. In het gesprek kunnen mededelingen worden gedaan. Ideeën
kunnen worden uitgewisseld. Concrete, maar ook zijnsvragen kunnen worden
gesteld.

De nieuwsgroep kent een huishoudelijk reglement. De regels daarvan
moeten ertoe leiden dat de gesprekken bij het onderwerp blijven, daarmee
ruimte biedend aan diepgang in het gesprek. De regels kunnen, met het
oog op verbetering van de gespreksvorm, in overleg aangepast worden
binnen de groep. Toevoegen of verwijderen van regels gebeurt eveneens in
overleg. Het verdient uiteraard de voorkeur dat deelnemers de regels
volgen. Het huishoudelijk reglement bevat geen sancties en is te lezen op

http://www.ankervoorfilosofie.nl/wiki/index.php/Huishoudelijk_reglement

Commerciële postings, particuliere advertenties en binaries zijn niet
toegestaan.

Kruisposten van en naar deze nieuwsgroep wordt niet op prijs gesteld.


EINDE CHARTER


MOTIVERING:

Het startpunt voor het filosoferen is op nl.filosofie gelegen in de
filosofische traditie. Er bestaat echter ook behoefte aan gesprekken
die de eigen ervaring als uitgangspunt nemen.
In deze gesprekken ligt het accent op filosoferen als (eigen) activiteit.


PROCEDURE:

De discussie over dit voorstel wordt gevoerd in nl.newsgroups.
Abonneer u daarom op nl.newsgroups als u deze discussie wilt volgen.

De discussie in nl.newsgroups dient binnen dertig dagen afgerond te
zijn. Hierna kan na aanvraag een neutraal stembureau een stemoproep
oftewel Call For Votes (CFV) publiceren en een peiling voeren. Doel
daarvan is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. De CFV wordt gepubliceerd in dezelfde
nieuwsgroepen en mailinglists als de (laatste) RFD. Voor aanname van
de groep moeten minstens vijftig stemmen meer zich uitspreken voor
aanmaak dan ertegen, en bovendien minstens tweemaal zoveel stemmen
voor aanmaak als ertegen.

Zie voor meer informatie over de procedure:
'[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
nl-hierarchie',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
'[TOE] Toelichting op [RICHT]',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.


VERSPREIDING:

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

nl.newsgroups.announce
nl.newsgroups (default follow-up)
nl.filosofie
nl.eeuwig.september
nl.eeuwig.zonde


Deze RFD is gepubliceerd in de volgende mailinglists:

CyberFiloCafe@yahoogroups.com
nettime-nl@nettime.org
fip-netwerk@yahoogroups.com
internetgesprek@denkgids.nl


De initiatiefnemers van dit verzoek zijn:

Alle van Meeteren  <praktische@eenvoud.demon.nl>
Marianne Petrus   <marianne@denkgids.nl>
Wood Bänziger
Piet Rijsdijk      <p_rijsdijk@planet.nl>

Deze RFD is gebaseerd op het RFD-sjabloon, versie van 14 november
2003.

EINDE RFD

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).