Eric Kluitenberg on Fri, 25 Nov 2005 14:25:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Balie zoekt programmamaker Nieuwe Media en Info-Politics


Vacature

Programmamaker Nieuwe Media en Info-Politics

Initiële aanstelling: 20 uur per week,
Met mogelijkheid tot uitbreiding op project-basis.


De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam, zoekt per 1 januari 2005 of zo spoedig mogelijk daarna een multi-getalenteerde specialist om publieksprogramma’s en projecten te ontwikkelen op de gebieden van nieuwe media en ‘Info-Politics” (Information Politics). Als generalist voelt zij / hij zich van nature thuis bij thema’s als cultuur, politiek en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Voorts dient deze persoon uiteraard over uitmuntende communicatieve vaardigheden te beschikken, vooral omdat de functie en de beoogde programma’s tot doel hebben het specialistische debat rond Info-Politics een breder publiek forum en een heldere publieke stem te verschaffen.Het terrein van de “InfoPolitics”:

Info-Politics of ‘Information Politics’ bestrijkt het brede terrein dat begint bij de nieuwe regimes van intellectuele eigendomsrechten (primair auteurs- en patentrechten);
- de toenemende druk op traditioneel beschermde persoonsgegevens als gevolg van de intensivering van data-verzamelings activiteiten, zowel door publieke autoriteiten als door private organisaties;
- daarmee samenhangende vraagstukken rond privacy en beveiligings- en opsporingstechnieken in het digitale tijdperk;
- de herdefiniëring van internationale informatie-markten en internationale gegevensuitwisseling en de regulering daarvan;
- de ontwikkeling van open source en open content praktijken in het digitale domein;
- de relatie tussen InfoPolitics en traditionele institutionele arrangementen;
- de relatie tussen InfoPolitics en de voortgaande economische internationale schaalvergroting (a.k.a. ‘globalisering’);
- de rol van informatie en communicatietechnologie in ontwikkelingsvraagstukken.


Vragen die wij aan de orde willen stellen zijn typisch: Wie beheert en controleert de nieuwe informatie infrastructuren en de informatiestromen? Wat zijn de effecten van die beslissingen op de inrichting en organisatie van het dagelijks leven? Wiens eigendom zijn deze infrastructuren en informatie voorzieningen? Wat zijn de politieke, maatschappelijke en commerciële agenda’s achter de keuzes voor open dan wel gesloten standaarden om de nieuwe informatiestromen te organiseren? Wat is het belang van de individuele burgers en onafhankelijke maatschappelijke organisaties rond de aangeduide ontwikkelingen en hoe kunnen deze zo adequaat mogelijk worden gediend? Hoe kan het democratische gehalte van de huidige internationaal en nationaal gangbare Info-Politics worden versterkt? Hoe positioneert Nederland zich en hoe positioneren andere landen zich op de internationale informatie-markt en binnen het internationale informatie-politieke systeem?

De Balie heeft in het afgelopen decennium veel aandacht besteed aan de nieuwe vormen van kunst en onafhankelijke cultuur die rond nieuwe media technologieën zijn ontstaan. Dit kwam tot uiting in workshops, debatten, conferenties en festivals. Dit aandachtsgebied blijft nadrukkelijk op onze agenda als een cruciale voedingsbodem voor de ondervraging van het gebied van nieuwe media en InfoPolitics. Onze behoefte is echter om daarnaast meer specifiek en structureel het aspect van de InfoPolitics in de ontwikkeling van nieuwe media aan de orde te stellen.

Doel van deze intensivering is om het debat rond Info-Politics een breder publiek platform te geven en het belang aan te tonen en zichtbaar te maken voor andere publieksgroepen dan de ingevoerde specialisten. Strategische samenwerking met bij het terrein betrokken organisaties en initiatieven, publieke (massa-) media en de inzet van diverse nieuwe media technieken die De Balie ter beschikking staan, horen daar als vanzelfsprekend bij. Als programmamaker functioneert u in een redactieteam waarin verschillende disciplinaire zienswijzen worden verenigd ten behoeve van een geïntegreerde programmering van De Balie. De Info-Politics programmering wordt dan ook ontwikkeld in een voortdurende wisselwerking met de overige activiteiten van De Balie.

Functie-eisen:

Academisch werk- en denkniveau;
brede kennis en ervaring van het gebied van nieuwe media;
ruime kennis en ervaring met het gebied van InfoPolitics als boven beschreven;
bij voorkeur een achtergrond in of bekendheid met het terrein van de nieuwe media cultuur;
grote affiniteit met nieuwe media kunst en cultuur;
brede belangstelling voor actuele maatschappelijke, politieke en culturele vraagstukken;
in samenhang hiermee: de bereidheid in een multidisciplinair redactieteam binnen De Balie te functioneren en bijdragen te leveren aan gezamenlijk ontwikkelde programma’s en projecten.
groot organisatorisch vermogen;
ervaring met en vaardigheid in fondswerving voor niet-commerciële projecten;
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ervaring met het gebruik van nieuwe media technieken (web publicatie, streaming, pod casting, mailing lists, fora, etcetera) strekt tot de aanbeveling;
liefde voor de ‘publieke zaak’.


Aanvullende eisen:

De Balie is een organisatie die zich in een radicaal proces van heruitvinding bevindt. Het vermogen om in een dynamische maar tevens complexe omgeving te werken lijkt ons van het grootste belang.
Met nadruk verzoeken wij jonge en vrouwelijke kandidaten te reflecteren op deze functie. Dit betekent echter geenszins dat wij onze keuzes beperken tot deze criteria.
Het hoge ambitieniveau van deze functie-omschrijving weerspiegelt het ambitieniveau van de nieuwe organisatie die in ontwikkeling is. Desalniettemin vragen wij een ieder die zich herkent in deze functie-omschrijving, of belangrijke delen daarvan, te reflecteren. Voor de invulling van deze nieuwe avontuurlijke functie volgen wij een expliciet open procedure.


Aanstellingsduur en vergoeding zijn nader overeen te komen.

Informatie:
Eric Kluitenberg – hoofd De Balie Media
erick@balie.nl

Referentie:
Website De Balie: http://www.debalie.nl
Zie tevens de dossiers: “Incommunicado”, “Network Society of Control” en “Media Kritiek / Criticism” als een eerste referentie.


Sollicitaties:
Svp schriftelijk voor 10 december 2005, in begeleiding van een korte motivatie van uw belangstelling, een profielschets van uw achtergrond en een inzichtelijk curriculum vitae waarin uw voor deze functie relevante wapenfeiten duidelijk zijn weergegeven, aan:


De Balie
t.a.v. Eric Kluitenberg,
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Uw reactie zal vanzelfsprekend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie worden behandeld.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).