rini on Tue, 15 Nov 2005 15:25:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] AT5 referenduminitiatief, stuur dit alsjeblieft door naar zoveel mogelijk mensen


AT5 wordt weggeven aan UPC, met 20 miljoen toe.

Er is een burgerinitiatief om hier iets aan te doen zie

http://www.net.info.nl/referendumat5

stuur dit door naar andere amsterdammers!!

Luc Sala

Rini Hartman

Stichting Digicare Foundation
www.stichtingdigicare.nl

Mission Statement (English below)
Stichting DigiCare is een nonprofit organisatie, opgericht met het oog op
'de kunst van sociale verandering'. Omdat wij menen dat een gezonde
samenleving gefundeerd is op de principes van rechtvaardigheid, gelijke
economische kansen en duurzaam milieubeleid.

In die gebieden waar het nodig is, helpen wij mensen hun verhaal op
betrokken, informatieve en meeslepende wijze aan de wereld te vertellen.
Hiervoor zetten we een mix van kunst, (cross-)media producties en
interactiviteit in. Daarbij hechten we grote waarde aan samenwerking met
NGO's, andere maatschappelijke organisaties en kunstenaars en artiesten.

Een gezonde samenleving steunt fundamenteel op respect voor
mensenrechten, levensvatbaarheid van bevolkingsgroepen en integriteit
van al haar instellingen.


Mission Statement
DigiCare Foundation is a nonprofit organisation established to promote
'the art for social change'. We believe that a healthy society is
founded on the principles of justice, shared economic opportunity and
sustainable environmental practices.

In those areas of the world where people need help we assist them to tell
their stories to the world in compelling, informative and engaging ways
through art, (cross-)media productions and interactivity. We value our
partnerships with NGO's, other Community based organisations and
engaded artists.

Healthy societies rely fundamentally on respect for human rights, the
vitality of communities and the integrity of all creation.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).