rini on Tue, 15 Nov 2005 14:30:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kunstenaar; 'Schoothond of Pitbull'...???


Op 19 en 20 november 2005 vindt er in Den Haag een tweedaags symposium
plaats over de rol van de kunstenaar in de stedelijke vernieuwing..

In bijna elke grotere stad van Nederland vindt op dit moment afbraak en
nieuwbouw van stadswijken plaats. Dit is geen nieuw fenomeen, maar de
omvangrijke schaal waarop dit gebeurt wel.

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid kunst(zinnige)-projecten die in deze
herstructurerings - en vinexwijken als paddenstoelen uit de grond
schieten. Dit roept vragen op over de positie van de kunstenaar op dit
terrein.

Meer: http://www.schoothondofpitbull.nl


Rini G.A. Hartman

Digicare Foundation
http://www.digicarefoundation.org

Mission Statement (English below)
Stichting DigiCare is een nonprofit organisatie, opgericht met het oog op
'de kunst van sociale verandering'. Omdat wij menen dat een gezonde
samenleving gefundeerd is op de principes van rechtvaardigheid, gelijke
economische kansen en duurzaam milieubeleid.

In die gebieden waar het nodig is, helpen wij mensen hun verhaal op
betrokken, informatieve en meeslepende wijze aan de wereld te vertellen.
Hiervoor zetten we een mix van kunst, (cross-)media producties en
interactiviteit in. Daarbij hechten we grote waarde aan samenwerking met
NGO's, andere maatschappelijke organisaties en kunstenaars en artiesten.

Een gezonde samenleving steunt fundamenteel op respect voor
mensenrechten, levensvatbaarheid van bevolkingsgroepen en integriteit
van al haar instellingen.


Mission Statement
DigiCare Foundation is a nonprofit organisation established to promote
'the art for social change'. We believe that a healthy society is
founded on the principles of justice, shared economic opportunity and
sustainable environmental practices.

In those areas of the world where people need help we assist them to tell
their stories to the world in compelling, informative and engaging ways
through art, (cross-)media productions and interactivity. We value our
partnerships with NGO's, other Community based organisations and
engaded artists.

Healthy societies rely fundamentally on respect for human rights, the
vitality of communities and the integrity of all creation.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).