Leon Kuunders on Wed, 26 Oct 2005 10:14:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Geen service voor burgers


De invoering van een uniek burgerservicenummer voor ieder 
individu dreigt te worden uitgesteld. Dit maal verwacht de 
Landelijke Huisartsen Vereniging grote problemen. Een peiling 
onder de lezers van CvIB met verassende resultaten.

http://www.cvib.nl/cvibnew/2005/10/051024080745.shtml

Een ontevreden lezer antwoord: ?Het is natuurlijk 
verschrikkelijk dat de burger door dit uitstel wederom een 
portie service door de neus wordt geboord. Grote verhalen, 
daarmee is deze overheid vol, maar als het op service 
verlenen aankomt, dan is er uitstel na uitstel. Het wordt 
tijd dat ze de term service uit die naam schrappen.?

?Voorlopig houden wij nog even vast aan de invoeringsdatum 
van 1 januari?, zegt een voorlichter van het ministerie van 
binnenlandse zaken. ?Er is minder werk mee gemoeid dan wel 
eens wordt gedacht. Voor veel mensen wordt het sofinummer 
namelijk het burgerservicenummer. Baby?s moeten natuurlijk 
wel een nieuw nummer krijgen.?

?Ik eis service?, zo reageert een andere lezer. ?Nadat ik 
had gehoord dat dit nummer hetzelfde is als mijn sofinummer, 
ben ik uit m'n vel gesprongen! Het is toch van de zotte dat 
ik dat nummer al m'n hele leven heb en nog nooit service heb 
ontvangen van de overheid? Waar wachten die malloten op? 
Totdat ze het nummer een andere naam hebben gegeven? Wat is 
dat voor flauwekul??

Andere lezers zijn minder negatief. ?Ik ben blij dat op een 
zorgvuldige manier wordt omgesprongen met de invoer van dit 
nummer. Het is net zoiets als een tattoo, daar denk je toch 
ook eerst over na voordat je die op je arm laat zetten??


-- Marktwerking --

Het nummer, waarover al zoveel te doen is geweest, maakt de 
marktwerking in de zorg mogelijk. Tenminste, dat is de 
mening van Hans Hoogervorst (geen fam., red.): ?Zonder dit 
nummer zou het voor zorgverzekeraars niet mogelijk zijn 
gegevens van alle patiënten te delen. Marktwerking staat of 
valt bij goede informatievoorziening aan de marktpartijen. 
Het delen van gegevens, en het afstemmen van elkaars prijzen 
is daarvan een onmisbaar onderdeel.? 

Hans noemt als voorbeeld de vaderlandse bouwsector. ?Deze 
sector is de laatste 50 jaar enorm gegroeid. Dat was 
nooit mogelijk geweest zonder een goede uitwisseling van 
gegevens.?

Dat het nummer nodig zou zijn voor de invoer van het 
electronisch patiënten dossier (EPD), zoals recentelijk 
betoogd, blijkt niet te kloppen. Het EPD, een verzamelnaam 
voor alles wat binnen de zorg dreigt mis te gaan, heeft het 
nummer niet nodig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 
gemiddeld EPD per patiënt al ongeveer 3780 nummers heeft. 
?Nog een nummer? Nee dank u wel, voor ons hoeft dat niet?, 
aldus de woordvoerder van een bedrijf uit de zorg. ?De 
huidige generatie verpleegkundigen heeft al zoveel moeite 
met wiskunde dat een extra nummer enkel negatief kan werken.?


-- Druk en ingewikkeld --

Veel gemeenten, die de burgerservicenummers straks moeten 
toekennen, hebben hun automatiseringssystemen niet op orde. 
Daar komt bij dat dokters, ziekenhuizen en andere 
instellingen heel druk zijn met de voorbereidingen op de 
ingrijpende hervormingen in de gezondheidszorg. Dat de 
automatiseringssystemen in de zorg slecht beveiligd zijn, 
zoals een onderzoek laatst liet zien, komt daar nog bij. Men 
heeft het dus druk.

?Onze leden hebben momenteel een geweldige papierwinkel te 
verwerken. Dat burgerservicenummer kunnen we er niet bij 
gebruiken?, reageert Bas Vos, de voorzitter van LHV, de 
Landelijke Huisartsen Vereniging. Voor de jaarwisseling 
moeten alle patiënten zich formeel (weer) op naam laten 
inschrijven bij hun huisarts. De huisarts moet daarbij 
controleren wie wie is. 

?Het continue wisselen tussen nummer en naam is voor 
huisartsen zeer vermoeiend. Beter zou zijn als men het 
gebruik van namen volledig achterwege zou laten.?


-- Namen en nummers --

Dat idee, zo oud als de weg naar Rome, is zo gek nog niet. 
?Het grote probleem met namen is dat ze vaak hetzelfde zijn. 
Bijvoorbeeld Jan en Jan, of Mohammed en Mohammed. Door namen 
achterwege te laten en enkel nog met nummers te werken 
worden mensen weer echt individuen.?

Ook de politieke behandeling van de benodigde wet kan roet 
in het eten gooien. Heel veel tijd is daar namelijk niet 
meer voor. En zowel de Tweede- als de Eerste Kamer moet zich 
nog over de invoering uitspreken.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).