Bjorn Wijers on Wed, 26 Oct 2005 10:10:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging bijeenkomst voor Nederlandse musici en Creative Commons


Beste Nettimers,

Graag willen wij jullie hierbij op de hoogte brengen van een bijeenkomst
georganiseerd door Creative Commons Nederland voor Nederlandse musici.
Doel van deze bijeenkomst is de Creative Commons licenties bij
Nederlandse musici onder de aandacht te brengen, te verkennen waar
eventuele problemen bij het gebruik van de licenties liggen
(BUMA/STEMRA?) en over eventuele gezamenlijke projecten na te denken.
Wij hopen dat jullie deze bijeenkomst onder de aandacht willen brengen
van jullie musicerende medemens. Hieronder staat de aankondiging met
alle info.

AANKONDIGING

Creative Commons Nederland doet oproep aan Nederlandse musici

Creative Commons Nederland nodigt alle Nederlandse (semi) professionele
muzikanten, componisten en aanverwante organisaties uit om deel te nemen
aan een informele bijeenkomst op dinsdag 29 november in de Waag te
Amsterdam. Doel van deze bijeenkomst is de Creative Commons licenties
bij Nederlandse musici onder de aandacht te brengen, te verkennen waar
eventuele problemen bij het gebruik van de licenties liggen
(BUMA/STEMRA?) en over eventuele gezamenlijke projecten na te denken.

Creative Commons (CC) is een initiatief om de distributie en het gebruik
van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en
wetenschappelijk werk (via het internet) zoveel mogelijk te stimuleren,
zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Het traditionele
auteursrecht gaat uit van het voorbehouden van alle rechten ("all rights
reserved" of "alle rechten voorbehouden") op een werk. Creative Commons
gaat uit van het voorbehouden van enkele rechten.

Een recentelijk voorbeeld van het gebruik van Creative Commons licenties
is het project '3VOOR12 Plundert Musea' van de VPRO.

Creative Commons Nederland bestaat sinds begin 2004 en is een
samenwerkingsverband van Waag Society, Nederland Kennisland en het
Instituut voor Informatierecht (IvIR). CC Nederland wordt ondersteund
door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Sinds 2003 zijn
er wereldwijd ruim 15 miljoen werken onder een CC-licentie uitgebracht.
VariÎrend van muziekstukken, documentaires, boeken, weblogs en zelfs
lesmateriaal.

Reserveren wordt aangeraden en kunt u doen door een email te sturen naar
info info@creativecommons.nl

Voor meer informatie over de bijeenkomst of Creative Commons kunt u
kijken op: www.creativecommons.nl

Creative Commons Nederland

**NOOT VOOR REDACTIE NIET VOOR PUBLICATIE**
Contactpersoon bijeenkomst Nederlandse musici en Creative Commons
Bjorn Wijers,Creative Commons Nederland
bjorn@waag.org

--
Met vriendelijke groet,
Bjorn Wijers
Creative Commons Nederland
www.creativecommons.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).