Menno Grootveld on Mon, 3 Oct 2005 17:21:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FW: gezocht: teamcoach propedeuse HVA


----------
Van: Marjolijn Ruyg <ruyg@xs4all.nl>
Datum: Mon, 03 Oct 2005 16:45:19 +0200
Aan: <nettime-nl@nettime.org>, <rabotnik@xs4all.nl>
Onderwerp: gezocht: teamcoach propedeuse HVA

De Hogeschool van Amsterdam afdeling Interactieve Media zoekt
een teamcoach projectwerk propedeuse (0,3 fte)
voor de periode oktober 2005 t/m mei 2006
 
Zijn / haar werkzaamheden bestaan uit:
- Begeleiden van 10 studententeams bij het uitvoeren van hun project
- Ontwikkelen en verzorgen van een aantal workshops als ondersteuning van
het projectwerk 
- Deelname aan het werkoverleg van het jaarteam
- Leveren van een bijdrage aan de evaluatie en bijstelling van het programma

Nb. Het project wordt uitgevoerd in de maanden november tot april 2005,
waarbij je per week een dag met de studententeams werkt. Daarnaast worden in
die periode een aantal workshops voorbereid en uitgevoerd. In oktober en
november wordt het projectwerk voorbereid, geÃvalueerd en bijgesteld.

De opleiding Interactieve Media is een opleiding van de HvA. Een enthousiast
team opleiders bereidt de studenten voor op een loopbaan als Interactieve
Media Professional. Deze persoon is in staat om concepten te ontwikkelen
voor toepassingen van interactieve media en levert een bijdrage aan het
ontwerp en ontwikkeltraject. Daarnaast ontwikkelen de studenten de
competenties waarmee ze een ontwerp- en ontwikkeltraject kunnen aansturen en
opdrachtgevers deskundig kunnen adviseren op dit gebied.

Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling is
het toepassen van deze (juist) verworven deskundigheid in reÃle opdrachten
een belangrijke pijler van het onderwijs. In het eerste jaar voeren de
studenten in teams een project uit, waarin ze in twintig weken een oplossing
bedenken en realiseren voor een probleem van een externe opdrachtgever.
 
Kennis en vaardigheden
Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het uitvoeren van projecten in het
domein interactieve media.
Je hebt nu een eigen praktijk of voert anderszins actief projecten in het
vakgebied uit.
Je hebt een eigen visie op het ontwerpproces als geheel en specifiek op de
rol van de opdrachtnemer, gebruiker en opdrachtgever daarbinnen.

Je expertise binnen het vakgebied interactieve media is interaction design.
Je bent afgestudeerd aan de HKU â interaction design of hebt een
vergelijkbare opleiding gevolgd.
Je beschikt over een stevige persoonlijkheid die in staat is om eerstejaars
studenten te inspireren en te motiveren tot een professionele aanpak in de
rol van onderzoeker, ontwerper en uitvoerder

Je hebt affiniteit met onderwijs en bent bekend met competentiegericht
opleiden.
Je werkt samen in een multidisciplinair team en voelt je thuis in een
organisatie in opbouw.
Je hebt aandacht voor kwaliteit, klant- en service-gericht, zelf doelen
stellen en deze realiseren.

Arbeidsvoorwaarden
Een baan bij een jonge en dynamische opleiding in een enthousiast team. Het
betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van
het project.

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van docent 3.
De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 10 (CAO HBO). Het salaris
bedraagt maximaal â 3.438,-- Bruto per maand bij een volledige aanstelling.
Inschaling is afhankelijk van de aanwezige competenties.

De gesprekken vinden plaats in de tweede week van oktober 2005.
 
Informatie 
Inlichtingen kun je inwinnen bij dhr. Sanne ât Hooft, coÃrdinator
propedeuse, e-mail m.s.t.hooft@hva.nl
Instituutsinformatie kunt u vinden op onze website
www.interactievemedia.hva.nl
 
Sollicitaties 
Uw sollicitatie met CV kunt u vÃÃr 7 oktober 2005 richten aan:
dhr Sanne't Hooft, m.s.t.hooft@hva.nl en/of
Marjolijn Ruyg, ruyg@xs4all.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).