Johan Oomen on Wed, 7 Sep 2005 09:19:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Webstroom nieuwsbrief september 2005


Webstroom nieuwsbrief september 2005

Webstroom is de community die zich richt op de innovatieve inzet van video en videoconferencing in het hoger onderwijs. De community bestaat uit deskundigen uit het onderwijs, de AV-wereld en ICT specialisten. Webstroom wordt ondersteund door SURF en SURFnet. 

Aanmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Inhoud

1.	Nieuws van de Webstroom Community
2.	Nieuwe publicaties
3.	The Living Archive
4.	DiRECt seminar
5.	Beeld en Geluid in Academia
6.	Studie over gebruik van internet door jongeren
7.	Folksonomy: metadatering door de massa
8.	Videoconferencing Deserves a Second Look!
9.	Expose Your Talent
10.	Inschrijving SURF Onderwijsdagen 2005 geopend
11.	Europese commissie lanceert AV portaal voor wetenschap
12.	Blinkx delivers RSS alerts for audio/video content
13.	MGM vs Grokster: contentindustrie blij met een dode mus
14.	Mobile Learning Overview - Audio & Podcast
15.	Breedband groeimotor entertainmentindustrie
16.	BBC lanceert interactieve media player
17.	BBC Good Shooting Guide
18.	Video Production for Streaming
19.	Podcasting en Vodcasting nieuws

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

1.	Nieuws van de Webstroom Community

StreamTeam: Tender JISC - SURF
SURF en JISC werken sinds enige tijd samen op verschillende beleidsterreinen. Eén daarvan is het gebruik van streaming media in het hoger onderwijs. StreamTeam is de naam van de community van streaming media experts uit Nederland en Groot-Brittannië die door SURF en JISC wordt ondersteund. Begin augustus werd een call for proposals gelanceerd voor twee pilot projecten. De 'Guide for Proposals' is te downloaden vanaf de StreamTeam website: http://video.surfnet.nl/info/webstroom/JISC/SURFJISC.jsp.

NB: Deadline voor het indienen van projectideeën is 15 september 2005.

DIVERSE 2005 Vanderbilt University
Het afgelopen DIVERSE congres was een groot succes. Experts uit alle windstreken kwamen samen in Nashville om hun kennis aangaande het gebruik van digitale video in het onderwijs te delen. De Nederlandse delegatie was goed vertegenwoordigd in het programma. Naast verschillende paper presentaties (o.m. van de Webstroom Community) verzorgden Wim Veen (TU Delft)  en Leo de Jong (Hogeschool INHOLLAND) spectaculaire keynotes. Wim Veen sprak via een videoconference verbinding over de nieuwe generatie studenten, de 'homo zappiens'. De keynote van Leo de Jong was getiteld "The use of video conferencing in Dutch Higher Education" en bevatte een heldere analyse welke rol deze technologie gaat spelen in het hoger onderwijs. 

Op de Webstroom website zal binnenkort uitgebreid verslag gedaan worden van DIVERSE. Het conference handbook met beschrijvingen van alle presentaties is te downloaden via de website van DIVERSE: www.diverse-video.net

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

2.	Nieuwe publicaties

>From Multimedia to Multisensory Education
Voor iedereen die het nieuwe schooljaar wil beginnen met een frisse blik in de toekomst van e-Learning is dit artikel van David Staley een aanrader. Staley schrijft over de kracht van multimedia content boven exclusief op tekst gebaseerde leeromgevingen. Over de toekomst schrijft hij: "In the multisensory environment [*] our traditional idea of the textbook will surely be exploded, as information can be packaged by bits of data that a teacher can selectively combine in novel ways. Just as the desktop computer once occupied a marginal place in the physical environment of the school signifying its peripheral status, then moved info the main classroom space, the tools of multisensory digital content will refashion our classrooms".
Lees het artikel online op:
http://www.ciconline.com/NR/rdonlyres/eczdj4g4cjxhs42nmvyo7boe36ziiyldyxhacrkegih243bhimvnpz6skdpqnvjwfhttjfjwiczvzo/THFall05MultisensoryEd.pdf

Ten Tips for Choosing a Streaming Server
Auteur David Doering geeft tien tips bij het kiezen van een streaming server. Dit keuze proces is complex en vaak zijn er tegenstrijdige belangen. Ook wanneer een instelling nog geen gebruik maakt van een streaming media is het van belang dat er bij aanschaf en aanleg van netwerken, computers en servers al rekening wordt gehouden met toekomstig gebruik van streaming media. 
Het artikel is te vinden op: 
http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=9124

Trendrapport Streaming Video aan de Universiteit Leiden 
Dit rapport is geschreven in opdracht van het bestuursbureau van de Universiteit Leiden. De naam trendrapport is wellicht een beetje misleidend. De streaming techniek is natuurlijk allang niet nieuw meer en ook geen trend. Toch wordt er op diverse instellingen nog niet veel met deze techniek gedaan. "Waarom niet?" In dit rapport worden verschillende aspecten van streaming video belicht en wordt tegelijkertijd getracht de vraag "waarom niet?" te beantwoorden. Het document geeft een actueel overzicht van gebruikte techniek, didactiek, middelen en van ervaringen bij andere onderwijsinstellingen.
Het rapport is te downloaden vanaf: http://video.surfnet.nl/info/webstroom/artikel_content.jsp?objectnumber=83986

Internet2: Window on the Future
De grote Amerikaanse broer van SURFnet heet Internet2. Gelanceerd als test voor nieuwe toepassingen bijna een decennium geleden, versnelt Internet2 de oprichting van Internet van morgen.  Internet2 heeft meer dan 300 leden, waar onder 200 universiteiten, vele overheidsagentschappen en grote bedrijven.  "Het Internet2 is er. En het is hier. En het is er nu! De vraag is: bent u er klaar voor?" Met deze slogan publiceerde Internet2 recentelijk een publicatie over de toekomst van het web en de rol die research ISP's als Internet2 daarbinnen vervullen. 
De publicatie is te downloaden via:
www.isp-planeet.com/technology/2005/internet_two.HTML

Internet Evolution
De toekomst van Internet: In een onderzoek geven technologiedeskundigen en de geleerden een beeld van waar het netwerk in de volgende tien jaar naar toe gaat. Het is een breed opgezet onderzoek. Het internet zal het komende decennium meer ingebed worden in het dagelijkse en commerciële leven. De experts geloven dat het inzetten van Blog's een radicale verandering in het nieuws en de uitgeversindustrie zal bewerkstelligen. Zij denken dat het internet de minste invloed op de godsdienstige instellingen zal hebben.
Het onderzoek van De Vos van Susannah, Janna Quitney Anderson, Lee Rainie staat op: http://207.21.232.103/PPF/r/145/report_display.asp

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

3.	The Living Archive

Binnen het project 'The Living Archive' onderzoekt De Balie een serie innovatieve methodes om het Nederlandse publiek langs elektronische weg actief en 'live' te laten deelnemen aan actuele cultuurprogrammering. Mensen thuis kunnen reageren op live uitzendingen via internet ('streaming media'), ondermeer via web, chat, SMS en webcam-interfaces. Voor deze interactiviteit gaat men software ontwikkelen. Tevens worden 'programma-formats' ontwikkeld voor zaalprogramma's en/of installaties op locatie, waarin de bijdrage van mensen thuis wordt verwerkt. In het eerste voortgangsrapport staat meer over de achtergronden en de opzet van het project. Het project loopt van september 2004 tot de zomer van 2007.

Download het rapport:
http://www.debalie.nl/pdf/Livng_Archive_rapportage1.pdf
De website van het project is de vinden op:
http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp?dossierid=34144&articleid=34190

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

4.	DiRECt seminar: 'Rechtenkwesties bij het gebruik van beeldbanken in het hoger onderwijs'

Op 4 oktober organiseert de SURF DiRECt community een middag rondom rechtenaspecten bij het gebruik van beeldbanken in het hoger onderwijs. Het programma schenkt aandacht aan een tweetal cases van Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen die reeds beeldbanken hebben opgebouwd: hoe gebruikt men deze beeldbanken in het onderwijs en welke juridische kwesties spelen bij de bouw en het  gebruik van beeldbanken. Ook wordt aandacht besteed aan de voordelen die meer samenwerking op dit gebied kan opleveren. Daarnaast wordt gekeken naar interessante en vergelijkbare initiatieven in USA (Artstor) en Engeland (JISC 'e- collections'). Tot slot wordt vanuit juridisch oogpunt gereageerd op de gepresenteerde cases. Het seminar maakt deel uit van de dag van alle SURF communities. 

U kunt zich aanmelden via www.surf.nl/bijeenkomsten
(Bron: SURF)

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

5.	Beeld en Geluid in Academia

SURFdiensten en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn een centrale afkoop voor de licentie voor de Academia-dienst voor de periode september tot en met december 2005 overeengekomen. Dit wordt mogelijk gemaakt vanuit het DiRECt-programma van Stichting SURF. Met deze regeling heeft het Nederlands hoger onderwijs - de instellingen aangesloten op SURFnet - in ieder geval tot 1 januari 2006 toegang tot alle Beeld en geluid-content op de SURFnet Videotheek. Voorts kan gebruik worden gemaakt van andere dienstverlening van Academia-rechten, zoals het bestellen van extra archiefmateriaal. SURFdiensten en Beeld en Geluid gebruiken de komende maanden om een definitieve licentie-regeling uit te werken, die op 1 januari 2006 dient in te gaan. Tevens is er ruimte om een belangrijk onderdeel van de Academia-dienst - het dagelijks beschikbaar komen van actueel materiaal van de publieke omroepen - technisch en logistiek goed uit te testen.

Voor informatie over Beeld en Geluid in Academia: 
www.academia.nl
(bron: DiReCt)

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

6.	Studie over gebruik van internet door jongeren

Volgens een studie (Pew Internet & American Life Project) zit bijna 90% van de Amerikaanse jongeren met een leeftijd tussen de 12 en 17 geregeld op het internet. Niet alleen wordt er vrolijk op los gesurft, het gebruik van informatie en communicatiehulpmiddelen wordt ook breder en breder. Ze gebruiken internet voor hun hobby's, schoolwerk, communicatie met peers, kopen, gaming*
Wat vooral opvalt: e-mail wordt aanzien als 'verouderde' technologie, die ze nog het meest gebruiken om te communiceren met leerkrachten. Communicatie gebeurt steeds vaker via Instant Messaging. De studie titelt in hoofdletters "Face to face time still beats phone and screen time for kids", maar in de verklaring lezen we dat ze gemiddeld tien uur per week communiceren met hun vrienden face-to-face, en 'slechts' acht uur via Instant Messaging, telefoon, webcam*

Dit is een belangrijke vaststelling: jongeren maken geen (of amper) onderscheid tussen 'reëel' en 'virtueel'. Technologie wordt gebruikt om reële vriendschappen en contacten te ondersteunen en versterken. Technologie hoeft dus niet per definitie vervreemding of afstandelijkheid te betekenen, zoals vaak verteld wordt door de tegenhangers van eLearning (of technologie in het algemeen).

Het onderzoek staat op: http://www.pewinternet.org/PPF/r/162/report_display.asp
(bron: edublogs.be)

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

7.	Folksonomy: metadatering door de massa

Dankzij metadata kunnen we digitaal leermateriaal (terug)vinden in steeds meer en grotere verzamelingen. Maar: Wie voegt de metadata toe? En volgens welke standaarden? Het is een notoir struikelblok bij projecten. Metadata volgens de gangbare standaarden toevoegen betekent vele velden invullen die niet altijd even eenduidig zijn. Het is tijdrovend en ontwikkelaars hebben er vaak weerstand tegen. Folksonomies bieden een alternatief, dat naast de formele metadatastandaarden sterk in opkomst is. Er wordt niets voorgeschreven; iedereen kiest zijn of haar eigen trefwoorden. Deze benadering blijkt wonderwel te werken. De trefwoorden die je zelf toekent zijn immers dezelfde trefwoorden als die waarmee je zou zoeken naar de gewenste informatie.

Lees het hele artikel van Sybilla Poortman (Fontys Hogescholen) op de e-learning themasite van Surf: http://e-learning.surf.nl/e-learning/artikelen/2985

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

8.	Videoconferencing Deserves a Second Look!

Education World geeft een signaal aan iedereen dit nog niet werkt met Videoconferencing: "Het is tijd om videoconferencing een tweede kans te geven". Het toepassen van videoconferencing wordt steeds beter, eenvoudiger en goedkoper. Het is hierdoor een goed toepasbaar medium geworden voor het lager onderwijs. In het interview met videoconferencing expert Jan Zanetis komen veel tips aan bod om je eerste videoconferencing tot een succes te maken. Tevens bevat het een scala aan overige tips en links naar sites over videoconferencing. 

Het interview is te lezen op: 
http://content.educationworld.com/a_tech/tech/tech207.shtml

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

9.	Expose Your Talent 

Een film als werkstuk?
Expose Your Talent is dé videowedstrijd voor het VO, georganiseerd door Kennisnet en SURFnet. Scholieren uit bovenbouw havo, vwo en vmbo leren en maken in teamverband een korte film. In september gaat de tweede editie van de wedstrijd van start. De website www.exposeyourtalent.nl zal de wedstrijd ondersteunen met online lesmateriaal en een discussieplatform. Er is ook een streaming video impressie van de eerste Expose Your Talent beschikbaar.

Vindt u het als docent leuk om vanaf september met de wedstrijd mee te doen en video in de les in te zetten? Ga naar de site voor meer informatie:
www.exposeyourtalent.nl


+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

10.	Inschrijving SURF Onderwijsdagen 2005 geopend

De SURF Onderwijsdagen zijn een jaarlijks evenement over ict-ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Er worden ervaringen en producten getoond, en daarnaast zijn reflectie op trends, toekomstvisies en vergelijking van aanpak en perspectief ingrediënten van het evenement. Ook streaming media zal op de onderwijsdagen aan bod komen. Het thema dit jaar luidt: 'Leren = (g)een kunst'.

De inschrijving voor de SURF Onderwijsdagen 2005 is inmiddels geopend. Ga naar de website van de conferentie, www.surf.nl/owd2005, voor meer informatie over de keynote speeches, de verschillende thema's, de informatiemarkt en de programmacommissie. De SURF Onderwijsdagen 2005 zijn 15 en 16 november in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht.
(bron: SURF)

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

11.	Europese commissie lanceert AV portaal voor wetenschap

AthenaWeb is een portal van de Europese Commissie voor AV informatie over wetenschap. Het is een pilot website, een uniek platform om een boost te geven aan de wetenschappelijke film en de distributie daarvan. De basis van AthenaWeb is de bibliotheek met wetenschappelijke streaming media. Vele Europese omroepen zijn vertegenwoordigd op AthenaWeb. Voor Nederland doet de VPRO mee. AthenaWeb kent drie soorten licenties: Copyright, CopyLeft en CopyShare. 

AthenaWeb is benaderbaar via:
http://www.athenaweb.org/

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

12.	Blinkx delivers RSS alerts for audio/video content

Een nieuwe zoekmachine van Blinkx's multimedia kan videos vinden van vele, meer dan 30, aanbieders. Het werkt middels een RSS alert system, SmartFeed en is te vinden op: www.blinkx.tv. Het zoekt in de bestanden van BBC News, Fox News, CNN, Bloomberg Television, NBC, MSNBC News, ABC and ESPN en vele andere. 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

13.	MGM vs Grokster: contentindustrie blij met een dode mus

Inmiddels zijn er enkele honderden miljoenen kopieën van p2p software gedownload en is bestandsuitwisseling via p2p-diensten goed voor meer dan tweederde van al het dataverkeer wereldwijd. De contentindustrie won enige weken geleden een rechtzaak die het gebruik van p2p aan banden moet leggen. De redacteurs van Kennisland zijn sceptisch in hun commentaar.

"De uitspraak Van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de 'MGM vs Grokster' zaak wordt door de contentindustrie als een klinkende overwinning gepresenteerd. De cijfers liegen er dan ook niet om, de rechters stemden met 9 tegen 0 in het voordeel van MGM. De contentindustrie kreeg echter niet waar ze om vroegen. Kort door de bocht komt de huidige uitspraak er op neer dat een bedrijf nog steeds mag maken wat ze wil, zolang het maar niet een technologie ontwerpt die bedoeld is om illegaal gebruikt te worden. 

Wanneer de software vervolgens wordt gebruik voor het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermt materiaal, dan valt dat buiten het bereik van 'MGM vs Grokster'. De contentindustrie telt haar zegeningen door vol bombarie rechtzaken tegen downloaders te presenteren, en ziet deze uitspraak als een gigantisch succes, maar vergeet ondertussen met een goed alternatief op de proppen gekomen voor het grootschalige bestandsuitwisselen. Zolang dat niet gebeurd, zal het uitwisselen rustig doorgaan en zullen de contentmakers voorlopig nog kunnen fluiten naar hun miljoenen, en daar veranderd deze uitspraak niks aan."

Lees het hele artikel op
http://blog.kennisland.nl/kennisland/archives/2005/06/mgm_vs_grokster.html

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

14.	Mobile Learning Overview - Audio & Podcast

Elliott Masie is de directeur van het MASIE Center, een internationale denktank met als onderwerp leren en technologie, heeft een PODcast gemaakt. Het programma biedt een overzicht van mobiel leren in 2005 en de toekomst. De titel is "How will organizations start to adopt the use of cell phones, mobile phones, PDA's and other mobile devices to deliver learning?"
Onderwerpen die hij behandelt:
·	Types of Mobile Learning
·	Porting and Reformatting e-Learning to Mobile Learning
·	Collaboration and Web Conferencing to the Handheld
·	Performance Support and Mobile Learning
De PODcast is te vinden op:
http://www.masie.com/l5/podcasts/l5_u_podcast4.mp3

Op http://www.learning2005.com/university zullen wekelijks nieuwe audio- en videostreams gezet worden met als thema onderwijs en technologie.

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

15.	Breedband groeimotor entertainmentindustrie

Het viel al te beluisteren op verschillende bijeenkomsten, zoals onlangs nog bij de lancering van Talpa, breedband wordt een belangrijke motor voor de verdere groei van de entertainment- en media-industrie. Dat wordt nog maar eens bevestigd door PricewaterhouseCoopers in een onlangs verschenen rapport. "Online- en draadloze videospellen, de legale digitale distributie van muziek, ringtones en mobiele muziekdownloads gaan belangrijke onderdelen van de industrie vormen, en wereldwijd in alle regio's aanzienlijke inkomsten genereren," aldus PricewaterhouseCoopers in een onlangs verschenen rapport.

In het rapport PricewaterhouseCoopers Global Entertainment & Media Outlook: 2005-2009 staat onder meer dat de wereldwijde entertainment- en media-industrie naar verwachting met gemiddeld 7,3 procent per jaar groeit tot 1,8 biljoen dollar in 2009. Voorbeelden van diensten die door breedbandinternet in toenemende mate worden aangeboden zijn de online spellen en online filmverhuur. Online spellen zijn de snelst groeiende producten in de markt voor videospellen. Abonnementen voor online filmhuur zullen de markt voor de verhuur van video's en dvd's voor thuis stimuleren. Verder zijn Video-on-demand ('VOD') en satellietradio nieuwe, snelgroeiende bestedingsstromen die bijdragen aan de groei van de sector, aldus PricewaterhouseCoopers.

Download de voornaamste bevindingen vanaf: www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5AC172F2C9DED8F5852570210044EEA7?opendocument&vendor=barometer

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

16.	BBC lanceert interactieve media player

De BBC heeft in september een Interactieve Media Player (IMP) geïntroduceerd. Vijfduizend Britten doen mee aan de pilot met deze IMP. Zij zijn in staat om te zoeken naar programma's op kanaal, ondertiteling, titel e.d. De gevonden programma's kunnen via het internet legaal worden bekeken tot een week na uitzending. 

Informatie over de IMP is te vinden op: 
http://www.dmeurope.com/default.asp?ArticleID=9143

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

17.	BBC Good Shooting Guide

De BBC heeft een multimediale Good Shooting Guide gemaakt. Het was een interne gids die de basis behandeld van het maken van een film: Vanaf het schrijven van een script tot het daadwerkelijke "schieten" van de film. De cursus is nu voor iedereen beschikbaar die iets wil leren over de basis principes van filmen.

De cursus staat op: 
http://www.bbctraining.com/modules/5915/1.asp

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

18.	Video Production for Streaming

Geoff Daily geeft op streamingmedia.com tips om goede opnames te maken voor streaming. De tips staan op: http://www.streamingmedia.com/r/printerfriendly.asp?id=9091

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

19.	Podcasting en Vodcasting nieuws

Podcasting
1. Phillip Torron publiceerde recentelijk een handboek voor het maken van 'enhanced podcasts'. Het handboek legt uit hoe het mogelijk is structuur aan te brengen in audiotracks; bijvoorbeeld door ze op te delen in verschillende hoofdstukken. Download de handleiding op:
http://www.makezine.com/blog/archive/2005/07/how_to_make_enh.html
Ook in het white paper "Podcasting en Vodcasting" van auteur Peter Meng biedt tips en praktijkvoorbeelden:
http://edmarketing.apple.com/adcinstitute/wp-content/Missouri_Podcasting_White_Paper.pdf

2 . Buma Stemra, de organisatie die de belangen behartigt van artiesten, gaat podcasters vragen een vast bedrag per maand te betalen voor de door hen gedraaide muziek. Voor 'zend-amateurs' is dat maximaal 35 euro, voor professionals minimaal 85 euro per maand. Het gaat om een nieuwe tijdelijke regeling die tot januari 2006 van kracht is.
(Bron: Emerce)

3. Marja Verstallen schreef enige weken geleden voor de  E-Learing Themasite het bijzonder lezenswaardige artikel: "Podcasting in het hoger onderwijs: nieuwe hype of echte aanwinst?" Zo schrijft ze:
"Het concept van podcasting is nu zeven maanden oud. Pioniers, bloggers en journalisten zijn allen zoekende naar mogelijkheden die podcasting voor het onderwijs biedt. Een greep uit de ideeën: 
-  opnames van de hoorcolleges, bijvoorbeeld om nog een keer te beluisteren vlak voor het tentamen
- actuele toespraken van (school)bestuurders, gericht aan studenten of scholieren en onderwijsgevenden maar ook aan betrokken ouders 
- gesproken versie van reader of artikelen."
Lees het artikel op:
http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2891

Vodcasting
In voorgaande nieuwsbrieven werd al ingegaan op de mogelijkheden die Video Blogging biedt voor het onderwijs. Video blogging is het uitzenden van je video via het internet of in anderen woorden, het maken van je eigen TV station zonder kosten van het uitzenden. Het is PODcasting en dan met video.

De Xolo.TV crew organiseert een tweedaags forum met als onderwerp alles over het fenomeen video blogging. Er zijn sprekers uitgenodigd die zelf een Video Blog hebben en deze laten zien, en bedrijven die deze nieuwe technieken ontwikkelen. Op 12 september, de eerste dag van het forum, zijn er discussies over wat video blogging is, hoe het werkt, welke blogs er zijn en welke ondersteuning er is. De tweede dag, 13 september, gaat meer over hoe je het kunt inzetten in de reclame, politiek en onderwijs. Aan het einde van de dag is er een panel discussie over de toekomst van Video blogging. Het forum zal plaatsvinden in het MacHouse in Amsterdam.

Informatie en inschrijven op:
http://www.eurovlogger.com/

Meer informatie over te techniek is te vinden op de site van Pierre Gorissen:
http://www.gorissen.info/Pierre/item/2005/7/4/video-on-demand-met-vodcasts

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Colofon

De Webstroom subsite is te vinden op http://video.surfnet.nl/info/webstroom/home.jsp. Deze nieuwsbrief wordt periodiek samengesteld door de Webstroom redactie: Michel Jansen en Johan Oomen. Reacties en opmerkingen kunt u sturen naar joomen@beeldengeluid.nl. 

Aanmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: subscribe webstroomnieuws
Afmelden? Mail listserv@nic.surfnet.nl met het commando: unsubscribe webstroomnieuws
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).