Hivos on Wed, 7 Sep 2005 09:18:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht "Naar aanleiding van verhinderen ICT-conferentie van de VN"


1 september 2005


Naar aanleiding van verhinderen ICT-conferentie van de VN:
Hivos en kamerleden verzoeken Nederlandse regering Iraanse autoriteiten ter verantwoording te roepen


Hivos heeft vandaag ministers Bot van Buitenlandse Zaken en Brinkhorst van Economische Zaken per brief gevraagd om protest aan te tekenen bij hun Iraanse collega’s naar aanleiding van het verhinderen van de internationale conferentie over de informatiesamenleving en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan spelen bij democratische ontwikkelingen. Direct nadat bekend werd dat de Iraanse autoriteiten de conferentie onmogelijk hadden gemaakt, hebben diverse kamerleden waaronder Farah Karimi (Groen Links) en Lousewies van der Laan (D66) zich bereid getoond de zaak aanhangig te maken in de Tweede Kamer. "Het is verschrikkelijk dat het Iraanse regime conferenties over internet en media onmogelijk maakt”, aldus Karimi.

De conferentie, die van 23 tot en met 25 augustus zou plaatsvinden op het Iraanse eiland Kish, was bedoeld als een regionale voorbereiding op de tweede World Summit on Information Society (WSIS) die in november in Tunis gehouden wordt. De WSIS is de VN-conferentie waar internationale afspraken worden gemaakt over het gebruik van ICT. Onderwerpen die op de congresagenda stonden, waren onder meer vrijheid van meningsuiting, vrije toegang tot informatie en toegang tot ICT voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

De conferentie was ruim van tevoren bij de autoriteiten aangekondigd en aan alle administratieve formaliteiten was voldaan. De avond voorafgaand aan de conferentie informeerden de lokale autoriteiten de congresleiding echter dat de conferentie slechts onder bepaalde voorwaarden doorgang kon vinden. Hoewel ruim de helft van de deelnemers vertegenwoordigers van Iraanse ngo’s zijn, werd gesteld dat op de conferentie niet gesproken zou mogen worden over Iran. Daarnaast stelden de autoriteiten dat alles wat er tijdens de conferentie werd gezegd zou worden vastgelegd. De verslagen zouden ter beschikking gesteld moeten worden aan de autoriteiten. Voor de conferentieleiding waren dergelijke voorwaarden onacceptabel. Onderhandelingen met de autoriteiten om de conferentie toch door te laten vinden liepen op niets uit. Daarmee hebben de autoriteiten de conferentie de facto weten te verbieden.

Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, financierde de helft van de totale conferentiekosten en had een vertegenwoordiger ter plekke. Direct na het bekend worden van het onmogelijk maken van de conferentie verspreidde Hivos een persbericht. Diverse Tweede Kamerleden reageerden verontwaardigd. Zo noemde Lousewies van der Laan de gang van zaken ‘schandalig’. Farah Karimi diende onmiddellijk kamervragen in bij minister Bot. Ook riep zij hem op om zowel in EU-verband als op bilateraal niveau protest aan te tekenen tegen de gang van zaken. Karimi: “Het is weer een stap in het verder onderdrukken van het vrije woord. Dit is reden te meer om initiatieven te ondersteunen van moedige mensen en organisaties die op elke manier proberen een stem te geven aan allen die in Iran dag in dag uit beroofd worden van hun fundamentele rechten."

Hivos heeft naast de brieven aan de ministers ook een brief verzonden naar de Nederlandse ambassadeur in Iran, samen met het final statement van de deelnemende organisaties aan de conferentie. In de brief neemt Hivos de oproep uit het statement over op protest aan te tekenen bij de Iraanse overheid. “Het feitelijk verbieden van de NGO-conferentie is in strijd met de verplichtingen van de Iraanse overheid in het kader van het WSIS-raamwerk en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, motiveert Manuela Monteiro, algemeen directeur van Hivos. “Hivos verzoekt de ministers en de ambassade dan ook de deelname van vertegenwoordigers van de Iraanse civil society aan alle aspecten van het WSIS-proces mede mogelijk te maken en de ontwikkelingen daaromtrent te monitoren”.


Niet geschikt voor publicatie

Voor meer informatie over Hivos:
Marijke Haanraadts, hoofd Bureau Externe Betrekkingen, telefoon: 070–376.55.00/ 06–52.30.57.86
e-mail: m.haanraadts@hivos.nl/ website: www.hivos.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).