ravage on Mon, 9 May 2005 23:46:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 7 mei protest in Maastricht: STOP BUSH, voor een rechtvaardigewereld!(29 april 2005 - Bericht van Comite 'Bush in Limburg')

P E R S B E R I C H T

7 mei protest in Maastricht: STOP BUSH, voor een rechtvaardige wereld!

Maastricht/Heerlen, 29 april 2005 -
Het comite 'Bush in Limburg' organiseert op zaterdag 7 mei
protestacties in Maastricht. Deze acties zullen gevoerd
worden onder de landelijke leuze: 'STOP BUSH, voor een
rechtvaardige wereld!'

Het programma begint zaterdag om 15.00 uur met een
manifestatie op Plein 1992 (Centre Ceramique) en duurt
daar tot 17.00 uur, afsluitend zal er een demonstratieve
optocht naar het Landbouwbelang plaatsvinden.

Deze protesten komen niet uit de lucht vallen. President
Bush predikt waar ook ter wereld voortdurend over Vrijheid,
Democratie en Veiligheid echter de praktijk is vaak anders:

- De illegale bezetting van Irak heeft aan meer dan 100.000
Irakese burgers en 1500 Amerikaanse soldaten het leven
gekost.

- De regering Bush is zonder instemming van de VN en onder
valse voorwendsels de oorlog tegen Irak begonnen. Ook
intimideren zij vaak op onaanvaardbare wijze sommige landen
die het niet eens zijn met de Amerikaanse imperialistische
politiek.

- De regering Bush is verantwoordelijk voor
mensenrechtenschendingen en de martelingen in Abu Ghraib en
in Guantanamo Bay, dit alles in naam van de nationale en
internationale veiligheid en de oorlog tegen terrorisme.

- De regering Bush blokkeert het uitvoeren van VN-resoluties
tegen Israel waardoor de schending van Palestijnse rechten -
zoals de bouw van de muur - onverminderd door kan gaan.

- De 'oorlog tegen terrorisme' heeft wereldwijd geleid tot
het criminaliseren van moslims en de toename van racisme.

- De regering Bush weigert mee te werken aan het
Internationaal Strafhof in Den Haag.

- De Verenigde Staten zijn een van de grootste vervuilers
van het milieu, maar Bush weigert mee te werken aan het Kyoto
verdrag.

- In eigen land staat Bush voor het afbreken van
burgerrechten, de vrijheden van homoseksuelen en het
abortusrecht. �Overal worden de rechten van burgers
ondergeschikt gemaakt aan de angst voor terrorisme.

- In de wereld van Bush regeert de Dollar-democratie en
worden mondiaal de verschillen tussen arm en rijk groter.

Daarom vindt het comite 'Bush in Limburg' dat president Bush
zich moet verantwoorden voor het Internationaal Gerechtshof
voor de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
die onder zijn verantwoordelijkheid worden gepleegd.

Het comite 'Bush in Limburg' bestaat uit: Maastrichts
Vredesplatform, Vredesburo Heerlen, Keer het Tij Maastricht,
Heerlen, Westelijke Mijnstreek en Nijmegen; Universitair
Milieuplatform Maastricht, Kollektief Rampenplan, WFTR
Heerlen, Landelijke Hogeschool en Universitair
Milieuplatform, Platform Tegen de Nieuwe Oorlog Nijmegen,
Groenlinks Maastricht, SP Maastricht, Dwars, JS en ROOD
Zuid-Limburg.

-------

Noten voor de pers

Voor meer informatie:

Heerlen: 045-5725409, e-mail: Vredesburo.Heerlen@zonnet.nl
Maastricht: 06-20302957, e-mail:
vredesplatform-maastricht@home.nl Nijmegen: 06-13876166,
e-mail: Jasper@nijmeegsplatform.net

Internet: http://www.bushinlimburg.tk

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).