Alle van Meeteren on Mon, 9 May 2005 23:47:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RFD-2: nl.filosofie.gesprek


        REQUEST FOR DISCUSSION (RFD)
      unmoderated newsgroup nl.filosofie.gesprek

This is a formal Request For Discussion (RFD) for the creation of
an unmoderated Dutch-language newsgroup nl.filosofie.gesprek
This is not a Call For Votes (CFV); you cannot vote at this time.
Any discussion ensuing from this RFD should take place in nl.newsgroups
(default follow-up). The rest of this RFD runs in Dutch.


Dit is een officieel voorstel voor de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek.
Dit is geen oproep om te stemmen, u kunt in dit stadium niet stemmen.
Informatie over de procedure is hieronder opgenomen.

WIJZIGINGEN ten opzichte van de vorige RFD:

Engelse aanhef toegevoegd
Huishoudelijk reglement geschrapt
Filosofisch karakter nader omschreven

De vorige RFD werd gepubliceerd op 11-04-2005 onder message-ID
{message-ID}: <d3ef10$h23$1@reader10.wxs.nl>

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.filosofie.gesprek Filosofische gesprekken aan de hand van spelregels.


CHARTER: nl.filosofie.gesprek

nl.filosofie.gesprek is een plaats waar men in het openbaar nadenkt.
De nieuwsgroep is niet gemodereerd. Het filosofische toont zich in de
aanpak van het onderwerp, samen zoeken naar achtergronden en
motiveringen.

De nieuwsgroep kent een huishoudelijk reglement. Dit reglement bevat
aanknopingspunten voor een systematische aanpak en staat open voor
discussie. Het regelement kan niet leiden tot moderatie op groepniveau.
De gebruikelijke regels die gelden voor de nl.*-hierarchie
zijn ook van toepassing op deze groep. Kruisposten wordt niet op prijs
gesteld tenzij expliciet vermeld. Dit charter en het huishoudelijk
reglement zullen wekelijks gepost worden in de nieuwsgroep.

EINDE CHARTER


MOTIVERING:

Het charter van nl.filosofie is in de academische filosofische
traditie geschreven.
Er blijkt echter ook behoefte aan een nieuwsgroep te bestaan
voor (filosofische) dialoog die losser van die traditie staat.
nl.filosofie.gesprek biedt die ruimte.
Om de dialoog goed te laten verlopen zijn er een aantal afspraken
nodig.
Hiermee trachten wij te voorkomen dat het gesprek oeverloos wordt.PROCEDURE:

De discussie over dit voorstel wordt gevoerd in nl.newsgroups.
De discussie in nl.newsgroups dient binnen dertig dagen afgerond te 
zijn. Hierna kan na aanvraag een neutraal stembureau een stemoproep 
oftewel Call For Votes (CFV) publiceren en een peiling voeren.
Doel daarvan is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. De CFV wordt gepubliceerd in nl.newsgroups en 
nl.newsgroups.announce.
Voor aanname van de groep moeten minstens vijftig stemmen meer zich 
uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en bovendien minstens tweemaal 
zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen.

Zie voor meer informatie over de procedure:
'[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de 
nl-hierarchie',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
'[TOE] Toelichting op [RICHT]',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html
Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze RFD is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

nl.newsgroups.announce
nl.newsgroups (default follow-up)
nl.filosofie


en via de mailinglijsten:

nettime.nl
fip-netwerk
cyberfilocafe
Maand van de FilosofieDe initiatiefnemers van dit verzoek zijn

Alle van Meeteren
Marianne Petrus
Stef de Beurs
Wood Bänziger
Ymkje de Boer

Piet Rijsdijk (aka Bolle Zijde)
p_rijsdijk@planet.nl

EINDE RFD-- 
Zie voor codes Internetgesprek:
www.denkgids.nl/codes.htm

Alle van Meeteren
www.ankervoorfilosofie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).