Leon Kuunders on Wed, 28 Apr 2004 14:06:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online - deel 5 gedigitaliseerd


*** Spinoza's Ethica online -- deel 5 gedigitaliseerd ***

Rond 1860 werd door Dionijs Burger, een in 1820 geboren Rotterdammer,
een vertaling gemaakt van het werk "Ethica" van Benedictus de Spinoza.
Burger's vertaling, nooit eerder gepubliceerd en copyright vrij, is in
het bezit van de Vereniging Het Spinozahuis. Onder auspiciŽn van het 
Spinozahuis wordt deze vertaling nu online geplaatst. De voortgang
van het project is te volgen via www.despinoza.nl.

Het vijfde deel, met als titel "Over het vermogen van het verstand of 
over de menschelijke vrijheid", is zojuist afgerond. Dit deel bevat 
een gemiddeld aantal woorden van 188 per pagina, ongeveer 12% van het
totaal aantal. Hiermee is de vertaling voor de helft klaar. 

Het eerste deel, met als titel "Van God", werd voltooid op 17 maart. 
Het tweede deel, met als titel "Over de natuur en den oorsprong van den
geest" werd voltooid op 2 april. Deze beide delen, evenals deel vijf,
worden nog inhoudelijk geredigeerd en daarna voorzien van referenties.

Een overzicht van de delen: het eerste deel (Van God) bevat 14.152
woorden (16% totaal); deel 2 (Over de natuur en den oorsprong van den
geest) bevat 18.175 woorden (19%); deel 3 (Over den oorsprong en de
natuur der hartstochten) bevat 21.787 woorden (24%); deel 4 (Over de
menselijke dienstbaarheid of over de krachten der hartstochten) bevat
27.000 woorden (30%); en deel 5 (Over het vermogen van het verstand of
over de menselijke vrijheid) bevat 10.852 woorden (12%).

Er zijn PDF versies beschikbaar van de voltooide delen:
1: http://www.kuunders.info/despinoza/ethica/despinoza-ethica-deel1.pdf
2: http://www.kuunders.info/despinoza/ethica/despinoza-ethica-deel2.pdf
5: http://www.kuunders.info/despinoza/ethica/despinoza-ethica-deel5.pdf

Aandacht voor dit project en hulp bij de digitalisering is nog steeds
van harte welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met 
Leon Kuunders, via e-mail (mailto:leon@kuunders.info) of telefoon, 
+31 620.624.702.

Bij voorbaat dank voor de aandacht, met groet!

Leon Kuunders
www.despinoza.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).