Mylene van Noort on Thu, 1 Apr 2004 14:26:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Waag Society] Nieuwsbrief April 2004 / Newsletter April 2004


NIEUWSBRIEF APRIL 2004 / NEWSLETTER APRIL 2004 

For the English version see further below

Sensing Presence/ Subversieve sonetten
Interfacing Access/ Verhalenaltaar 
Sensing Presence / HUH?
Sensing Presence / Besmet hotelletje
Creative Learning/ Huizen bouwen, beesten beschermen
Vacature/ Projectmanager

Sensing Presence/ SUBVERSIEVE SONETTEN
Artist in Residence Josephine Dorado koos vier sonnetten van Shakespeare voor studenten en kunstenaars in Nicosia, Helsinki, New York en Amsterdam. Ze interpreteren de sonnetten (nummer 19, 30, 56 en 124) al improviserend in een sample-show met beeld, geluid en beweging. Hun subversieve remix van Shakespeare's jambische vijfvoeters wordt live geprojecteerd op alle locaties in aanwezigheid van publiek.

Titel: Son(net) Subterfuge
Datum: 10 april
Locatie: Theatrum Anatomicum, de Waag
Aanvang: 20.30 uur (zaalopen 20.00 uur)
Toegang: gratis
Reserveren:reserveren@waag.org
Livestream: <http://anatomix.waag.org/>http://anatomix.waag.org

Interfacing Access/ VERHALENALTAAR 
Voor gebruik in Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder, ontwikkelde Waag Society een 'Verhalenaltaar'. Op de binnenkant van de deurtjes staat een collage van rooms-katholieke beeltenissen. Het interieur van het tabernakel is afgewerkt met grijs satijn. Op een kussentje, waar gewoonlijk de kelk bewaard zou worden, kunnen bezoekers persoonlijke religieuze bezittingen plaatsen. Eigenlijk is het een kleine fotostudio, waar de bezoeker de eigen voorwerpen kan uitlichten en fotograferen door middel van in het altaar verwerkte eenvoudige bedieningsknoppen. Het bijbehorende verhaal wordt door medewerkers van het museum opgetekend. Verhaal en foto van het object worden vervolgens tentoongesteld op een speciale website. 

Het 'Verhalenaltaar' staat tijdens het Museumweekend opgesteld in het Prentenkabinet van Museum Amstelkring. 

Museumweekend
Datum: 17 en 18 april
Locatie: Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40
Meer info: http://www.museumamstelkring.nl

Sensing Presence / HUH?
In Buffalo wordt eind april aan de State University van New York (SUNY) geprobeerd tot een beter begrip te komen van de dynamiek van online samenwerking, modellen van kritische web-gebaseerde kunst, en de rol van mediatechnologie in het vormgeven van sociale netwerken. Deelnemers aan de conferentie 'Networks, art and collaboration' zijn activisten, kunstenaars, musici en wetenschappers. Wegens hun expertise op dit gebied, zullen Sher Doruff en Arjen Keesmaat deelnemen aan de conferentie. Doruff schreef een paper voor de conferentie, getiteld: 'HUH? Humans Understanding Humans: Interplay and powerplay in collaborative networks'. 

Conferentie Networks, Art and Collaboration
Datum: 24 en 25 april
Locatie: State University of New York, Buffalo
Meer info: <http://molodiez.org/ocs/>http://molodiez.org/ocs/  

Sensing Presence / BESMET HOTELLETJE
In een goedkoop hotelletje waart een virus rond. Wat dat aanricht in de verschillende kamers, is te zien in 'Viroid Flophouse', een hybride spel/performance omgeving. In deze online omgeving worden dans, 'motion tracking', streaming technologie en telematische performance ingezet om het thema vorm te geven. 
Viroid Flophouse is een coproductie van Waag Society en AdaPT (Association for Dance and Performance Telematics), een verzamelnaam voor drie Amerikaanse universiteiten. 
Viroid Flophouse wordt gepresenteerd door Josephine Dorado, Artist in Residence. De repetities van Nottingham Trent University (een van de AdaPT leden) zijn online te volgen op: <http://art.ntu.ac.uk/performance_research/birringer/lat4.htm>http://art.ntu.ac.uk/performance_research/birringer/lat4.htm 

Viroid Flophouse
Datum: 26 april
Locatie: Theatrum Anatomicum, De Waag, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Toegang: gratis
Reserveren: reserveren@waag.org
Meer informatie: <http://connected.waag.org/>http://connected.waag.org

Creative Learning/ HUIZEN BOUWEN, BEESTEN BESCHERMEN
In maart zijn de twee Gouden @penstaarten uitgereikt: de winnende cd-rom is 'Miel Monteur, Huis op Stelten', van Uitgeverij Transposia, over het bouwen van een fantasiehuis en de website <http://www.wnf.nl/rangerclub>http://www.wnf.nl/rangerclub van het Wereld Natuur Fonds, de grootste wilde dierenclub ter wereld, waarin veel informatie over bedreigde diersoorten. 
<http://www.goudenapenstaart.nl/>Http://www.goudenapenstaart.nl

Vacature/ PROJECTMANAGER
Waag Society heeft een vacature voor een senior projectmanager (32-40 uur). Kijk voor de volledige tekst van de vacature op: http://www.waag.org

NEWSLETTER APRIL 2004

Sensing Presence/ Son(net) Subterfuge
Interfacing Access/ Story Altar 
Sensing Presence / HUH?
Sensing Presence / Viroid Flophouse
Creative Learning/ Building Houses, Protecting Animals
Vacancy/ Project Manager

Sensing Presence/ SON(NET) SUBTERFUGE 
Artist in Residence Josephine Dorado selected four Shakespeare sonnets for groups of students and artists in Nicosia, Helsinki, New York and Amsterdam. These sonnets (numbers 19, 30, 56 and 124) are interpreted through an improvisational sample show consisting of image, sound and movement. This subversive remix of Shakespeare's iambic pentameters will be projected live in front of audiences at all the locations. 

Son(net) Subterfuge
Date: 10 April
Location: Theatrum Anatomicum, Waag Society, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Time: 8.30 pm (hall opens at 8 pm)
Entrance: free
Reservations: <mailto:reserveren@waag.org>mailto:reserveren@waag.org
Live stream: <http://anatomix.waag.org/>http://anatomix.waag.org

Interfacing Access/ STORY ALTAR 
Waag Society has developed a Story Altar to be used at Our Lord in the Attic Church in Amsterdam. The inside of the tabernacle's doors are covered with a collage of Roman Catholic images. Its interior is finished in grey satin. Visitors can place their personal religious possessions on a cushion where the chalice is normally kept but has now been transformed into a small photo studio where these objects can be illuminated and photographed by means of simple controls, which have been incorporated into the Altar. The museum's staff will record the accompanying story. Both the story and the objects photo are then exhibited on a special website. The Story Altar will be shown in Our Lord in the Attic's Print Room during Amsterdam's Museum Weekend

Museum Weekend
Date: 17 and 18 April
Location: Our Lord in the Attic, Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam
Info: <http://www.museumamstelkring.nl/>http://www.museumamstelkring.nl/

Sensing Presence / HUH?
The Networks, Art and Collaboration Conference will be held at the end of April at Buffalos State University of New York (SUNY). Its objective is to reach a more effective understanding of the dynamics of online collaboration, models of critical web-based art and the role of media technology in the designing of social networks. The Conference's participants consist of activists, artists, musicians and academics. Experts Sher Doruff and Arjen Keesmaat will take part in this conference. Doruff has written a paper for this occasion entitled 'HUH? Humans Understanding Humans: Interplay and Powerplay in Collaborative Networks'. 

The Networks, Art and Collaboration Conference
Date: 24 and 25 April
Location: the State University of New York, Buffalo
Info: <http://molodiez.org/ocs/>http://molodiez.org/ocs/.

Sensing Presence / VIROID FLOPHOUSE 
A virus is abroad in a cheap hotel. The cause of the infection in the various rooms is revealed in 'Viroid Flophouse', a hybrid game/performance environment. Dance, motion tracking, streaming technology and telematics performance are deployed in this online setting and imbue the theme with form. 'Viroid Flophouse'is a co-production between Waag Society and AdaPT (the Association for Dance and Performance Telematics), a collective name for three American universities. It is presented by Josephine Dorado, Waag Societys Artist in Residence. Rehearsals at Nottingham Trent University (one of the AdaPT members) can be followed online at:
<http://art.ntu.ac.uk/performance_research/birringer/lat4.htm>http://art.ntu.ac.uk/performance_research/birringer/lat4.htm 

Viroid Flophouse
Date: 26 April
Location: Theatrum Anatomicum, Waag Society, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Entrance: free
Reservations: <mailto:reserveren@waag.org>mailto:reserveren@waag.org
Info: <http://connected.waag.org/>http://connected.waag.org

Creative Learning/ BUILDING HOUSES, PROTECTING ANIMALS
Two Golden @'s were awarded in March. The winners were the 'Miel Monteur, Crazy House CD-ROM by Transposia Publishers about the building of a fantasy house and the <http://www.wnf.nl/rangerclub>http://www.wnf.nl/rangerclub website where the World Wildlife Fund presents plenty information about threatened species. 
<http://www.goudenapenstaart.nl/>http://www.goudenapenstaart.nl/

Vacancy/ PROJECT MANAGER
Waag Society has a vacancy for a senior project manager (32-40 hours). Complete information about this vacancy is available on: <http://www.waag.org/>http://www.waag.org/.


Mylène van Noort
 PR / Communications
Waag Society / maatschappij voor oude en nieuwe media, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
T +31 20 557 9898, F +31 20 557 9880, E mylene@waag.org, http://www.waag.org 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).