jasperjan on Wed, 4 Feb 2004 13:03:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Nettime-nl Digest, Volume 11, Nummer 3


Afmelden aub.


At 12:00 04-02-2004 +0100, you wrote:
>Stuur Nettime-nl mailinglijst inschrijving naar
>	nettime-nl@nettime.org
>
>Om lid te worden of uit te schrijven via internet, bezoek
>	http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl
>of, via e-mail, stuur een bericht met als onderwerp of tekst het woord
>'help' naar
>	nettime-nl-request@nettime.org
>
>U kunt de persoon die de lijst bijhoudt bereiken op
>	nettime-nl-owner@nettime.org
>
>Als u een bericht beantwoord (reply) bewerk dan uw onderwerp regel zo
>dat het meer specifiek is dan "Re: Contents of Nettime-nl digest..."
>
>
>Onderwerpen van vandaag:
>
>  1. F: DeNieuwe Omroep (rini hartman)
>  2. Nieuwsbrief Februari 2004 / Newsletter February 2004
>   (Mylene van Noort)
>  3. 	2004/5 - Legal Consequences of the Construction of a Wall in
>   the	Occupied Palestinian Territory (request for advisory opinion)
>   -	Filing of written statements (H S)
>
>
>----------------------------------------------------------------------
>
>Message: 1
>Date: Tue, 03 Feb 2004 15:19:29 +0000
>From: "rini hartman" <rini@paradigmshift.nl>
>Subject: [Nettime-nl] F: DeNieuwe Omroep
>To: nettime-nl@nettime.org
>Message-ID: <20040203151930.1A48314B04@mail.paradigmshift.nl>
>Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
>M. vr. gr.
>rini hartman
>
>DeNieuwe Omroep heeft nu 48.037 leden en als dat er voor 1 maart 50.000
>zijn, krijgen ze zendtijd bij de publieke omroep.
>
>DeNieuwe Omroep gaat de diepte in!
>DeNieuwe Omroep is dé omroep voor iedereen die, op welke manier dan ook,
>iets wil bijdragen aan een betere wereld. Een omroep voor de
>nieuwsgierige wereldburger met een eigen visie.
>DeNieuwe Omroep wil vernieuwende radio-, televisie- en
>internetprogramma's maken over maatschappelijke thema’s als
>mensenrechten, milieu en mondiale verhoudingen. Met een frisse blik,
>positief en oplossingsgericht.
>
>In juni 2004 wil DeNieuwe Omroep een aanvraag indienen om binnen het
>publieke bestel haar plek als aspirant-omroep te verwerven. Een
>aspirant-omroep heeft jaarlijks 550 uur radio- en televisiezendtijd.
>Samen met u willen wij die tijd graag invullen.
>Bijna 48.000 leden steunen ons al. We hebben voor 1 maart 2004 nog
>2000 nieuwe leden nodig om het verschil te mogen gaan maken. Wíj gaan
>voor een nieuwe omroep met diepgang! U ook?
>Ga mee de diepte in en <http://www.denieuweomroep.nl/form.php> word lid
>voor slechts € 5,73 per jaar.
>
>www.denieuweomroep.nl
>
>------------------------------
>
>Message: 2
>Date: Tue, 03 Feb 2004 16:29:16 +0100
>From: Mylene van Noort <mylene@waag.org>
>Subject: [Nettime-nl] Nieuwsbrief Februari 2004 / Newsletter February
>	2004
>To: nettime-nl@nettime.org
>Message-ID: <5.2.1.1.2.20040203162832.0663d940@mail.waag.org>
>Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
>NIEUWSBRIEF WAAG SOCIETY FEBRUARI 2004
>
>For the English version see further below
>
>5 feb CL/ De meerwaarde van ICT in het onderwijs
>9 feb IA / Tien Verhalentafels
>19 feb CL / Lokaal Erfgoed op school
>23 feb PR / Een avond met Stallman en Hart
>26 feb Algemeen / Flashy poëzie
>Algemeen /Vacature Senior Systeembeheerder
>
>Creative Learning / DE MEERWAARDE VAN ICT IN HET ONDERWIJS
>5.02.04
>Nederland telt acht expertisecentra voor ICT, waarvan er een is
ondergebracht in het Creative Learning programma van Waag Society. De
centra komen op 5 februari bij Waag Society bijeen om van gedachten te
wisselen over de meerwaarde van ict in het onderwijs. Een verslag van de
discussie verschijnt in de vorm van een publicatie, die komend voorjaar zal
worden verspreid over alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In
deze publicatie zal daarnaast aandacht worden besteed aan good practices
van de expertisecentra. 
>http://www.waag.org/expertisecentra
>
>Interfacing Access/ TIEN VERHALENTAFELS
>9.02.04
>Begin vorig jaar werd bij zorginstelling het Twiskehuis in Amsterdam-Noord
de Verhalentafel feestelijk binnengehaald. Aan de Verhalentafel, een rond
meubel met ingebouwde schermen, hebben drie tot zes ouderen ruime keuze uit
korte beeld- en geluidsfragmenten uit de twintigste eeuw. De tafel biedt de
mogelijkheid om commentaar op het archiefmateriaal in te spreken, te
bewaren en terug te luisteren.
>Op 9 februari dit jaar begint de plaatsing van tien Verhalentafels bij
zorginstellingen op verschillende plaatsen in Nederland. Bij deze
instellingen zal het Centrum voor Verouderingsonderzoek van de VU
onderzoeken of de Verhalentafel een bijdrage levert aan de vermindering van
sociaal isolement. Er zijn gesprekken met het Trimbos-instituut over een
onderzoek naar de mogelijkheden van de tafel bij reminiscentie-training.
>
>Voor meer informatie:
>Margreet Riphagen, e-mail margreet@waag.org, telefoon 020 - 557 9898
>http://www.verhalentafel.nl
>
>Creative Learning / LOKAAL ERFGOED OP SCHOOL
>19.02.04
>Steeds meer musea, bibliotheken, monumenten en archeologische instellingen
digitaliseren hun bronnen. Hoe kun je deze digitale collecties toegankelijk
maken voor het onderwijs aan leerlingen in de tweede en derde klas van de
havo en het vwo? Het project Login Lokaal nodigt scholen en
erfgoedinstellingen en scholen uit om daar samen met Waag Society/
Expertisecentrum voor Culturele Vakken en ICT en Erfgoed Actueel een
antwoord op te formuleren, in de vorm van een methodiek en een online
leeromgeving. Het uitgangspunst daarbij is het lokale erfgoed, in de buurt
van de school.
>Geďnteresseerde scholen en erfgoedinstellingen kunnen een plan voor
ontsluiting van lokaal erfgoed indienen bij een commissie. In 2004 worden
twee door de commissie gekozen regionale projecten uitgewerkt.
>
>De kick-off van Login Lokaal vindt plaats op 19 februari in Teylers
Museum, Haarlem.
>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemoon van Hemel,
e-mail: annemoon@waag.org, telefoon: 06-28 97 26 11 (ma/di/do)
>
>Public Research / STALLMAN EN HART OP FREEDOM OF INFORMATION AVOND
>23.02.04
>Waag Society en Vrijschrift presenteren een avond met Richard Stallman en
Michael Hart.
>Richard Stallman houdt een betoog over de belemmering die software
octrooien vormen voor het werk van programmeurs, voor computergebruikers en
de economische vooruitgang. Michael Hart geeft een lezing over het
Gutenberg project, waarin boeken waarvan het auteursrecht is verlopen, via
het internet worden ontsloten. Aansluitend vindt een panel discussie plaats
onder leiding van Vincent Everts.
>Project Gutenberg is het initiatief van Michael Hart, dat hij sinds 1971
uitvoert aan de Universiteit van Illinois. Met hulp van een grote schare
vrijwilligers zijn binnen het project al 10.000 e-books gepubliceerd.
Vrijschrift ondersteunt het project vanuit Nederland.
>Online magazine Salon noemde Richard Stallman 'the saint of free
software'. Stallman is de oprichter van de GNU beweging en de Free Software
Foundation. Hij lanceerde de term 'copyleft', als tegenhanger van het
copyright.
>
>De lezingen en discussie vinden plaats in het Engels. Mogelijkheid tot het
reserveren van plaatsen is zeer beperkt. Reservering uitsluitend per e-mail
naar: <mailto:reserveringen@waag.org>reserveringen@waag.org
>
>De Freedom of Information avond zal live worden gestreamd op:
http://connect.waag.org
>
>Project Gutenberg: http://www.promo.net
>Richard Stallman: http://www.stallman.org
>Vrijschrift: http://www.vrijschrift.org
>
>Algemeen/ FLASHY POËZIE
>26.02.04
>Dichter Tonnus Oosterhoff voegde een cd-rom met flash bewerkingen bij zijn
gedichtenbundel 'Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen'. Hij
benaderde het Fonds voor de Letteren met het plan om nader te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn van poëzie op internet. In een besloten
bijeenkomst bij Waag Society buigen dichters, vormgevers en programmeurs
zich over deze vraag.
>http://www.tonnusoosterhoff.org
>
>Algemeen/ VACATURE SENIOR SYSTEEMBEHEERDER
>Waag Society is wegens uitbreiding op zoek naar een Senior Netwerk en
Systeembeheerder (0,6-0,8 fte). Zie voor de volledige vacaturetekst de
homepage: <http://www.waag.org/>http://www.waag.org 
>
>
>NEWSLETTER WAAG SOCIETY FEBRUARY 2004
>
>5 Feb CL / The Surplus Value of ICT in Education
>9 Feb IA / Ten Storytelling Tables
>19 Feb CL / Local Heritage at School
>23 Feb PR / Stallman and Hart on Freedom of Information Evening
>26 Feb / Flashy Poetry
>Vacancy Senior Systems Manager
>
>Creative Learning / THE SURPLUS VALUE OF ICT IN EDUCATION
>5.02.04
>There are eight centers of expertise for ICT and education in the
Netherlands, one of which is part of the Creative Learning program of Waag
Society. In February representatives of all eight centers will convene at
the Waag to discuss the surplus value of ICT in education. The ensuing
publication will be distributed over all schools for primary and secondary
education in the Netherlands. The publication will include good practices
of each centre. 
>http://www.waag.org/expertisecentrum
>
>Interfacing Access / TEN STORYTELLING TABLES
>9.02.4
>At the start of 2003 the first Storytelling table was hailed at the
Twiskehuis home for the elderly in North Amsterdam. Up to six people have
ample choice of sound and image clips from the 20th century at the
Storytelling table. Comments on the clips can be recorded, saved and
listened back to. At 9 February 2004 the installation of ten tables in
homes for the elderly throughout the Netherlands starts. The Centre for
Research into Ageing will research whether the Storytelling Table has a
sustained effect on decreasing the social isolation of the inhabitants of
homes for the elderly. Furthermore the Trimbos-institute will possibly do
research into the possibilities of the Storytelling Table in reminiscence
training. 
>
>For more information please contact Margreet Riphagen, e-mail
<mailto:margreet@waag.org>margreet@waag.org, telephone +31 20 557 9898
><http://www.verhalentafel.nl/>http://www.verhalentafel.nl
>
>Creative Learning / LOCAL HERITAGE AT SCHOOL
>19.02.04
>More and more museums, libraries, monuments and archeological
organisations begin to digitalise their collections. In what way can you
make these sources accessible for grammar school education? The Login
Locally project invites schools and heritage organisations to suggest
solutions for this issue together with Waag Society and Erfgoed Actueel, in
the form of a method and an on line environment. The point of departure is
local heritage in the immediate school surroundings. Interested schools and
heritage organisations can submit their plans to a commission. In 2004 two
regional projects will be selected for further development. 
>
>The kick-off of Login Locally is on 19 February at Teylers Museum,
Haarlem. For more information please contact Annemoon van Hemel,
<mailto:annemoon@waag.org>annemoon@waag.org, 
>
>Public Research / STALLMAN AND HART ON FREEDOM OF INFORMATION EVENING
>23.02.04
>Waag Society and Vrijschrift present an evening with Richard Stallman and
Michael Hart. Richard Stallman will give a lecture on the impediment of
software patents to the work of computer programmers, users and growth of
the economy. Michael Hart will lecture on the Gutenberg project, in which
books of which the copyright has expired are made available for free via
the Internet. Vincent Everts will chair a panel discussion in the second
part of the evening. 
>Project Gutenberg is an initiative of Michael Hart, who has worked on at
the University of Illinois since 1971. With the help of a host of
volunteers already over 10.000 e-books have been published. Vrijschrift
supports the Gutenberg project from the Netherlands. 
>Online magazine Salon branded Richard Stallman 'the saint of free
software'. Stallman is the founder of the GNU movement and the Free
Software Foundation. He coined the term 'copyleft' as a counterpart of
copyright. 
>
>The readings and discussion are in English. Seats are limited. 
>Booking by e-mail only to
<mailto:reserveringen@waag.org>reserveringen@waag.org
>
>The Freedom of information evening will be live streamed at:
<http://connect.waag.org/>http://connect.waag.org
>
>Project Gutenberg: <http://www.promo.net/>http://www.promo.net
>Richard Stallman: <http://www.stallman.org/>http://www.stallman.org
>Vrijschrift: <http://www.vrijschrift.org/>http://www.vrijschrift.org
>
>General / FLASHY POETRY
>26.02.04
>Poet Tonnus Oosterhoff added a CD-ROM with flash edits of his poems to his
latest publication 'Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen'.
He approached the Dutch Foundation for Literature with the plan to further
investigate the possibilities of poetry on the Internet.In a private
meeting at Waag Society poets, designers and computer programmers will
address this issue. 
>http://www.tonnusoosterhoff.org
>
>General / VACANCY SENIOR SYSTEMS MANAGER
>Waag Society currently has a job opening for a Senior Network and Systems
Manager (0,6-0,8 fte). For a full description see the home page:
<http://www.waag.org/>http://www.waag.org 
>
>
>
>
>------------------------------
>
>Message: 3
>Date: Tue, 3 Feb 2004 20:20:26 +0100
>From: "H S" <persgal@wanadoo.nl>
>Subject: [Nettime-nl] 	2004/5 - Legal Consequences of the Construction
>	of a Wall in the	Occupied Palestinian Territory (request for advisory
>	opinion) -	Filing of written statements
>To: <nettime-nl@nettime.org>
>Message-ID: <008d01c3ea8a$c8304960$29f1860a@hans>
>Content-Type: text/plain;	charset="iso-8859-1"
>
>Hallo Nettime,
>
>bijgaand de persverklaring door het Internationaal Gerechtshof:
>
>
>----- Original Message ----- 
>From: "International Court of Justice - Webmaster" <webmaster@icj-cij.org>
>Sent: Tuesday, February 03, 2004 7:30 PM
>Subject: International Court of Justice - Press Release 2004/5 - Legal
>Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
>Territory (request for advisory opinion) - Filing of written statements
>
>
>> Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
>Palestinian
>> Territory (request for advisory opinion)
>>
>> Filing of written statements
>>
>>
>>
>>   THE HAGUE, 3 February 2004. The United Nations, 44 of its Member
>States,
>> Palestine, the League of Arab States and the Organisation of the Islamic
>> Conference have filed written statements within the time-limit fixed by
>the
>> International Court of Justice (ICJ) by an Order of 19 December 2004 in
>the
>> case concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
>> Occupied Palestinian Territory (request for advisory opinion).
>>
>>   The time-limit fixed was 30 January 2004 (see Press Release 2003/44).
>>
>>   The United Nations Member States which have transmitted a written
>> statement are the following (in order of receipt): Guinea, Saudi Arabia,
>> Egypt, Cameroon, the Russian Federation, Australia, Jordan, Kuwait,
>Lebanon,
>> Canada, Syria, Switzerland, Israel, Yemen, United States of America,
>> Morocco, Indonesia, France, Italy, Sudan, South Africa, Germany, Japan,
>> Norway, the United Kingdom, Pakistan, the Czech Republic, Greece, Ireland
>> (on its own behalf and, separately, on behalf of the European Union),
>> Cyprus, Brazil, Namibia, Malta, Malaysia, the Netherlands, Cuba, Sweden,
>> Spain, Belgium, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands,
>> Senegal and the Democratic People's Republic of Korea.
>>
>> History of the proceedings
>>
>>   On 8 December 2003, the General Assembly of the United Nations adopted
>> resolution A/RES/ES-10/14 (A/ES-10/L.16) in which, referring to Article 65
>> of the Statute of the Court, it requested the International Court of
>Justice
>> to "urgently render an advisory opinion on the following question:
>>
>>   What are the legal consequences arising from the construction of the
>> wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied
>Palestinian
>> Territory, including in and around East Jerusalem, as described in the
>> report of the Secretary-General, considering the rules and principles of
>> international law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, and
>> relevant Security Council and General Assembly resolutions?"
>>
>>   The request for an advisory opinion was transmitted to the Court by
>the
>> Secretary-General of the United Nations in a letter dated 8 December 2003
>> which was received in the Registry on 10 December 2003.
>>
>>   On 19 December 2003 the Court made an Order organizing the proceedings
>> (see Press Release 2003/44). It stated that the United Nations and its
>> Member States, as well as Palestine, were likely to furnish information on
>> all aspects raised by the question submitted to the Court and fixed 30
>> January 2004 as the time-limit within which they could submit written
>> statements on the question. It further fixed 23 February 2004 as the date
>> for the opening of those hearings, and invited the United Nations and its
>> Member States, as well as Palestine, to inform the Court's Registry, by 13
>> February 2004 at the latest, if they intended to take part in the
>> above-mentioned hearings.
>>
>>   By two separate letters of 15 January 2004 and 19 January 2004
>> respectively (see Press Releases 2004/1 and 2004/2), the Registry further
>> informed the League of Arab States and the Organisation of the Islamic
>> Conference that the Court had agreed to their request to participate in
>the
>> proceedings and that accordingly they were authorized to submit to the
>Court
>> a written statement within the time-limit of 30 January 2004 and to
>> participate in the hearings.
>>
>> ___________
>>
>>   The text of the written statements is confidential at this stage of
>the
>> proceedings. Should the Court decide, pursuant to Article 106 of its
>Rules,
>> to make the written statements accessible to the public, the text of these
>> statements (without any documents annexed to them) will be placed on the
>> Court's website (www.icj-cij.org) at the opening of the oral proceedings
>or
>> at a later stage, depending on the circumstances.
>>
>> ___________
>>
>> Information Department:
>> Mr. Arthur Witteveen, First Secretary of the Court (tel: + 31 70 302 23
>36)
>> Mrs. Laurence Blairon and Mr. Boris Heim, Information Officers (tel: + 31
>70
>> 302 23 37)
>> E-mail address: information@icj-cij.org
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>------------------------------
>
>______________________________________________________
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>* Meer info, archief & anderstalige edities:
>* http://www.nettime.org/.
>* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
>
>Eind van Nettime-nl Digest, Volume 11, Nummer 3
>***********************************************
>
>
>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).