marije on Thu, 28 Aug 2003 14:30:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_/PZI: seminar 'Digital Work'


Seminar ‘Digital Work’

Datum: zaterdag 11 oktober 2003
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Entree: 5 euro, studenten 3 euro
Locatie: V2_, Eendrachtstraat 10, Rotterdam
Reserveren: mail naar workshop@v2.nl
Voertaal: Engels

Hoe gebruiken we de digitale media vandaag de dag? Hadden we aanvankelijk 
een werkcultuur die een ‘clubsfeer’ uitstraalde en denken we nu in 
kantoorhokjes? Is ‘media design’ zo gerationaliseerd dat het volslagen 
voorspelbaar is geworden, of is er nog ruimte voor creativiteit en 
werkelijke vernieuwing?

Nu in Nederland en in heel Europa duizenden studenten afstuderen op 
digitale media en het internet een ‘normaal’ massamedium is geworden, wordt 
het hoog tijd eens te kijken hoe de dagelijkse praktijk van digitaal werk 
eruitziet.

Digitaal werk omvat een heel spectrum: van het ondankbare basale werk dat 
wordt verricht in ‘call-centres’ en ‘warehousing’ (bundeling van 
elektronische diensten), het letterlijk dodelijke gemondialiseerde werk van 
de productie en afvalwerking van computers, tot het ‘niet werken’ van 
vrijetijdsbesteding en consumptie. Hoe kan de ‘hackers-ethiek’ van vrije, 
genetwerkte, niet-gereguleerde samenwerking inhaken op andere vormen van 
werkstructurering? Welke nieuwe modellen doemen op uit deze mengeling van 
rollen, vaardigheden, talenten, bezigheden en technologieën? Hoe beïnvloedt 
het werken met digitale media ‘media design’ zelf en welke nieuwe 
perspectieven biedt het? In hoeverre wordt het ontwerpen zelf gevormd en 
aangestuurd door de websites en de software die het voortbrengt?

Maurizio Lazzarato is socioloog en woont in Parijs. Hij is lid van de 
redactie van het tijdschrift ‘Multitudes’ en heeft het invloedrijke essay 
‘Immaterial Labour’ geschreven. Daarnaast is hij de auteur van ‘Puissances 
de l’invention: La psychologie économique de Gabriel Tarde contre 
l’économie politique’ en van ‘Videofilosofia, percezione e lavoro nel 
post-fordisme’. Zijn meest recente project in samenwerking met Knowbotic 
Research en V2_ was ‘10dencies, lavoro immateriale’.

Steve Baldwin woont in New York en is medeoprichter van NetSlaves, de site 
die de afgelopen vijf jaar het werken via internet in kaart heeft gebracht, 
vanaf het begin van de ‘Grote Tech Goudkoorts’ tot heden. Bij Allworth 
Press is onlangs 'NetSlave 2.0' verschenen, geschreven door Baldwin en Bill 
Lessard. Baldwin is redactielid van 'PC Magazine', 'Computer Shopper' en 
Time Warner’s 'Pathfinder'. Onlangs heeft hij 'Ghost Sites of the Web'' 
gelanceerd, een e-zine over geflopte websites.

Laurence Rassel is cyberfeministe en een van de leden van 'Constant', een 
kunstenaarsinitiatief in Brussel. 'Constant' heeft een groot aantal 
evenementen georganiseerd rond digitale cultuur, zoals 'Copy.cult' en 
'Jonctions/Verbindingen'. Naast Interface3 - een centrum voor 
beroepsopleidingen voor vrouwen in het kader van digitaal werken - is 
Laurence Rassel binnen het ADA-netwerk voor vrouwen en technologie 
betrokken bij de organisatie van 'Digitales', een jaarlijkse 
werkconferentie waarin vrouwen uit verschillende achtergronden het hebben 
over nieuwe technologieën.

Na de presentaties volgt een ronde-tafeldiscussie waarin deskundigen en 
ontwerpers uit Nederland kunnen reageren. Deze discussie wordt geleid door 
Brian Holmes.

Meer info op www.v2.nl/2003

Het seminar wordt live uitgezonden via de websites http://www.v2.nl/live en 
http://pzwart.wdka.hro.nl/

‘Digital Work’ is onderdeel van een serie seminars georganiseerd door het 
Media Design Research Programme verbonden aan het Piet Zwart Instituut, 
Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam in samenwerking met V2_, 
Institute for the Unstable Media. 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).