Hivos on Thu, 28 Aug 2003 09:38:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: BRENGT INTERNET EEN NIEUWE IRAANSE REVOLUTIE?BRENGT INTERNET EEN NIEUWE IRAANSE REVOLUTIE?
DEBAT OVER ROL MEDIA EN INTERNET TEGEN CENSUUR EN ONDERDRUKKING


Op dinsdagavond 2 september organiseert Hivos in De Balie in Amsterdam een debat onder de titel “Internet en 
satellietzenders tegen onderdrukking en censuur in Iran”. Welke rol spelen de media bij de recente ontwikkelingen 
in Iran? Hoe werkt de censuur in Iran in de dagelijkse praktijk en hoe wordt ze ontdoken? Hebben internet en 
satelliettelevisie de antiwesterse censuur en propagandastrategie van de Iraanse geestelijkheid definitief 
doorbroken? 

Het debat staat onder leiding van Sandra Rotttenberg. Zij ondervraagt Shervin Nekuee, David Danish en Thomas 
Erdbrink. Shervin Nekuee is socioloog en publicist. Hij is net terug van een reis naar zijn geboorteland Iran. David 
Danish is een freelance journalist die in de jaren negentig van Iran naar Nederland is gevlucht. Hij publiceerde recent 
over de rol die Internet speelt in het huidige Iran. Thomas Erdbrink woont in Teheran, waar hij werkzaam is als 
correspondent voor het NRC. 

Het is het tweede debat in de serie “Waar is Iran”, over Iraniërs en Nederland . Hivos organiseert de serie debatten 
met medewerking van Aida en Alternative View. Het eerste debat vond plaats op 4 juli in Den Haag onder de titel 
“Waar staat de jonge Iraanse Nederlander (m/v)?”  

Presentatie: Sandra Rottenberg
Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Tijd: van 20.00 uur tot 22:30 uur
Toegangsprijs: 7,50 euro, met korting 5 euro. (CJP, studenten, Stadspas, Pas65 en Hivos donateurs)


(Bijlage: persbericht in Word)
========================================================
Organisatie:
Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil 
een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich verbonden met arme en 
gemarginaliseerde mensen – én met de organisaties die voor hen opkomen – in landen in het Zuiden en in Zuidoost-
Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie is de uiteindelijke maatstaf voor het werk en de inspanningen 
van Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen. 
website: http://www.hivos.nl

Niet geschikt voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anneke Oosterhuis		
Hoofd bureau Communicatie
telefoon: 070 – 376 55 00
e-mail: a.oosterhuis@hivos.nl
website: http://www.hivos.nl******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

  ---- File information -----------
   File: Perbericht Iran-debat rol internet 27 augustus 2003.doc
   Date: 27 Aug 2003, 11:36
   Size: 101376 bytes.
   Type: Unknown
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).