Madelon van Wandelen on Fri, 4 Jul 2003 08:42:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht


Goedendag

Michiel Schwarz attendeerde ons erop dat het mogelijk is om bij jullie een
persbericht online te zetten. Het persbericht wat ik als bijlage meestuur
gaat over eCultuur. Kunt u het alsnog online zetten?

Met vriendelijke groet,

Madelon van Wandelen
PR & Communicatie 
Raad voor Cultuur
tel.: 070 - 311 74 44
e-mail: mvw@cultuur.nl

 <<persbericht E-cultuur .doc>> 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).