Josephine Bosma on Tue, 24 Jun 2003 14:09:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] eenzame uitvaart


beste nettimers,Het volgende heeft weinig tot niets met nieuwe media te maken, maar ik
wilde diegenen onder u die nog nooit van dit project gehoord hebben
toch even laten weten dat het bestaat. Dichter Frank Starik heeft al
een tijdje geleden een project in het leven geroepen waarbij
begrafenissen van mensen die niemand hebben om voor hen te rouwen
worden 'begeleid' door een dichter. Op Starik's weblog is de laatste
uitvaart, die van een cocaine smokkelaar, begeleid door Simon
vinkenoog, beschreven.

http://www.starik.nl/stariks/index.html


Van Frank Starik's website, over het project:

Poule des doods: de eenzame uitvaart


Bart FM Droog, de Groningse stadsdichter, sprak bij het
aanvaarden van zijn functie het voornemen uit, om voortaan,
namens de stad, de zogenaamde eenzame uitvaart -met een
gedicht- te bezoeken.
Ik vond dat een ontroerende gedachte, en meldde dit idee bij
het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Zij verstrekte mij de
opdracht de gedachte uit te werken tot een concreet plan,
waaronder: uit te vinden of er onder Amsterdamse dichters
voldoende animo bestaat een dergelijke taak op de schouders
te nemen.

Onder een eenzame uitvaart wordt verstaan een begrafenis
of crematie die door niemand wordt bijgewoond, afgezien van
vier dragers en twee medewerkers van de Sociale Dienst -die
jaarlijks honderden uitvaarten van minvermogenden verzorgt-
waarvan er in de Amsterdamse situatie jaarlijks een twintigtal
'eenzame uitvaarten' plaatsgrijpen: oude junks, verwaarloosde
bejaarden, psychiatrische patiënten. Gemiddeld de helft gaat
N.N. het graf in; daar moet je het doen met enige uiterlijke
kenmerken en een politierapportje; illegalen, zwervers,
slachtoffers van misdrijven van onduidelijke aard, professionele
dronkelappen, weken eerder te water geraakt. De taak van de
dichter hierin is delicaat en dienstbaar: hij staat in het
gezelschap van de dragers en de medewerkers van de sociale dienst
in het Niets te praten. De dichter brengt een saluut aan iemand,
die hij nooit heeft gekend; aan iemand, die niemand meer zal
leren kennen.

Vijf dichters zullen de poule des doods vormen. Iedere
dichter begeleidt dan vier uitvaarten per jaar; één voor ieder
seizoen.

uw Starik

starik@starik.nl

www.starik.nl
 J
*

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).