Wapke Feenstra on Wed, 11 Jun 2003 12:19:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] =?utf-8?q?_=E2=80=98Something_about_Charlo?==?utf-8?q?is/=E2=80=A6iets_over_Charlois=E2=80=99_?=
‘Something about Charlois/…iets over Charlois’  (art manifestation/kunstmanifestatie, Rotterdam 2001/2003)

PERSBERICHT / PRESS RELEASE  (English version below).

Boek-presentatie vrijdag 4 juli 2003 16:00 
Book presentation: Friday 4 July 2003 16:00 
 

“Wist u dat Schiphol pas een burgerluchthaven is geworden nadat het vliegveld in Charlois is gebombardeerd? Zou de doorsnee airport-artist zich dat realiseren?” 

 

... en er is nog veel meer te vertellen over Charlois en over de hedendaagse kunst. 

Daarom nodigen wij u graag uit voor de boek-presentatie van:

‘Something about Charlois/…iets over Charlois’

 

Op vrijdag 4 juli 2003, in de hal van kunstenaars initiatief Stichting B.a.d, Talingstraat 5, Rotterdam (deelgemeente Charlois)

- 16:00 inloop
- 16:30 toespraak Siebe Thissen/ hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte CBK Rotterdam
- 16:45 concert Paul de Jong
- 17:00 dankwoord Kamiel Verschuren, overhandiging 1ste exmplaar 
  drankjes en boeken: deelnemers en betrokkenen krijgen exemplaar
- 18:00 film-vertoning 'Something about Charlois/...iets over Charlois' 60 min.
- 19:00 eten (in de tuin) voor wie wil en kan


Het boek gaat over de kunst en haar locatie. Over Charlois en de kunstmanifestatie die daar in 2001/2002 plaatsvond onder de titel 'Something about Charlois/...iets over Charlois'. 

Op de linker pagina’s is uitgebreid aandacht besteed aan de wetenswaardigheden en de geschiedenis van Charlois. Met het archief van de Vereniging Historisch Charlois en de beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren - als hedendaagse verkenner en bewoner van dit gebied - ontstaat er een caleidoscoop aan beelden en verhalen. 

Op de rechterpagina’s staat een verslag over de intenties en het verloop van de kunstmanifestatie. De werken van de kunstenaars worden voorgesteld; waarom werden ze op deze plek gemaakt, wat was er daarvoor al te zien, hoe zag het (kunst)werk eruit en wat gebeurde er verder tijdens en na deze kunstmanifestatie? 

 

Citaten:

… Het imago van Charlois wordt gekenmerkt door (..) de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de wijken rond de haven en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog … (Wim Leussink, deelgemeente Charlois)

 

… Verschuren & Coburn vatten Charlois niet op als een wijk ten zuiden van het stadscentrum, maar als een stedelijk centrum in zichzelf. In de moderne hyperstad kan ieder stadsdeel een centrum zijn… (Siebe Thissen, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam)

 

Achtergrond informatie voor de pers:

De kunstmanifestatie 'Something about Charlois/...iets over Charlois' vond plaats in 2001 op initiatief van Kamiel Verschuren & Jason Coburn. Het boek is een uitgave en productie van: Stichting 'Something about...'/ Kamiel Verschuren. Concept van het boek: Kamiel Verschuren, Wapke Feenstra en Roger Teeuwen. Vormgeving: Roger Teeuwen. Met teksten van o.a.: Kamiel Verschuren, Wim Leussink, Siebe Thissen en Stichting Historisch Charlois. Met de (kunst)werken van: Jeroen Teunissen, Wapke Feenstra, Æ Kliest, Martin Riebeek, Michiel Voet, Mark Hosking, Diederik Klomberg, Jeroen Jongeleen, Paul de Jong, Erik-Ward Geerlings, Janine Schrijver, Otto Snoek, Rob Ponsen, Nick Relph & Oliver Payne.

Het boek is financieel ondersteund door: deelgemeente Charlois, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Elise Mathilde Fonds en Vestia Rotterdam Feijenoord

Contact: 

Voor beeldmateriaal, aanvullende informatie, bestellingen à  €15 per boek (of grotere orders met korting): 

Stichting  'Something about...'/ Kamiel Verschuren © 2003
p/a Stichting B.a.d, Talingstraat 5, 3082 MG Rotterdam. 010-4281020 (telefoon Kamiel Verschuren)
email : kamiel@foundationbad.nl of info@wapke.nl 

 

‘Something about Charlois/…iets over Charlois’  (art manifestation, Rotterdam 2001/2003)

PRESS RELEASE 

Book presentation: Friday 4 July 2003 16:00

 

“Did you know that Schiphol didn’t become a civil airport until the airstrip at Charlois was bombed? Would the average airport-artist realise this?” 

 

… and there’s a lot more to say about Charlois and contemporary art.

So we take great pleasure in inviting you to attend the presentation of the book:

 ‘Something about Charlois/…iets over Charlois’

 

On Friday 4 July 2003, in the hall of the artist-led space Stichting B.a.d, Talingstraat 5, Rotterdam (in the Rotterdam Borough of Charlois)

- 16:00 doors open
- 16:30 speech by Siebe Thissen/ Head of Visual Arts & the Public Space CBK Rotterdam
- 16:45 concert by Paul de Jong
- 17:00 word of thanks by Kamiel Verschuren, presentation of 1st copy 
  drinks and books: participants and those involved are presented with a copy 
- 18:00 screening of the film 'Something about Charlois/...iets over Charlois' 60 min.
- 19:00 refreshments (in the garden) for those who can and want to.


The book is about art and its location. About Charlois and the art event that took place there in 2001/2002 under the title 'Something about Charlois/...iets over Charlois'. 

The left-hand page presents interesting facts and the history of Charlois. A kaleidoscope of images and tales were spun from the archive of the Association of Historical Charlois and the visual artist Kamiel Verschuren, a resident in today’s Charlois. The right-hand page gives a report of the intentions and the course of the art manifestation, including an introduction to the artists’ works – why they were created for that particular place, what was there before, what the artwork looked like and what else happened during and after the art event.

 

Quotes:

… The image of Charlois is typified by (..) the spatial and social developments that took place in the harbour areas and the rebuilding in the wake of the Second World War … (Wim Leussink, Borough of Charlois)

 

… Verschuren & Coburn do not see Charlois as an area to the south of the city centre, but as a city centre in its own right. In the modern hyper city, every district can be a centre … (Siebe Thissen, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam)

 

Background information for the press:

The art manifestation 'Something about Charlois/...iets over Charlois' was held in 2001, on the initiative of Kamiel Verschuren & Jason Coburn. The book is published and produced by: Stichting 'Something about...'/ Kamiel Verschuren. Concept of the book: Kamiel Verschuren, Wapke Feenstra and Roger Teeuwen. Design: Roger Teeuwen. Texts by, among others: Kamiel Verschuren, Wim Leussink, Siebe Thissen and Stichting Historisch Charlois. With (art) works by: Jeroen Teunissen, Wapke Feenstra, Æ Kliest, Martin Riebeek, Michiel Voet, Mark Hosking, Diederik Klomberg, Jeroen Jongeleen, Paul de Jong, Erik-Ward Geerlings, Janine Schrijver, Otto Snoek, Rob Ponsen, Nick Relph & Oliver Payne.

The book was financially supported by: the Rotterdam Borough of Charlois, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Elise Mathilde Fonds and Vestia Rotterdam Feijenoord.

Contact: 

For visual material or further information, or to place orders (€15 per copy (bulk orders available at a discount): 

Stichting  'Something about...'/ Kamiel Verschuren © 2003
c/o Stichting B.a.d, Talingstraat 5, 3082 MG Rotterdam. 010-4281020 (tel: Kamiel Verschuren)
email : kamiel@foundationbad.nl or info@wapke.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).