Stan van Engelen on Thu, 12 Dec 2002 15:03:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tegenlicht nieuwsbrief 16: Aanbouw Europa


=================================================
 ======= VPRO TEGENLICHT NIEUWSBRIEF ======
Deze week:
- Webspecial: Aanbouw Europa
- Zondag, 21.00 uur: debat over de uitbreiding van de EU
=================================================

Vanavond gaat in Kopenhagen de EU-top van start, waarop definitief zal
worden besloten of de Europese Unie er vanaf 2004 tien lidstaten bij zal
krijgen. Tegenlicht besteedt op twee manieren aandacht aan de uitbreiding
van de EU. Op zondag 15 december om 21.00 uur op Nederland 3 het debat
'Retour Europa', over de toekomst van de Unie. Daarnaast kunt u vanaf
vandaag op onze site de webspecial Aanbouw Europa bezoeken, een uitgebreide
introductie op de 10 (nu nog) kandidaat-lidstaten van de EU:

http://tegenlicht.vpro.nl


== ZONDAG 21.00 UUR: DEBAT 'RETOUR EUROPA' ==

Tot niet zo lang geleden betekende "Europeaan zijn" dat je om de 20 jaar de
loopgraven werd ingestuurd om op andere Europeanen te schieten. De
oprichters van de EEG beschouwden vergaande economische samenwerking als een
middel (maar niet meer dan dat) om die cyclus van geweld te doorbreken en
stabiliteit in Europa te creëren. Bij de huidige discussie over de
uitbreiding lijken de oorspronkelijke Europese idealen van veiligheid en
stabiliteit echter nauwelijks meer te tellen, en spelen louter economische
argumenten een rol: wat gaat de uitbreiding de huidige lidstaten kosten? Zal
de werkloosheid in West-Europa toenemen door de toevloed van goed opgeleide
en goedkope arbeidskrachten? Of verdwijnt de West-Europese industrie
wellicht naar nieuwe lagelonenlanden, de derde wereld om de hoek?

Na de val van het ijzeren gordijn werden de nieuwe regeringen opgescheept
met enorme, slecht functionerende en onderbetaalde ambtenarenapparaten,
waarmee ze de privatisering van staatsbedrijven ter hand moesten nemen. Zal
het 'acquis comunautaire', de 80.000 A4-tjes met de spelregels van de EU,
voldoende zijn om aan die rijke voedingsbodem voor corruptie een eind te
maken? Ook bestaan er flinke cultuurverschillen tussen de oude en de nieuwe
lidstaten. Wat betekent de komst van een groep voormalige communistische
machthebbers voor de open democratische samenlevingen van de huidige
lidstaten? Of is de EU een dermate bureaucratische, gesloten en
ondemocratische organisatie, dat juist zij zich er als een vis in het water
zullen voelen?

Deelnemers aan het rondetafel gesprek "Retour Europa" zijn de Tsjechische
politicus en ex-dissident Jiri Dienstbier, de Poolse journalist Konstanty
Gebert, de Hongaarse econoom Balázs Váradi en de rector van de universiteit
van Ljubljana, Joze Mencinger. Het debat wordt geleid door Christoph
Bertram, directeur van het Duitse instituut voor internationale politiek en
veiligheid.

Uitzending: zondag 15 december, 21.00 uur, Net 3 (herhaling vrijdag 20 dec.,
15.00 uur, Net 3)

== WEBSITE: 'AANBOUW EUROPA' ==

"Af en toe verschijnt Litouwen weer op de landkaart van Europa. Het moet
zich dan steeds weer voorstellen: wie het is, waar het vandaan komt, waarom
men er nog nooit van gehoord heeft en hoe lang het denkt te blijven."

[De Litouwse filmer en schrijver Marius Ivaskevicus]

In de media is de laatste maanden veel aandacht geweest voor de economische
en politieke gevolgen van de Europese BigBang. Op de website richt
Tegenlicht zich vooral op het Bruto *Cultureel* Product. Want wie zijn de
'nieuwe Europeanen' eigenlijk? Wat is de favoriete vrijetijdsbesteding van
de Esten? Waarom horen Litouwers bij 'de groten' van Europa? Waarom is de
uitbreiding goed nieuws voor zwanen op Malta? En waarvoor vrezen de
Cyprioten Brussel het meest?

Hoog tijd voor een nadere kennismaking dus. In de webspecial AANBOUW EUROPA
maakten we een portret van elke nieuwkomer. Met aandacht voor de
geschiedenis, culturele gebruiken en de inwoners van de landen. Daarnaast
korte interviews met Nederlanders die er wonen en regelmatig hun bijdrage
leveren aan het VPRO radioprogramma Wereldnet. Zij berichten vanuit hun land
over de gevolgen van de toetreding voor de man of vrouw in de straat.

Als U meer wilt weten over hoe Polen kerstmis vieren, waarom de Hongaren
last hebben van een Calimerocomplex, of over de overeenkomsten tussen
Slovenen en brugpiepers, ga dan naar http://tegenlicht.vpro.nl


Met vriendelijke groet,

Stan van Engelen
Martijn Kieft

Webredactie Tegenlicht

==============================================
Voor meer informatie over Tegenlicht kijk op http://tegenlicht.vpro.nl.
Reacties zijn welkom op tegenlicht@vpro.nl of in het gastenboek op onze
site. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: stuur een LEEG bericht met als
onderwerp subscribe / unsubscribe naar
tegenlicht-nieuwsbrief-request@vpro.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).