ReindeR Rustema on Thu, 5 Dec 2002 17:43:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Derde Kamer, weg met politieke partijen en eenbeter publiek debat


At 17:12 +0100 05-12-2002, paulv wrote:
>
>Wat is het verschil tussen kleine partijtjes waarin je stem weggegooit
>is, en stemmen op een individu met niet eens een zetel?

Die kleine partijtjes kunnen weinig betekenen omdat ze niet zo'n 
krachtige partij-organisatie achter zich hebben als de grote 
partijen. Dan kan je beter hier op stemmen want deze persoon vraagt 
hulp bij specialisten en experts op internet. Althans, dat zou ik 
doen. Ik weet niet wat die andere kandidaten van plan zijn. Je hebt 
in ieder geval meer kans dat je via deze persoon een wetsvoorstel, 
amendement op een voorstel, een kamervraag of wat dan ook in de kamer 
krijgt dan via de huidige kleine partijtjes.


>Stel je voor dat je 1 zetel binnenhaalt, hoe bepaal je dan wie
>in de kamer gaat zitten,

Degene op de lijst met de meeste stemmen krijgt de zetel, zo zit de 
kieswet in elkaar.


>en hoe bepaal je waarop je gaat stemmen
>bij debatten?

Dat bepaalt die individu helemaal zelf.


> Wie mag spreken in de kamer, met de pers?

Ze mogen helemaal zelf praten, helemaal alleen. Ze hebben geen 
partij, geen woordvoerders of wat dan ook om op terug te vallen of 
zich achter te verschuilen. Zelf lijkt het me niet zo belangrijk om 
met de pers te praten. Die kunnen gewoon verslag doen van de 
resultaten die je behaalt in de Tweede Kamer.  Wat je kwijt wilt kan 
je gewoon op internet schrijven. De pers kan daar weer over schrijven.


>De standpunten van de afzonderlijke kandidaten zullen zeer uiteenlopen,
>en ze moeten een standpunt kiezen bij een stemmingen.. Hoe doe je dat?

Nee, nee. Ze hebben geen partijlijn of iets dergelijks om aan te 
gehoorzamen. Ze mogen helemaal zelf bepalen wat ze stemmen. Ze zijn 
autonome, onafhankelijke individuen waar mensen op hebben gestemd 
omdat ze geloven dat die persoon capabel is om de goede afwegingen te 
maken.


> * Krijgen kandidaten veto-recht?

Deze vraag begrijp ik niet.


> * Wordt er gewogen aan de hand van de voorkeurs-stemmen die ze 
>gekregen hebben?

Na de verkiezing word de volgorde van de kieslijst opnieuw door de 
kiesraad vastgesteld op grond van het aantal stemmen dat men heeft 
gekregen. Meestal zijn er geen veranderingen omdat de lijsttrekker en 
de mensen eronder de meeste stemmen hebben gekregen. In dit geval kan 
je wel grote verschuivingen verwachten omdat de volgorde op het 
stembiljet bepaald is door de chronologische volgorde van aanmelding. 
Er staat geen partijnaam boven op het stembiljet, het is slechts een 
lijstje namen. Als je lukraak op nummer 1 op een naamloze lijst stemt 
doe je iets vreemds. Men stemt dan voornamelijk op een naam die ze 
kennen in die lijst.


> * En de resultaten die eruit komen als gezamelijke stem zullen niet zo veel
>  verschillen van het stemgedrag van een 'normale' partij. Ze zullen namelijk
>  afgezwakt worden doordat iedereen zich er een beetje in moet 
>kunnen vinden om
>  het door de interne stemming te krijgen.

De kandidaten op die kieslijst die ik verzamel hebben *niets* 
gemeenschappelijk met elkaar behalve de ambitie om gekozen te worden.


>Wat je dus effectief voorsteld is om een partij op te richten met 
>daarin allemaal
>onafhankelijke kandidaten.. die allemaal om het hartst zich zullen 
>laten gelden..

Precies, een maximale interne concurrentie op die lijst. (Geen 
partij!) Maar wel met een leuke conditie. Ze hebben er individueel 
baat bij dat de anderen wel stemmers trekken. Zolang ze zelf maar 
meer stemmen trekken dan de anderen.

>Allemaal mensen die denken dat ze in hun eentje de Nederlandse 
>politiek wel even
>zullen laten zien hoe het moet, en waarschijnlijk allemaal gezegend zijn met
>een behoorlijk ego..

Tja.


>Doet me denken aan de LPF.

Ja, op bepaalde aspecten wel. Maar in de praktijk niet. Ze hebben 
namelijk geen partij of het succes van Pim om op te kunnen drijven. 
Ze moeten het echt helemaal zelf doen. Wie kan dat? Een politicus die 
een andere partij verlaat geef ik nog de meeste kans, die heeft zich 
al kunnen bewijzen.


-- 
ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).