Ron Peperkamp on Tue, 3 Dec 2002 03:39:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Derde Kamer, weg met politieke partijen en een beter publiek debat> -----Oorspronkelijk bericht-----
> >Je hebt dus mijn volledige steun. Sterker nog: ik stel mij hierbij
> >beschikbaar voor de kieskring Amsterdam. Mijn interessegebied
> beperkt zich
> >echter tot Vrede en Veiligheid (mijn standpunten in deze zijn hier
> >genoegzaam bekend).
>
> Staan ze ook in een verkiezingsprogramma op een website? Ik kan
> iedereen trouwens aanraden om er een te schrijven, het is hardstikke
> leerzaam. Je kijkt plots met heel andere ogen naar politieke
> problemen, je moet het immers constructief benaderen in je programma.
> Het is helaas wel moeilijk om origineel te blijven op alle punten. Na
> verloop van tijd zal dat wel beter gaan denk ik.

Op gevaar af als origineel i.p.v. constructief te worden gezien, zal ik
mijzelf hierbij maar meteen als een one-issue kanditaat presenteren:

Ingevolge de indirecte oorlogsverklaring van de VS aan het adres van de
soevereine Staat der Nederlanden acht ik het namelijk onze grondrechtelijke
plicht dat wij alle officiŽle diplomatieke banden met de VS verbreken. Dhr.
Sober dient dus direct zijn biezen te pakken, en onze eigen ambassadeur in
Washington, Mr. van Eenennaam mag zijn weinig omvattende werkzaamheden thuis
op de bank in Den Haag voortzetten. Daarnaast denk ik dat het verstandig is
om alle Amerikaanse consulaire vertegenwoordigers en handelsattachťs hier
ter lande voorlopig maar even als spionnen aan te merken en hen ook als
zodanig te bejegenen - maar ik ben bereid deze instructie aan BIZA als
onderhandelingsmateriaal te hanteren bij eventuele coalitieonderhandelingen.

Bij proclamatie zullen wij de VS vervolgens laten weten, dat zolang zij hun
American Servicemembers Protection Act (ASPA) niet intrekken, wij
geleidelijk alle strategische overeenkomsten met hen zullen herrroepen. Ik
stel voor iedere maand ťťn verdrag of overeenkomst op te schorten; te
beginnen bij het ontwikkelingsaccoord van de JSF.
Verder staken wij natuurlijk alle ondersteunende activiteiten in de
uitermate obscure oorlog tegen het terrorisme: terug dus met die korvettten
in de Arabische Golf en de inmiddels met gevechtstaken uitgeruste F16's in
Afghanistan (maar die laatste waren daar sowiezo al in strijd met de
Nederlandse wet).

Via onofficiŽle kanalen zullen wij ondertussen in al of niet diplomatieke
termen laten weten dat Nederland voornemens is zijn handtekening van 14
september 2001 onder het inwerkingtreden van artikel 5 van de NAVO te
herzien. Maar dit is meer een soort drukmiddel om aan te geven dat de
president het niet in zijn kop moet halen om de handtekening van zijn
voorganger onder het verdrag van Rome te herroepen. Ik denk dat Koningin
Beatrix bijzonder geschikt is om deze boodschap in de juiste toonzetting (en
onder volledige ministeriŽle verantwoordelijkheid) over te brengen.

Kort samengevat vind ik dus dat wij ons als gastland van het Internationale
Strafhof ook als gastheer van het Internationale Recht dienen te gedragen -
in woord en daad weltevestaan. Dit lijkt mij ook de grote les die wij als
klein Nederland van onze recente aanvaring met de grote wereld dienen te
trekken - een les die tijdens de parlementaire enquette rond Srebrenica door
slechts weinigen als zodanig herkend leek te worden. Gefnuikte ambitie mag
geen reden zijn om alle ambities te laten varen en ons als een slappe dweil
door jan en alleman te laten meeslepen. Waardigheid heeft zijn prijs
zogezegd.

STEM STRAM - STEM MIJ!

(Instructies aan Justitie om de opsporing en vervolging van
oorlogsmisdadigers in ons eigen land nu eens eindelijk serieus ter hand te
nemen, laat ik graag over aan de malloten die zich over de departementen
Justitie en Binnenlandse Zaken willen buigen - zoals gezegd beperkt deze
malloot zich graag tot de fundamentele politieke, en vooral persoonlijke,
keuzes aangaande Vrede en Veiligheid. Ben benieuwd wie Economische Zaken wil
gaan doen ;-).


***********************************************
   Ron Peperkamp
   ron@peperkamp.nl

   Sta stram bij het Volksfront van Hogerhand!
   http://www.hogerhand.nl
   "This time it's personal..."

***********************************************

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).