ReindeR Rustema on Tue, 3 Dec 2002 01:59:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: #888 - Rustema Derde Kamer


At 21:55 +0100 02-12-2002, Anneke Auer wrote:
>Beste Reinder Rustema,
>
>Wacht u nu op publicatie, of gaat u al beginnen?

Er zijn dertig kandidaten nodig die elk 384 bijdragen aan de borg
die je moet betalen om een kieslijst te mogen registreren. Daarna nog
wat formaliteiten en je kan meedoen aan de verkiezingen in Nederland.
Is het niet prachtig? Lastig is alleen wel om genoeg stemmen te
krijgen. Zeker als je niet bekend bent. Helemaal als je niet mee wil
doen aan het televisiecircus. Ach, als het niet deze verkiezingen is,
dan wel de volgende. Die worden zo frequent gehouden tegenwoordig...


>De altijd maar weer overschatte rol van het internet. Hoe kan ik dat
>aantonen. Heeft het internet tot nu toe iets specifieks bijgedragen aan
>oplossingen voor problemen? Heeft er (weer een) website ooit het Nederlandse
>volk bereikt - behalve pornosites dan? Heeft een online forum of een
>andersoortig initiatief de politiek wel eens bereikt? Foei, als docent
>*internetgeschiedenis* zit u blijkbaar te zeer *in* het medium dat u de
>realiteit uit het oog bent verloren.

Ik weet niet, ik vind dat www niet zo heel interessant eerlijk
gezegd. Als je kijkt naar de tijd die mensen spenderen aan internet
zie je dat 87% al opgaat aan e-mail. Het bezoeken van websites en ook
het gechat zit in de resterende 13% categorie. Ik beschouw het dan
ook vooral als een communicatiemedium, niet zozeer als uitzend- of
publicatiemedium. En o ja, het is ook handig om allerlei databases te
ontsluiten via het web.


>Er bestaan in Nederland 14 mijoen mobiele telefoons, maar hoeveel mensen
>lezen over Nederlandse politiek op het internet? En hoeveel daarvan dragen
>iets bij aan een politieke discussie op het internet: 1000 misschien? 100?
>Kunt u niet beter gaan SMS-en?

Eerlijk gezegd gaat het mij er niet om de volledige bevolking te
bereiken. Liever bereik ik juist genoeg mensen om 1 zetel te halen.
Meer heb ik in mijn eentje niet nodig, ik kan mezelf toch niet
opdelen in twee of meer. Het bereiken van een beperkte groep met een
specifieke boodschap kan beter via het internet dan via de
massamedia. Vervelend van dit medium is wel dat je niet in 1 klap
iedereen bereikt. Het duurt maanden zo niet jaren voordat je een
basis hebt van iets wat je een aanhang kan noemen. Die zichzelf
opsplitst als je even niet oplet ook.


>LEEST het Nederlandse volk wel eens een tekst op een website?

Ik betrap me erzelf regelmatig op. Alleen zorg ik er altijd voor dat
ik goed voorbereid naar een website toega. Ofwel heb ik een zeer
specifieke vraag gesteld aan Google ofwel krijg ik een URL door van
iemand per e-mail of via een website. Een beetje surfen op de manier
zoals de televisiekijker zapt is mij vreemd.

>Maar de burger voelt zich niet *buiten spel gezet als kijker naar de
>politieke soapserie* omdat politici niet online willen reageren! Daar heeft
>het internet niets mee te maken. Het hele internet is helemaal geen issue in
>deze zaak. En, het internet is ook een massamedium, niet alleen de tv.

Als ik het over massamedia heb, dan bedoel ik toch vooral de
capaciteit om een boodschap uit te zenden aan een grote groep mensen.
Kranten en tijdschriften vallen daar nog net onder als ik de
definitie iets mag oprekken. Die media kunnen ook in korte tijd een
grote groep mensen bereiken. Met internet lukt dat niet. Een
mailinglist met een oplage van 10000 is gigantisch, daar zijn er niet
veel van (en of ze zo goed gelezen worden als een tijdschrift met die
oplage betwijfel ik ook).

>Alleen de tv spreekt in geluid en beelden - iets lezen kost gewoon meer
>moeite. Vergelijk het met de kunsten: film en muziek zijn veel populairder
>dat schilderijen en poezie, omdat het directer is, directer naar binnen
>gaat, met een zak chips op de bank, en kun je altijd nog kiezen of je iets
>langs je heen laat gaan of erover moet nadenken.

Vertel mij wat, ik zie 100 films per jaar in de bioscoop. Ik vind
film een geweldig medium.


>Een online discussieplatform, nieuwsgroep, etc., vraagt veel en veel meer
>energie: niet alleen moet men lezen, maar men moet nog gaan schrijven ook.
>En ik ken heel veel moderne mensen, kunstenaars nota bene, die willen echt
>niet aan de computer, laat staan het internet op. Dat is nog steeds de
>realiteit die ik dagelijks om me heen zie. Het wordt beter, maar echt niet
>zo snel als men voorspeld had of zou willen.

Ik vraag me af of ze wel online zouden moeten. Het lijkt me niks voor
ze als ik dat zo hoor. Er zijn vast wel mensen in hun omgeving, zoals
u, die die verantwoordelijkheid overnemen.> > Het is de taak van de publieke omroep om de burgers
> > geinformeerd en betrokken te houden in plaats van het produceren van
> > dagelijkse afleveringen van de politieke soap.


>Onzin. TV is entertainment, dus ook de *nieuwsprogramma's*, en een grote
>money machine. Hoezo "taak"? Ze zien u al aankomen! Tja, als u met een zak
>geld aankomt, dan valt daar over te praten natuurlijk. Je gaat toch ook niet
>tegen bijv. het bedrijf Six Flags zeggen dat het haar taak is om het publiek
>geinformeerd en betrokken te houden?

Ik ben het eens dat televisie niet educatief of iets dergelijks kan
zijn. Het hoogste waar het tot in staat is zit al in de naam
besloten. Tele-visie. Kijken wat elders gebeurt. Liefst live. Veel
meer moet je er ook niet van verwachten. Een dergelijke telepresence
kan wel weer gevolgen hebben voor wat er daarna gedacht wordt.
Vandaar dat ik er in mijn programma ook voor pleit dat 1
televisiekanaal niets anders doet dan live uitzendingen verzorgen
vanaf plekken in het land waar wat van belang gebeurt (goed voor het
natie-gevoel ook, dat houdt het land bij elkaar), een tweede kanaal
geeft live geklets door van mensen die het hebben over wat er gebeurt
is. Een keer per dag worden er ook wat videofilmpjes live
gepresenteerd met beelden van elders op de wereld eerder die dag. Een
televisie-journaal. Op een derde kanaal worden films afgedraaid.
Hopelijk krijgen alle televisies en videos rap een harde schijf
ingebouwd zodat het aanbod van dat kanaal te zien is wanneer het
schikt. Daarnaast hoort het ook op schijf in de bibliotheek en
videotheek te liggen.

>Ja, sorry hoor, maar in hoeverre zijn die media nog betrouwbaar? In een
>*kwaliteitskrant* als het NRC vallen me regelmatig trendsetterige artikelen
>op, die worden gepubliceerd op een uitgekiend moment. Of doeltreffend naast
>elkaar geplaatst.

Wat is betrouwbaar? Als je rekening houdt met alle beperkingen die de
NRC-journalisten zijn opgelegd dan doen ze het best goed. Ze zouden
zich alleen wat minder moeten laten leiden door de
(televisie)actualiteit.


> > Voor elk onderwerp is wel een bijbehorende
> > discussie op internet te vinden of op te richten.

>Ja natuurlijk. Maar heeft u ze ook wel eens *gelezen*? :)

Vooral de nieuwsgroepen waarin gereageerd wordt op wat ik zelf
schrijf. Ik kan met tamelijk grote zekerheid zeggen dat van de 10600
artikelen die Google van mij zegt te hebben gearchiveerd ik alle
draden waarin ze gepost zijn heb gelezen.

Nu ik erover nadenk... Ik ben een leesjunkie. Overal waar tekst te
lezen is heb ik een dwangmatige neiging om het te lezen. T-shirts met
teksten erop kunnen me mateloos irriteren als ik ze niet goed kan
lezen. Ik kan niet luisteren naar degene die het T-shirt draagt
voordat ik heb gelezen wat de slogan is. Maar dat terzijde.

> > Op derdekamer.net komt een kieslijst met onafhankelijke kandidaten
> > die 7 dagen per week in contact staan met hun achterban.

>Hoe bedoelt u: iets fictiefs? Hebben die kandidaten dan geen werk? Wie gaat
>hen dan betalen om dat te doen? Het bedrijfsleven? De onroerend goed sector
>of de bouw?

Op zo'n kieslijst staan is niet zo'n probleem. Zoals gezegd, je
schrijft in je vrije tijd een verkiezingsprogramma en je meld je aan.
Als de lijst vol is spreken we af bij het kantoor van de Kiesraad
waar we ieder die 383,33 inleveren. De week erop moeten in de
kieskringen handtekeningen worden gezet van aanhangers die in zo'n
kiesdistrict wonen en dan verschijn je op 22 januari met die lijst
namen op het stembiljet. Mocht je een zetel ermee verdienen dan krijg
je een onkostenvergoeding van de staat heb ik begrepen en kan je je
baan opzeggen.

Trouwens, de dame van de Kiesraad (call centre stond er trouwens in
de signature van haar e-mail, kennelijk krijgen ze veel vragen
tegenwoordig) vertelde me dat de CentrumPartij destijds kamerzetels
had gekregen door alleen in de grote steden op het stembiljet te
staan. Kennelijk konden ze in de andere kieskringen niet genoeg
mensen mobiliseren om een handtekening te zetten. Maar dat terzijde.


> > Massa's zijn nu
>> juist te vinden op wereldniveau, in de vorm van immigratiestromen
> > richting het welvarende westen.

>Dit is dus echt eng. Ik bedoel deze uitspraak.
>Het welvarende Westen, na jaren van onderdrukking, uitbuiting en leegmelken
>van kolonien - dat blijft niet ongestraft.
>En dan zeg ik, als catastrofist, laat het maar gebeuren. Laat de boel maar
>eens flink uit de klauwen lopen.

Dat is een mogelijkheid. Daar hoef je verder niet veel voor te doen
lijkt me. Het lijkt me dat wat minder interessante optie. Ook omdat
niemand er echt beter van wordt. Beter wat slimme structurele
oplossingen verzinnen, niet?


>Soms moeten de dingen ongelofelijk uit de hand lopen om plaats te maken voor
>iets nieuws, om een massa in beweging te zetten.

Ik hoop ook op revoluties, maar tot nu toe zijn alle belangrijke
revoluties altijd in Frankrijk begonnen. Daar zijn ze gezegend met
een gedeelte van het land dat hecht aan tradities en tegelijk een
enorme drang om modern en wat niet al te zijn. Dat levert grote
conflicten op, revoluties, met interessante uitkomsten. Wij hier in
de polder absorberen wat in ons straatje past en verder verandert er
alleen geleidelijk iets.


>Wat mij betreft is de tijd
>er nu rijp voor. Ik kijk er niet naar uit, maar het proces rekken is volgens
>mij pijnlijker en zinloos. Wij Nederlanders, Europeanen, wij hebben het te
>goed om in actie te komen. Te goed voor het laten onstaan van een
>subcultuur. Ook de jongeren zijn alleen maar bezig met kapitaal en bezit.

Zo ziet dat er misschien uit aan de oppervlakte. Wat ze *echt*
interesseert is het antwoord op de vraag wie ze zijn. Ze proberen het
uit te vinden door op televisie te komen en daar iets in een klein
groepje samen te doen. Een spelletje ofzo. Daarmee weten ze dan meer
over zichzelf of de kijkers denken het te weten of de kijkers hebben
vergelijkingsmateriaal. Ook populair is het vormen van netwerken door
continue met elkaar in contact te staan. Als je niet gebeld wordt en
niet belt, dan weet je wat je bent: niemand. Van die dingen. Niet
echt kapitaal en bezit.


>Niemand heeft hen geleerd dat je ergens misschien moeite voor moet doen, en
>hoe je dat moet doen.

Ze doen hun uiterste best heb ik de indruk. Ieder probeert dapper
iemand te zijn, een individu. Een privilege dat tot ergens eind 20e
eeuw alleen voor de 'happy few' was weggelegd. Nu moet iedereen zo
nodig iemand zijn. Ik zou haast zeggen, ga de politiek zonder
politieke partij, dankzij internet. Dat is pas origineel.


>Beste kandidaat Rustema, wij hebben gemeen dat de massa in beweging moet
>komen.

Hoewel ik bestrijd dat er zoiets bestaat als een massa. Maar afgezien
daarvan, ja.


>Maar zolang de Nederlandse politiek is en blijft zoals die is, ook
>met de recente ontwikkelingen, blijft de massa zich eensgezind en gezapig
>verbazen over alle zogenaamde commotie rond mannetjes en mannetjesmakers.
>"Zal ik mijn mening eens laten horen? Ach nee, toch maar niet. Ik ben moe en
>ik heb geen computer. Morgen weer vroeg op."


>Ik wil graag lid worden van de Derde Kamer Online.

Sorry, we accepteren geen leden. Er is geen club. Er is geen
vereniging. Er is geen politieke partij. Je moet het zelf doen.
Schrijf een verkiezingsprogramma en roep 'kijk mij!'.


>Maar dan wel betaald.

Wordt eerst maar eens gekozen. Zodra je een homepage met een
verkiezingsprogramma hebt kan je jezelf tot de kandidaten rekenen.


>En met wachtgeldregeling voor het geval ik van mening verander.

Als je gekozen wordt, dan moet je wel de hele termijn uitzitten.
Tenzij je het fysiek niet meer volhoudt ofzo, maar anders kan je er
niet onderuit als je eenmaal gekozen wordt.


--
ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).