Ron Peperkamp on Fri, 27 Sep 2002 15:22:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Re: Zakkenvullers op het strand


Leon Kuunders schreef:

> Het is inderdaad absolute waanzin te veronderstellen dat met
> zakkenvullen op
> het Scheveningse strand de bescherming van een Internationaal
> Gerechtshof te
> Den Haag vergroot wordt. Of dat linkse intellectuelen een geschikt leger
> vormen.

Even een kleine nuancering (en dan hou ik echt op met toelichtingen op een
onderneming waarvan de inhoud, doel, en tactiek - met name voor de hier
aanwezige mediaspecilisten - toch eigenlijk volkomen voor zich spreken):

Het Volksfront van Hogerhand bestaat niet louter uit linkse intellectuelen.
Laatst meldde zich bijvoorbeeld een uitgesproken LPF-er (een van de weinigen
die zich Fortuyn's klipklare veroordeling van de invasiewet nog helder kon
herinneren). Nog veel opmerkelijker was misschien de ontmoeting op het
strand met een lid van het oud-strijders-legioen. Waar men zou verwachten
dat deze man zich hevig zou opwinden over het mogelijk anti-Amerikaanse
karakter van onze stranddefensie, stond hij bijkans te trillen van woede
over het verraad dat de regering Bush pleegde tegenover 'alles waar hij ooit
voor gevochten heeft'. De man was natuurlijk veel te oud om mee te komen
scheppen, maar hij stond erop dat wij ter plekke zijn portret zouden nemen,
want hij had geen computer en wilde op z'n minst toch als civiele
strandwachter aan dit front deelnemen. Hij staat nu dus in een fortificatie
t.h.v. Callantsoog.
Deze tamelijk roerende bijval uit toch enigszins onverwachtte hoek, heeft
mij in elk geval gesterkt in de overtuiging dat dit schijnbaar onzinnige
leger van nietig individueel verzet, wel degelijk zinvol is.

> Zoals je zelf al opmerkt: de meeste politici vullen enkel hun
> eigen zakken.

Die opmerking laat ik geheel voor jullie rekening.

> En daar kunnen we geen zak aan doen.

Ach, ieder zijn zak .... eeehhh VAK zullen we maar zeggen.


________________________
  Ron Peperkamp
  ron@peperkamp.nl
________________________


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).