Stan van Engelen on Tue, 3 Sep 2002 21:06:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tegenlicht nieuwsbrief, nr. 1: inleiding en uitnodiging ====== T E G E N L I C H T  N I E U W S B R I E F =====
 Deze week:
+ Tegenlicht: het nieuwe informatie programma van de VPRO
+ Maak de eerste uitzending live mee in De Balie
-----------------------------------------------------------------------

=== OVER TEGENLICHT ===

Begin 2002 werd bij de VPRO het roer drastisch omgegooid. Bij de
medewerkers van de VPRO televisie leefde het gevoel dat de VPRO te veel op
slot zat, met te veel rubrieken die te versnipperd over de week verspreid
waren. Er was weinig ruimte voor nieuwe ideeën. Kortom de VPRO was te
weinig herkenbaar. Deze conclusies leidden tot een drastische
koerswijziging. Er is een groot aantal bestaande programma's verdwenen.
Redacties van die programma's werden bij elkaar gevoegd en opnieuw
ingedeeld in één van drie grotere blokken: een cultuur-, een gevarieerd-,
en een informatief programma. Dit betekent voor de categorie 'informatief'
dat de redacties van 7Dagen, Noorderlicht en DNW zijn samengevoegd. In mei
startten de voorbereidingen voor het nieuwe 'infoblok', wat heeft
geresulteerd in het nieuwe programma Tegenlicht, dat vanaf zondag 8
september wekelijks rond 21.00 uur te zien zal zijn.

Tegenlicht sluit aan op de rijke traditie van informatieve VPRO
programma's. Nieuw is dat Tegenlicht geen programma is met een vast format.
Afhankelijk van het onderwerp zal steeds een passende vorm worden gekozen,
waardoor langere reportages uit binnen- en buitenland zullen worden
afgewisseld met scherpe debatten, en in de zogenaamde Monitor-uitzendingen
één persoon alle ruimte krijgt zijn of haar visie op een onderwerp te
geven. Centraal uitgangspunt daarbij is dat we inzicht willen krijgen in de
wijze waarop de samenleving zich vormt, en welke factoren en invloeden
daarbij een voorname rol spelen. Voorbij de waan van de dag en de door veel
media gepresenteerde versimpeling van de werkelijkheid.  Op de website zal
bij elke uitzending achtergrondinformatie te vinden zijn, en zullen we
veelvuldig de dialoog met onze kijkers, u dus, opzoeken. De site zal in de
loop van volgende week gereed zijn, dus meer daarover in de volgende
nieuwsbrief.

=== EERSTE UITZENDING EN DEBAT IN DE BALIE ===

In samenwerking met politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam
organiseert Tegenlicht dit seizoen regelmatig bijeenkomsten naar aanleiding
van de onderwerpen van uitzendingen. Op 8 september is de eerste van deze
reeks Tegenlichtdebatten en we nodigen u bij deze uit om bij de doop van
ons nieuwe programma aanwezig te zijn. De avond start om 20.00 uur met een
lezing van de Amerikaanse journalist Mark Hertsgaard (o.a. New York Times)
over de vraag welke prijs de Amerikanen betalen voor de 'war on terrorism'
en hoe daarover nagedacht wordt in Amerika. Om 21.00 uur wordt de eerste
Tegenlichtuitzending 'Frontberichten van de nieuwe oorlog' live vertoond,
waarna Amerikadeskundige Maarten van Rossem met Hertsgaard in gesprek zal
gaan.  Kaarten kosten ?7.50 maar indien u een reply stuurt op deze
nieuwsbrief bedraagt de prijs ?5,-. Het aantal plaatsen is beperkt dus
reageer op tijd! Lokatie: De Balie - Kleine Gartmanplantsoen 10 (op het
Leidseplein) in Amsterdam.

Met vriendelijke groet

Stan van Engelen
Webredacteur Tegenlicht

==============================================
Reacties zijn welkom op tegenlicht@vpro.nl. Aan- of afmelden voor deze
nieuwsbrief: stuur een LEEG bericht met als onderwerp subscribe /
unsubcribe naar tegenlicht-nieuwsbrief-request@vpro.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).